Barnets tjenere

av Regine Normann

[10]

63Det blev julaften.

Rød og stor hang solen i den stille disige luft, det drysset med blanke snefnug, og busk og træ stod med hvitt rim fra rot til top. Men rundt byen lyste aaserne i solglans og granskogen bar stænk av hvitt.

I Fredly var der tomt og ødt. Damerne var reist, nogen hjem, nogen paa besøk til slegt og kjendte. Bare Ragna og Margit og Helga Roland fra Finmarken var tilbake, og de vanket sturne og faamælt og turde ikke nævne hjemmet. Ikke kom der brever, ikke en eneste liten pakke til én av dem. De var som død og utslettet av jorden.

De klaget sig for bestyrerinden, hun hørte medlidende paa dem og trøstet dem med, det endnu ikke var forsent at vente. Posten var utilregnelig under jul, sa hun, saa de fik være taalmodige og ikke gi sig over.

De spurte pikerne, om ikke de hadde tat mot brev eller kort. De ristet paa 64hodet og svinset travlere end værst og glemte svare dem paa spørsmaalet.

Og de tre blev gaaende der rastløse og sture.

Over middag drog de til byen. Gled med folkestrømmen gate op, gate ned, sat paa konditori og tvang sig til at le og snakke, gik ut og skiltes fra hverandre og sturet ensom og saar mellem alle de mangfoldige som stimet avsted med pakker og juletrær. Og de kom tilbake til Fredly veke av hjemve, de ikke turde gi sig hen til.

Om kvælden var der juletræ for dem i spisestuen, og under træet fandt Ragna kasse fra far og julegave fra tante Kari, som var reist paa sanatorium. Og der var pakke til Margit og brever og kort til dem alle tre og en liten ting til hver av dem fra bestyrerinden, som ikke visste det gode, hun ikke undte dem efter narreriet.

*

De vilde ha selskap i Hvittenland, ordentlig, fint selskap paa lefser og spekekjøt og rul og hjemmebakt sirupsbrød og gammelost. Der var nok at ta av i Ragnas kasse, endda de hadde tært trut. Margit la til bakkelse og goro, det hadde hun faat hjemmefra; og Helga Roland kjendte to søstre nordfra, 65som læste til artium; de bodde paa hybel og hadde ikke en sjæl de kunde bli bedt til i julen.

Fra morgen av holdt de paa med at gjøre istand til selskapet. Blomster og lys blev kjøpt, og staker laante de hos bestyrerinden. For der skulde være lys paa kommoden, lys paa hylden, lys paa bordet, mange, mange tændte lys, akkurat som naar der var juleselskap hjemme. Siden fjølget de sig selv. Margit satte haaret op som den kvælden Ragna var bedt ut med Henrik Berger, og heftet tøiroser ved ørene og paa det sorte silkeliv. Ragna hadde klar, hvit bluse og lyst skjørt; men Helga Roland eiet en blaa muselins kjole med haandmalte border, den tok hun paa, og saa sat de pyntet bidde fremmedfolket sit.

Præcis klokken syv kom de. Frøken Rikarda Falk, frøken Kristofa Falk forestilte Helga Roland. De mange lys stod og brændte i laante staker av sølvplet og glas og messing. Indimellem lysene var der blomster: røde og hvite tulipaner og midt paa bordet en dusk med reseda i grøn fajancekrukke.

De nykomne stod med foldede hænder og stirret ind i lysene og smilte glad; men da 66Helga brændte røkelse paa ovnsplaten, for det gjorde altid mormor i Finmarken, naar der var selskap, snudde Kristofa sig bort, forat ingen skulde se hun graat.

Saa gik de tilbords; piken bar om te, og Margit var værtinde. Ordene faldt sparsomt under maaltidet, for spekelaaret var prydet med kruset papir og røde silkebaand rundt skanken, og kjøtrullen duftet av krydder, og lefserne var hvite og sprøde og nysmurt. De tygget længe og trut og nød godsmaken, og hver mundfuld bar minder om hjem og jul.

Efterpaa slukket de lysene og satte sig paa gulvet i ovnsskjæret. Nu skulde det være skumring med eventyr og spøkelseshistorier som hjemme. Helga Roland rev fem papirremser, den ene kortere end den anden. «Den længste begynder og siden gaar det nedover efter tur,» forklarte hun geskjæftig og gjemte remserne i haanden.

Rikarda trak først: «Det blev ikke mig, min er kort,» lo hun skingert. «Ikke jeg heller,» ropte søsteren og viste frem sin remse. «Saa blir det mig,» sa Helga Roland, hun sat igjen med den længste, da alle de andre hadde trukket.

«Jeg har ikke noget eventyr,« sa hun, og glattet ut kjoleskjørtet saa nyperoseborden 67blev synlig; «men det er virkelig sandt, det jeg fortæller.

Far var doktor og kom bort paa sjøen en nat han blev hentet til en syk. Mor sat igjen med fire smaabarn, jeg var den ældste og lillebror Erik, den yngste, var ikke fyldt seks maaneder endnu. Hun sørget svært over far; det var saameget hun skulde ha raadført sig med ham om, syntes hun, og hun graat og tagg om at faa se og tale med ham en eneste gang om ikke mere.

Baade morfar og mormor, som bodde væg i væg med doktorbygningen, sa hun skulde la være at uroe den døde, men mor drev paa. Saa var det to uker før jul, far blevblev] trolig feil for: blev borte i oktober, at mor kvilte skumring paa hjørnestuen, og vognen med lillebror Erik stod foran sofaen.

Vi barn var ute og lekte stavmand rundt vedskjulet; det var barfrost og maaneskin, husker jeg, og flarer av svært nordlys tversover himlen, vi hadde endda sprunget rundt med et hvitt laken for at tirre nordlyset og faa det til at blafre.

Idet mor kjendte søvnen stryke øielokket, begynder lillegut Erik at pistre; hun rugget litt med vognen og døset videre. Men med ett sætter lillegut i at storskrike, og mor 68fór op. I maanestripen ved fotenden av vognen stod far, i de samme klærne han hadde paa da han kom bort. Han stod og saa paa lillegut og var mild og fornøiet i ansigtet.

Men mor blev dødsens ræd, rev lillegut op av vognen og sprang til mormor.

Siden synte far sig ikke, og mor angret saa længe hun levet, paa at hun ikke hadde hat mod til at snakke til ham.»

Margit la en vedkubbe paa varmen. «Det er min tur, men jeg kan bare en vise, som mama synger, og jeg synger den ikke godt; men vil dere høre den saa – –»

Det vilde de gjerne.

Hun foldet hænderne over knæet og stirret ind i ilden mens hun sang:

Prinsessen løste i solen sit haar,
sit gyldne haar.
Og trærne blomstret, i luften var vaar,
i luften vaar.
Hun lo og danset og jublet og sang
ved morgen, ved kvæld og al dagen lang.
– Men verden er fuld udav kvide –

Der red sig en ridder til kongens gaard,
til kongens gaard.
Han fæstet den jomfru saa ung av aar,
saa ung av aar.
69Den ridder var herjet av livets ve,
han kunde ei graate end mindre le.
– Men verden er fuld udav kvide –

O ridder, o ridder, o gi mig ly,
o gi mig ly!
hun tryglet ved kvæld og hver morgen ny,
hver morgen ny.
Ved arnens ild kan jeg ikke bli varm,
men mere saa fryser jeg i din arm.
– Men verden er fuld udav kvide –

Han svøpte med silke, svøpte med maar,
svøpte med maar,
og flettet med perler det gyldne haar,
det gyldne haar.
Men smilet det visnet og glæden svandt,
og aldrig nei aldrig sin sang hun fandt.
– Men verden er fuld udav kvide –

Ildskjæret fra den tørre kubbe flakket over klyngen ved ovnen og spredte gyldne lysflaker mot den røde væg bak dem, og i flakerne sat lodne, lubne skygger i fortrolig krul.

Helga Roland maalte remserne, det var Ragnas tur. Ragna trak en stol hen til sig og støttet albuen mot den, hun vilde fortælle eventyret om:

Det røde guldbergslottet i nordvesthavet.

Der var engang en mand og en kone 70som fæstet sig plads paa en øde strand langt unda folk.

Der de satte stuebygningen var tuft efter husvære, og ikke før var de flyttet ind, saa hadde de en godbonde paa loftet sit. Men han var snild og medgjørlig og voldte ingen fortræd, og de kom godt utav det med hverandre.

Ovenom stranden var et høit fjeld, med et stort hul midt i et stupbrat flaag. Indimellem remjet det styggelig fra hullet; men det var ugjørlig for uflygendes at klyve dit op og faa greie paa, hvem laaten kom fra.

Utenfor stranden var brede fjorden, og bortenfor den en flat øy, men bortenfor den var himlen og havet, og der gik solen ned.

De aatte et eneste barn, og det var en liten jente, de kaldte for Karianna, og saa hadde de fem gjeter og tre sauer; men ingen ku. Bugangen i fjeldet var for brat til det.

Men gjet og sau var av godt krøtturslag, saa folkene saknet ikke melketaaren, hverken for sig eller godbonden. Og Karianna var den som bar silesup op til ham paa loftet og satte den ved siden av ovnsrøret. Hun fik ogsaa gaa med stomp, hvergang de holdt ovnsbakster, og moren brukte putte en nystekt fleskebete i stompen hans, før 71hun satte den i oven; men aldrig krinte hun kors og krøne paa den stompen, som hun gjorde paa den de selv aat.

Sjølveste godbonden hadde Karianna aldrig set, bare hørt fra stuen at han kom taslende frem efter maten sin, naar hun var gaat, og hørt snorken av ham naar han sov.

Saa var det en vaar der vødde slik en ustyrtelig mængde med sei paa fjorden. Springer og nise sanket sig til, og maasen svév tæt som sne rundt baatene. Manden og konen laa roen nat og dag, og Karianna agtet efter pottethagen og fiskehjellen, for gjeterne var slemme til at ræke ned fra græslien, naar de skjønte voksenfolket var fraværende.

En kvæld krøtturene var i fjøs og Karianna sat paa haugen søndenfor stuen og saa paa baat og hval, kom der en formægtig drake fykende tversover fjorden og smatt ind hullet i fjeldet. Det laat styggelig med jammer og graat, da han fór ind, og baanungen blev saa skræmt, at hun løp op loftstrappen og ropte paa godbonden.

Han møtte hende paa svalen; han hadde graa vadmelskofte og toplue og skjegkrins rundt haken. Karianna fór like i armene paa ham og bad ham frelse hende for draken.

«Aa bry deg ikkje om den karen du; 72men bli med meg til nabomanden min,» sa godbonden, og gav hende en brunsukkerklump at tørke graaten med.

Dermed saa tok han hende med sig borti haugen, hun brukte spelle sig paa, og banket med knoken mot en flat sten der var. Straks aapnet der sig en dør, og de steg ind i en stor stue, og der sat der en ældgammel krok av en kall og skar sig fliser av et spekelaar med tollekniven og drak skjør til.

«Go’ kvella, nabo mand!» hilste godbonden.

«Go’ kvæld igjen,» sa kallen. «Er der slike fremmedfolk ute aa færdes. Du faar sætte deg fremaat og smake paa traktementet,» sa han, og skubbet skjørbollen og spekelaaret til ham. «Men ka e det for et lite kræk du har med deg? EgEg] rettet fra: eg (trykkfeil) ser saa daarlig.»

Godbonden sa det var en liten jente som brukte gi ham mat, hun hadde set draken ikvæld og hadde kommet springende og bedt ham berge sig for utysket.

«Nei, det er den vesle føggelen som sitter paa stuetaket mit og speller sig med smaakrøtturan. Sæt dig paa fotskamlen min du,» sa han, «og vær ikkje ræd draken. Hit ind vaager han sig aldrig.» Og haugbonden fortalte, at i gammel, gammel tid, bodde der en søkrik 73konge paa stranden. Men engang, som han var i krig, kom draken fra det røde guldbergslottet i nordvesthave og røvet sønnen og hekset slottet og alt og alle i det var indi fjeldet, saa bare ljoraapningen var synlig. Og da kongen vendte heimat fra krigen, fandt han ikke mere av det hans var end nakne strandstrimen. Han flakket videnom land og søkte sine, men fandt dem aldrig i levende live. – Og efterpaa nyttet det litet, han fik visdommen, for da saknet ham magten til at fri dem, mumlet gamlingen og klemte næven i bordet.

Tredje hvert aar kom draken og oversaa skatten i slottet, og da skrek de forgjorte, for han brukte more sig med at pine og plage dem, den stunden han var der.

«Er der ingen som kan dræpe draken og frelse kongssønnen?» spurte Karianna og var paa graaten.

Der maatte levende folk til det arbeide, svarte begge kallene og gnog spekekjøt og drak skjør og pratet sig imellem.

Men Karianna sat paa fotskamlen og tænkte paa prinsen i guldbergslottet til godbonden varslet, det var tid at rusle hjem og lægge sig.

74Hver kvæld, naar sol gik i hav, og skyer dyppet brem i dens guldrøde glans, sat Karianna og stirret mot nordvesthavet efter slottet. Indimellem trodde hun skimte det bak de glødende skyer, og da sa hun det til godbonden. Han blev blidere og blidere for hver gang og bad hende endelig glo godt efter, om prinsen var tilskue.

…Men solen ség lavere som aaret led, og en dag stirret Karianna faafængt mot den øde himmel. Solen var der ikke, og glansen om guldbergslottet var sluknet.

*

Vinteren gik. Vaaren gik og sommeren var alt langt leden, da Karianna en kvæld øverst fra græslien saa det røde guldbergslottet i nordvesthavet aldeles tydelig nær. Ovenom havet svam det, og bak det var himlen som en klar, grønblank skaal. Rundt slottet lòget mur av gloende ild, og paa ene taarnet stod prinsen kvit i ansigtet og vinket til hende.

Karianna vinket igjen, først med haanden, siden med hodetørklæ sit, forat han sikkert skulde se, hun svarte ham. Men i det samme blafret varmen og flammet, saa prinsen skjultes, og da den atter bleknet, 75var det bare tomme himmelen, fattigslig blaa, og havet nedenunder.

Hun løp hjem og berettet tildragelsen, og godbonden tok hende med til grannemanden i haugen. Han aat just kvældsgrøten sin, da de kom; men da han fik høre hvad tidend de bar, la han skeen væk og tørket melken av skjegget sit med haandbaken.

«Vil du bli med os og frelse prinsen, siden du er den som har set ham?» spurte han og saa kvast paa jenten.

Bare enkvan vilde si kolsen hun skulde bære sig ad, var hun rede, forsikret Karianna.

Kallen ruslet borttil kraaskapet efter et aeldgammelt ildstaal og flidde hende.

«Pas godt paa det, og naar du kjem til slottet, skal du hive det over draken, saa sprekker han, og veien til prinsen er fri.»

«Men kolsen skal eg komme meg til slottet?» spurte jenten og gjemte staalet paa barmen.

«Eg skal sjøl segle deg dit, før nu haster det,» sa gamlingen og lette frem sjøhyre til sig og godbonden.

Da de kom ut av haugen, laa det fineste skib, nogen kunde se for sine syndige øine, inde ved land. Det hadde silkeseil og vimpel 76og guldforgyldt mastetop. Gamlingerne ruslet i forveien; men Karianna smatt indom mor sin og sa fra, at hun maatte dra ivei og frelse prinsen nu paa timen.

Moren bad hende ikke bli længe borte, slog kors for baansungen sin og gav hende en stomp og en gjetost med til veimat. Og Karianna sprang efter de andre to, og godbonden hjalp hende ombord.

Haugbonden tok roret og godbonden passet seilet, og ivei bar det fortere end fuglen fløi og vinden blaaste.

Besst de seilte, kom de til en aapen avgrund. Den var braadyp og tør for vand. Slottet laa langt, langt borte paa andre siden, og prinsen stod i taarngluggen, men han var endda kvitere i andletet end før, og hænderne holdt han korslagt over bringen.

«Her er min magt ute og ikkje veit eg korkje raad eller utvei, saa gjerne som eg vil,» sa haugbonden og tørket sveden av skallen sin.

«La meg faa prøv,» sa godbonden. Og dermed saadermed saa] rettet fra: dermedsaa (trykkfeil) gav han sig til aa jeike og mane frem alt det i havet fandtes av fisk og kryp. – Baade det fyslige og ufyslige mante han, og kom gjorde de, saa nær som draugen. 77Men han var ikke til at rikke, alt det godbonden balte og tviet.

«Han kan gjær net som han vil, skarven, vi kan nøi’ os uten,» sa han og spurte dem som frem var møtt, om nogen av dem vilde ta paa sig at fragte jenten sikkert frem til guldbergslottet i nordvesthavet.

«Det faar bli meg det,» sa kveiten og valdt sig op paa siden av skibet.

Karianna emnet sætte sig paa ryggen dens hun, men kveiten sa:

«Stuss nu litevætte, baan, eg maa gjømme deg bedre end som saa, naar stor-draugen er imot os.»

Hun hekset Karianna om til et litet bubberullskjæl og skjulte hende i ene hultanden sin, og alle de andre, av fisk og av kryp, svor og forpinte sig paa at værge hende, saa langt deres magt rakk.

Besst det var bøkste stordraugen op av sjøen; han var overgrodd med tang og stridt faks, og øinene gnistret grøn i hausen hans.

«Havet skal brenne
der du maa renne,
og svi deg til køl,
det sei eg sjøl,»

skrek han og slog efter kveiten med en diger tarelegg.

78«Tvi vøre deg dit utyske! Ikkje har du meg og ikkje tar du meg, eg veit vei jupar end du kan komme,» lo kveiten og føk tilbunds som en utskutt pil.

Draugen efter.

Det fyslige og ufyslige av fisk og av havsens kryp sank, avgrunden fyldtes med gloende varme, og havet bevret og skalv, saa kallene hadde sin store nød med at frelse skibet og sig selv.

*

Dypt, dypt nede paa havbunden, der sol ikke lyste og maane ikke rakk, var en trang kløft i et tanggrodd berg. Attenom kløften var der en stor, nydelig hule med en utallighet av rum indover. Nogensteds var væggene av sølv, nogensteds var de av rav; men taket i hulen var tæt i tæt med perler, og de gjorde det lyst som dagen derinde.

Kveiten kilte sig ind kløften, og fisk og havsens kryp sanket sig utenfor til vakt. Den skapte Karianna om til en havfrue og bad hende være i ro i hulen, mens den selv smatt utenfor til kamp.

Om litt kom draugen sættende. Stordraugen førte an, og de andre fulgte hak i 79hæl. De brukte skipsplanker og digre tarelegger til handhøvl, og var fælslig at se paa.

Men var de mand komman, var kveiten mand møtan; den laa færdig med sin hær. De var tomrepa alle sammen og aatte bare kroppen at forlate sig paa; og nogen fræste og nogen hugg – somme sprutet edder og somme dængte med sporen. Midt i gjørmen laa blækspruten og hegtet draug for draug med de lange fangarmene sine; men hval og hvalros og kobbe og havhest og alle de som trængte puste i luft, bøkste til og fra, der det mest gjordes nødig, og brukte stormagten.

Tre jamndøger varte slaget; men da rømte stordraugen og de av herket hans, som aarket følge. Kveiten hadde faat sporen kløvd paa en skipsplanke. Den kunde ikke sætte efter ham, derfor skikket den hjem hæren sin og satte blækspruten til vakt utenfor hulen.

Nu fik Karianna det brændende travelt med at rense kveitesaaret for flis og spikerrust. Hun vasket og hun smurte med tangsalve og tullet fille om saaret, som mor for hende brukte gjøre, naar nogen hadde skamferet sig. Likevel gik der mange dage før kveiten aarket varle tversover 80hulen, endsige dra paa langfart til guldbergslottet.

Men Karianna bar prinsen i tanke og var levende ræd, de skulde komme forsent.

Besst det var en dag, tok det paa at dryppe gloende ild fra taket i hulen. Kveiten valt kvitsiden op, nappet Karianna og rakk akkurat gjemme hende i hultanden, og rømme ind en av gangene, før alt boblet i kok bak dem.

Den fosset ivei, saa grønaalen stod; men hvor den kom, stængte varmen, og fra taket gliste draugen og skratlo over vaanden, den hadde skaffet fienden sin.

Kveiten tversnudde, pilte tilbunds og dunket snuten mot sanden.

«Hjælp mig nu du som nedenfor bor,» ropte den, og straks aapnet der sig vei tversgjennem havsbunden og en formægtig stor sjøorm stak hodet frem og sa at veien var fri, og gik selv fore.

Kveiten fulgte ormen; men draugen kvinskrek i sinne, for den saknet magten til ondt, der kveiten og Karianna nu færdedes.

*

Under havsbunden var der mark og skog og grønt græs og blomster og sol og himmel 81og vand, næsten som oppe paa jorden. Midt uti en sjø stod et hvitt marmorslot, og rundt slottet vokste en kobberskog; der bodde ormekongen. Han gik dem imøtes, bad fremmedfolket være velkommen og fulgte kveiten til høgsæte.

«Syn mig nu hende du gjemmer i tanden din,»

«Det skal du faa,» sa kveiten og hekset Karianna frem som hun gik og stod hjemme i stuen hos mor sin.

«Ser du saan ut du!» sa ormekongen, og platerne i panseret hans straalte som de klareste ædelstener og veirhaarene rundt snuten vibret og skalv.

Men Karianna hilste det peneste hun hadde lært, og syntes aldrig hun hadde set noget grommere, og prinsen gled hende av tanken.

Ormekongen la snuten paa akslen hendes.

«Vil du bli her og være dronningen min, skal alt du her ser være dit.»

Da sanset hun sig og sa fort: «Eg skal til det røde guldbergslottet i nordvesthavet og frelse prinsen og maa forte mig ivei paa flyvende flekken»; og Karianna kjendte indpaa barmen, om hun hadde ildstaalet.

82«Maa du det, saa maa du det; og hjemmegiftet dit skal du faa av mig,» sa ormekongen.

Dermed saa klædte han Karianna i en kjole fagrere end himlens klareste blaane, og kjolen var oversaadd med blanke stjerner, og lærsko fik hun av guldfiskskind, og haaret hendes flettet han med perler. Resten av medgiften skulde han komme med selv, naar den tid var inde, at den trængtes.

«Men stedes du nogengang i stor nød,» sa han, «skal du rope paa mig, og du skal slippe gjøre det i maafaa.»

Saa bad de farvel og takket for sig og ormekongen blev med. Karianna sat paa ryggen av kveiten og ormen gled jevnsidens med hende. De svam gjennem sølvskog, der var fugl, men den sang ikke. De svam gjennem guldskog, der var blomster, men de duftet ikke. De svam under nordvesthavet, og da de dukket op, var de ved det røde guldbergslottet, og der brændte et vældig baal rundt hele slottet.

Det var i middagskvilen de kom, og draken sov indenfor ildmuren.

Kveiten sa: «Ta nu ildstaalet i næven din og gaa tversgjennem varmen og kast det over draken. Og vær for alting ikkje ræd.»

83Og Karianna la ivei. Men aldrig hadde hun set noget saa vakkert og saa frygtelig før, og var det ikke for det, at prinsen ventet hende, hadde hun snudd paa flekken og bedt kveiten ta sig med hjem til forældrene. Bent ind i eldslògen gik hun; men varmen bøiet unda der hun traadte, saa ikke en traad blev svidd.

I krins om slottet laa draken. Den snorket saa jorden skalv. Hun lurte sig borttil, bad i gudsnavn og hivde staalet, og den sprak i tusen beter og føk tilveirs som en vældig gloregn, og veien var fri.

Karianna gik ind i slottet. Der var sal i sal indover belagt med guld; men ikke levendes at øine. I storsalen sat prinsen stiv og kvit som det kviteste laken, og svarte ikke ordet, da hun bad gudsfred i huset og sa hvem hun var.

Hun rusket i ham, men han rørte ikke paa sig. «Aa Gud trøste og bere meg, er eg kommen forsent til at frelse deg,» graat Karianna og hev sig næsegrus i fanget hans og ønsket hun var død, hun med, siden hun ikke magtet hjælpe ham, hun var blit saa inderlig gla i.

Men saa mindtes hun det ormen hadde lovt hende.

84«Orm, orm, kom og hjælp!» ropte hun saa det ljomet i salene.

«Vil du mig nokke?» sa den tæt ved og strøk snuten mot armen hendes.

«Aa kjære vakre, vene dig orm, gjør prinsen levende!» tagg hun.

«Det skal jeg, bare ikke graat,» sa den og flidde hende et bittelitet blodrødt blad, og sa hun skulde lægge det paa tungen til prinsen.

Hun saa gjorde. Og prinsen levnet op med en eneste gang; men ormen gled væk.

Prinsen blev sjæleglad ved at høre alt det jenten hadde gjort for ham. De vandret rundt i slottet, og han synte hende al herligheten der var, og spurte om hun vilde være dronningen hans. Og det vilde Karianna mer end gjerne; men først maatte hun hjemom og si fra, at hun var i live.

Paa trammen møtte de begge kallene. De kom trampende paa digre sjøstøvler for at spørre om der var nogen der i huset som trængte skyss, saa laa skuten seilfærdig, saa meget de visste det. Og Karianna og prinsen blev med.

Men da de nærmet sig stranden, kunde Karianna slettes ikke kjende stedet igjen. Farsslottet til prinsen stod der stuen hadde 85staat, og der vrimlet av folk og alslags kjøredoninger; og var det ikke for det, at hun saa faren og moren sin nede ved støen færdig til at ta mot hende og kjendte gjeterne og sauerne i græslien, vilde hun ha paastaat, de hadde tat feil landkjending.

De turte bryllup baade længe og vel. Og ormekongen og kveiten var med til brullypet; men det vil jeg si, at rikere hjemmegifte end det Karianna fik, skulde du aldrig ha set.

Men haugbonden kjendte sig tufs og ussel efter alt det uvante staaket, han hadde hat at staa i, og bad farvel og tak for sig, da brursteken var spist, og godbonden ruslet med ham for at kvile middagsluren sin i fred, siden der var blit saan uro i huset.

Karianna og prinsen fulgte dem bortaat haugen og lovte at komme med brurgrøt og pons tredje dagen, og kallene gik ind til sig selv jebben og blid over det de hadde faat være med at utrette.

*

Kubben var utbrændt og glørne slukt, da eventyret var tilende. De tændte lysene og smakte paa fattigmandsbakkelsen og goroen, og der blev ikke fortalt mere den kvæld.

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barnets tjenere

Den unge Ragna Størk reiser fra Nord-Norge til hovedstaden for bli lærerinne ved folkeskolen. Hun er inspirert av sin tante Kari, som også er lærerinne, og de er begge idealistiske og oppofrende i lærerrollen.

Regine Normanns Barnets tjenere kom ut i 1910. Romanen skildrer miljøer Normann hadde lært å kjenne gjennom sitt arbeide som lærer. Hun var levende opptatt av barn og barnekultur.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.