Barnets tjenere

av Regine Normann

[16]

127Et sagte vindpust buet gardinet foran det aapne vindu og fik bladene paa rosentræet til at bævre. En gut var kommet med det for litt siden, og madam Steffensen hadde stillet det paa bordet ved lænestolen, der Kari Lund sat gulblek og døsig med benene paa en skammel.

Hun rørte lindt ved roserne, læste endnu engang de venlige ord paa kortet, slap det mat, lænet hodet tilbake mot stolryggen og presset læberne tæt sammen.

Vist var hun glad for de mindtes hende; men – men. Dagenes evige mismod kunde de ikke lette hende. De gik friske og kavet med arbeidet, og her sat hun paa fjerde maaneden og visnet. En fange bak ruten – en indestængt, som stirret mot vaaren og livet uten at faa være med og se hvor alt vokste og spratt.

Et ulykkelig indfald av hende hadde det været at gaa til skolen den morgen som hun 128faldt paa haalken og skadet ryggen. Hun kunde ha tat sporvogn, burde ha gjort det. – Hvorfor skulde hun endelig spare paa tiøringen den morgen. Nu strøk kronerne glatvæk, baade gage og rentepenger – – Doktoren vilde ingenting si, men kanske blev hun likevel krøpling, kanske blev det slut før hun endnu hadde undt sig stunder til at leve.

Huf da, hvordanhvordan] rettet fra: hvor dan (trykkfeil) var det hun sat og vimret idag! Hun hadde jo levet med. Søkt at gjøre fyldest for sig der hunhun] rettet fra: kun (trykkfeil) var sat. Hadde hun ikke været ivrig i tjenesten? Git skolen hvad skolens var, og ikke undt sig ro hverken ørk eller helg. Hele sig med krop og med sjæl hadde hun bragt uten knussel og avslag, vedstod hun harm, rettet sig og bøiet et par av roserne nærmere og suget duften i lange drag.

Hele sig?

Spørsmaalet hvisket vart, men tirret som lønlig anklage. Hun slap roserne og stirret med kampvaakne øine ut av vinduet mot toppen av kastanjen, som krummet bristefærdige bladknopper mot lyset.

Hadde hun ikke i tredve aar hængt i med arbeidet og næsten ikke forsømt en dag? Og hadde hun ikke evig og altid i 129alle de aarene baaret skolen og barnene i tanke – lagt hver trevl av evner i arbeidet, slitt kursus efter kursus for at dygtiggjøre sig til gjerningen, sittet kvæld efter kvæld og ordnet og lagt tilrette for næste dag. Sjelden tillatt sig en teaterbillet for ikke at være uoplagt til arbeidet dagen efter, ikke anden adspredelse heller. Ja hun turde saamen si hele sig.

Hadde hendes kolleger, de som stadig fór med kvindesak og møter og sociale interesser, været mere nidkjære i arbeidet, holdt mere av hvert enkelt barn, villet inderligere skolens vel?

Hele sig? Ordene hadde faat islæt av dom.

Aa, gid hun blev det spørsmaalet kvit! Hendes klasser hadde været stasklasser fremfor de fleste, det visste hun; stasklasser baade med hensyn til flinke og velopdragne barn. Forældre hadde takket, barnene git blomster og gaver, og overlæreren, som besst kjendte hendes stræv, hadde talt med varme om hendes pædagogiske indsigt og hjertelag for barnene. Om det saa var menighetens præster, som hun virket sammen med i søndagsskolen, hun hadde deres vidnesbyrd, at de satte pris paa hendes virke.

130Hele sig?

Opgit la hun ansigtet i armkroken og graat i stønnende ynk. Vilde ingen, ingen komme og se om hende og hjælpe hende av med de bitre tankerne som ubarmhjertig pirket og pinte.

Draapers sprø smeld mot ruten vakte hende av bedrøvelsen. Hun lettet sig og trak vinduet igjen, tullet lureteppet tættere om skuldrene, la nakkeputen tilrette og stirret paa de skraa regnstripers ilsomme jag.

Der var selskap ved regnet, det dulmet og gav fred. Arme synderen hun var, som sat her og besmykket sig, smilte hun skamfuld. Hun hyste jo en drøm. En længselsyk attraa efter aar uten slit. Dage hun turde bruke som hun selv fandt forgodt og fri for pligt og nag gladelig gi til andet end skolen. – Hun hadde forsømt saa mangt av sit eget. Der var engelsk og fransk, hun skulde ha ofret nogen timer for at friske paa det engang lærte, der var bøker hun trængte fordype sig i, og først og sisst var det musikken hun elsket og ikke hadde vaaget dyrke, fordi den røvet saa altformegen tid fra det hun var sat til at utrette – Fra gjerningen – – – Og – hvorfor negte? Der var stunder hun fornam skolen lik en 131graadig bytting, hun fostret, og som aat og aat, og da ønsket hun intet heller end at hive det hele væsen fra sig og være menneske, bare menneske i vist som i galt, før hun tørket og sluknet.

Hvem spurte efter hende, naar hun blev gammel og skral og egen og ru av aarenes slit og mest trængte lunheten og hyggen og nogen til at se sig vakker og god? Venner og kjendinger? Døden plukket dem en for en, eller livets glemsel morknet venskapet. Slegt, ungdom! De hadde nok i sit, og litet tilovers for dem som selv ikke hadde videre at yde gjengjæld med, men slet dagens ørk paa fattigslig pension.

Nei, nei, nei, stagget hun. Dette var synd og bespottelige tanker hun burde skamme sig ved. Hun hadde jo Ragna, og Ragna var kjærlig og snild, og sat hjemme hos hende al den tid hun hadde tilovers fra skolen. Men om der ikke hadde været nogen Ragna? Ja da saa – Men det hadde ikke været nødvendig for hende at sitte ensom og glemt, hadde hun dengang i ungdommen latt hjertet raade og tat ham hun holdt av.

Det var forældrene hun ikke vilde gjøre imot, siden de hadde bare hende igjen efter ulykken med Jabbe. Nu var de døde 132og borte begge to og hadde det godt hos Gud.

Hun foldet hænderne, og øinene lukket sig træt.

… Høit paa rabben laa proprietærgaarden synbar fra al leden, hvitmalt og svær med de brede belter av vinduer rundt bygningen. To steds var der malt blindvinduer; men det syntes ikke uten en var nær ved, saa godt var de eftergjort.

Bak blindvinduerne var mørkekammers, det ene over det andet, med gammeldagse, rare ting i kister og kroker, der var det ensomme fængsel for Jabbe, den selvraadige, viltre broren, og for hende med, naar hun hadde slaat sig særs vrang, dér huserte bussemand og skrømt og godbonde og alt det fæle, som i mørket lurte paa skyldtynget barn. Men paa det øverste mørkekammerset gjemte mor det fineste syltetøiet, og halvtønden med vinkjæks hun hvert aar fik fra Bergen.

Kari Lund smilte ved mindet, som nu meldte sig.

De hadde øvd et fantestykke, hun og Jabbe, hvad det var hadde hun glemt, men dommen blev juling, to timers ensomt fængsel og tap av middagsmat. Mor skysset Jabbe 133paa det øverste mørkekammerset. Trompen sniglet han sig op trappen og holdt i bukselinningen med begge næver. Hun smeldte lemmen i for trappeaapningen og hyfset saa Kari ind paa nederste kammerset og stængte døren.

Stummende mørkt var det og fælt med skrømt, og litet visste Kari hvor hun skulde frelse sine arme ben, mindre sin syndige krop, om skrømtet tok efter hende. Klemt op mot væggen hukte hun sig liten i kroken og angret saart brøden, hun nys hadde frydet sig ved.

Skrapte det! Hys! Det laat, som naar klør skrapte mot gulv. «Naade, naade,» jamret hun, og knyttet hænderne saa neglene sved.

Det gnislet i loftsluken, bare akkurat saa hun merket knirken. Var det Jabbe? Hun holdt pusten, lydde med aapen mund, mens graaten størknet paa kindet.

«Kari,» kviskret han, «Kari, lur dig hit!»

I et sæt var hun oppe, entret trappen og kilte overkroppen ind den smale sprækken mellem luken og karmen.

«Hys, staa der du staar,» kommanderte broren, og fattet tak i skulderen hendes. «Jeg har kværket en syltetøikrukke og ete 134mig stapmæt, du kan faa resten. Det er jordbær og fælt godt.»

Næven hendes famlet i mørket. Hvor var bærene?

Han løftet krukken forsigtig hen til kanten, der hun stod. Hun hugg tak, og han sat og hørte hende slikke og smatte. Stundimellem kylte han sin butte guttenæve nedi krukken samtidig med hendes og berget sig en klype av de stivsyltede bær.

Krukken blev tom. Jabbe bredde papiret over, drog sig flat efter gulvet og skubbet den under nederste hylde-trinnet bak noget skrammel, der stod. Kari hang i aapningen og saa brorens øine skinne som katteøine i mørket.

«Slik dig godt, og kjend om du har spildt paa forklæ,» formante han, og der var løier og skøi i mælet hans.

«Slik dig sjøl, du,» kniste hun, de skulde jo saapvaske sig før de gik ind og bad om forladelse.

Han grep om hodet hendes og bøiet sig nær. «Kjendes det paa pusten?» spurte han.

«Nei, kjend min.» Hun pustet kort.

Han kjendte ikke spor av jordbærlugt. Men det var besst hun gik nu, der kunde komme folk.

135Kari stiltret ned, og luken smaldt i.

Dørgende stilt hukte hun atter i kroken. Ret som det var strøk hun sig over bringen, slikket paa fingrene og strøk sig om munden for at være tryg for opdagelse. Og da timerne var forbi og fængslet blev oplatt, styrtet hun og broren til vaskevandsbollen og saapskurte fjæs, hænder og hals, og gav munden et ekstra skyl, før de rene og sagtmodige listet sig ind til forældrene og bad om forladelse.

Tilgrodd med rogn og bjørk og med bærbuskenes lange hækker naadde haven fra fremsiden av huset til det graa skalberg nede ved fjæren, der kjeld og ærfugl bygde reir. Paa torvsofaen i nederste havehjørnet under den svære rognen forvarte hun og Jabbe lekerne sine, og derfra kunde de se fuglen ligge paa egg. Og de talte dagene og frydet sig til at se ungerne krabbe av reiret og vralte efter moren utfor berget.

Langs ryggen av sofaen stod Jabbes skuter, og dukkestellet hendes laa i en krok.

Han var gløgg til at finde op skrøner og eventyr, Jabbe. De lekte at dukkerne var prinsesser og prinser, som blev røvet av trold, eller de løp ned til fjæren og lot skuterne gaa paa røvertogt og ta fanger, 136likesom tyrken brukte gjøre i gamle dage. Mange, mange av dukkerne, som den snilde frøken Grætz, mors selskapsdame, pyntet, blev død og borte paa de turene. Mest sørget hun over Sofie Oskara, den blév en pinsedag, og var hjemmegjort med sandfyld i skrotten og træhode og var besstemor til alle de andre dukkerne. Jabbe kaldte den fru Dundrian, og sa den sakk av sinne, da hun graat for dukken. Den snilde Jabbe! Og saa klok paa det han brød sig om.

Han nærte ikke hug til boken, det var saa det, og like litet hjalp det at huslæreren klaget, far julte og mor gnaalte. Julingen og gnaalet bar han uten kny; men skydde lekserne som pest, og tilslut blev han bitter og vond av al leielsen. Saa blev han komfirmert, og de skikket ham paa handelsskolen i Bergen, siden han ikke kunde gaa den studerende vei. Og han rømte tilsjøs.

Far hadde forbudt at nævne Jabbes navn fra den stund han fik tidende om rømningen, og mor tidde og graat. Men den oktoberdag dødsbudet kom, og brevet fra konsulen laa der med fremmed stempel uten at far tok efter det, brøt mor det.

Kari sat i gyngestolen og bladde i en aargang av «Norsk Folkeblad», og frøken 137Grætz sydde ved vinduet. Der var sol over blomsterne i karmen og over portrætkrinsen paa væggen, og bjørken utenfor vinduet hadde fældt løvet. Hun husket det, som var det skedd idag, og at der blev stilt i stuen, som naar en holder pusten. Mor la nakken mot stolryggen, kridhvit i ansigtet og glippet med øinene, og brevet laa i fanget hendes.

Far slængte avisen og la armen om mors nakke. «Rebekka,» sa han, og stemmen hadde slik underlig klang, «Rebekka, se paa mig!»

Mor saa op, og blikket flakket hjælpeløst forbi ham. «Petter, Jabbe er død –» Ordene tonte sig frem i haas ve.

Som masten paa en baat, naar den svaier i storm, svaiet far; men han rettet sig strak, tok brevet unda haanden paa mor og læste det, og ikke engang læberne hans aatte skjær av rødt. Saa brøt han sammen, gjemte ansigtet i fanget hos mor – og far graat.

Fem vintre efter døde far av mavesaar. Mor solgte gaarden og flyttet til Kristiania. Men hun sørget over far og Jabbe og tærtes hen, og da Kari vel var rukket frem til fast ansættelse, vandret mor bort.

Mindernes skygger vekslet.

138Der var ansat en ny lærer ved skolen. Tilsynslærerinden nævnte navnet Myrvold; men Kari Lund fæstet sig ikke videre ved det, før han hilste paa hende i frikvarteret. Var det han!

Hun rødmet, da hun gav ham haanden, og kunde gjerne lagt hodet ind til skulderen paa ham, som hun saa tit hadde gjort det i drømme. De blev gaaende og prate det frikvarteret og næste med. Han fortalte om konen og om barnene sine og om sig selv, og hun hørte hvor stemmen hadde mistet sin freidige, livsglade klang og var blit sprukken og sky, og saa paa ham fra siden. – Gudskelov, han hadde ren snip og rene mansjetter, og slipset sat ret. Hvor høi han var; men svært spinkel, trøien rullet fold ved skuldrene og stubbet op bak. Det mørkblonde haar og helskjegget var graasprængt, og panden var furet og træt, men blikket klart og rapt. Stakkars gut! Det maatte ikke være greit at berge liv i kone og fire smaabarn med den usselige lærerløn. Og værre blev det, naar barnene vokste til, dersom han ikke fik beholde helsen til ekstraarbeide.

Om kvælden graat hun sig i søvn. Hun var to og tredive aar og sund og frodig 139og hadde aldrig været favnet av mandsarm.

*

… Hys!

Der var drag fra nord i de spredte skyer, og Slotsparkens nysprungne løv skinnet blekt i maaneskinnet, den kvælden han tok hende ind til sig og kysset hende og takket for det hun hadde gjort.

Det var ikke noget at snakke om. Hun hadde bare hjulpet litt til og i al stilhet øket husholdningspengene, da konen hans og to av barnene laa i influenza. Hun kunde gjøre det uten savn, for hun hadde arvet efter forældrene, undskyldte hun sig.

Han saa paa hende lysende ung i øinene. «Du Kari, du Kari, du har ikke skiftet hjertelaget dit,» sa han.

*

Det smaldt sprødt mot vinduet av mildt regn. Kastanjens knopper hadde sprængt de brune dækskjæl og stod nakne og lysegrønne i regnbadet. Men Kari Lund sov med kindet mot puten og smilte i søvne.

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barnets tjenere

Den unge Ragna Størk reiser fra Nord-Norge til hovedstaden for bli lærerinne ved folkeskolen. Hun er inspirert av sin tante Kari, som også er lærerinne, og de er begge idealistiske og oppofrende i lærerrollen.

Regine Normanns Barnets tjenere kom ut i 1910. Romanen skildrer miljøer Normann hadde lært å kjenne gjennom sitt arbeide som lærer. Hun var levende opptatt av barn og barnekultur.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.