Barnets tjenere

av Regine Normann

[6]

25Som smaafugl, naar de trøstig slaar ned paa det tun, der mat er at finde, tripper, flakser og plukker – vár men likevel fuld av tillid, syntes barneflokken for Ragna. Ingen kjendte hun utenom tanten av folkeskolens faste personale, og ingen trøstet hun sig snakke til heller, for alle lot de avmaalt kjølig og optat med sit, og paa den skolen tante Kari hørte til, traf det sjelden der var noget ledig.

Og det blev barnene hun hygget sig til og fandt ly hos, da hjemmefølelsen fimret efter fæste.

*

Der var sol over pultenes gulmalte rækker den formiddag Ragna marsjerte ind med barnene, og smidig føiet smaapikerne sig under ordenschefens kommando, og før hun hadde rukket si noget til dem, sat de i stiv armstilling og glodde optat paa hende, mens hun hængte væk yttertøiet og fandt 26frem av kateterskuffen protokol og de bøkerne hun trængte ha ved haanden.

Efter navneopropet reiste klassen sig til andagt, og Ragna bad dem synge en av de salmer, de kunde besst. De sang:

Alting tjener dem til gode
som i sandhet elsker Gud.
O, det gjør mig vel til mode,
alt han fører herlig ud.
Er hans raad end underligt,
fatter kjød og blod ei slikt,
gagn han dog av alt utleder
og til himlen mig bereder.

De sang salmen, ikke som barn pleier synge; men i lidelsesfuld hengivelse, som var de gamle, haardt prøvede mennesker, og de bløte barneansigter trak sig stramme i smertefyldt kvide.

Indtrykket plaget, for det mindet Ragna om noget fra hendes egne skoledage, hun helst ikke gad huske – allermindst idag hun stod der glad og lykkelig over at faa slippe til. Og hvor vakre ungerne var! Rigtig nydelige var de, som de sat der musende still med armene overkors, og nu var fjæsene ikke det spor sørgmodige længer. – Men hadde barn det vondt hjemme, pleide det syne sig under andagten paa skolen, 27hadde hun lagt merke til, og byen, den bød visst paa mangt hun ikke aatte rede paa, efter rygterne at dømme, da.

En blid brunhaaret pike i blaa kjole reiste sig, trippet paa taa frem til katetret, neiet og hvisket: «Vi har om Samuel, frøken,» neiet og trippet paa plads.

Ragna smilte glad. Samuel, profeten, som i levende live maatte gi avkald paa ære og værdighet og dele magten med kongen. Hun mindtes farens utlægning fra det hun selv var liten, og ordene han altid sluttet med:

«Du kan lite paa, det var en haard og better skaal at tømme, Ragna. Og han hadde ikke gjort værre synd, end vorre for mykje glad i baanan sine.»

Hun skikket nogen spørsmaal utover klassen, fik kjappe svar og hugg tak i undervisningen, reves med av sin egen nidkjære iver og fanget barn for barn, til hele klassen sat og dirret og ikke magtet ta øinene fra hende en brøkdel av et sekund.

Timen led mot slut. Ny lekse blev git, og opkvikket ved avvekslingen av det tilvante sat ungerne inderlig blid og fingret ved bøkerne.

Hun bad dem igjen synge en salme av dem, de hadde lært. De sang:

28Vælt alle dine veie og al din hjertesorg
paa ham som har i eie den hele himlens borg!
Han som kan stormen binde og bryte bølgen blaa,
han skal og veien finde, hvorpaa din fot kan gaa.

De fortrukne miner var der igjen og gjentok sig under hver eneste andagtsstund de to tre ukerne, hun læste med klassen. Og Ragna skjønte tilslut, at her hadde en pint sjæl læsset over paa barnesind noget av den byrde den selv ikke magtet bære.

Men hadde en lærerinde ret til slikt, spurte hun en dag tanten, de gik tur sammen opover mot Sognsvandet. Var det ansvarlig handlemaate at belemre umyndige, værgeløse smaabarn med voksent menneskes anfegtelser og sorg? – Barnene, de kunde jo ikke forsvare sig, ikke raade for, at indtrykket kanske ripet sig fast og satte arr for livet.

Kari Lund sukket og sa mildt:

«Ordene, Ragna, tar altid farve av det liv vi selv er fyldt med, og er det liv livet i Gud, kan det vel ikke skade barnene synderlig, selv om vi er nedknuget av anfegtelse og sjæleve.»

Jo, det skadet, mente Ragna og slog hidsig med paraplyen mot straaene langs veikanten. Hvad skulde det tjene til at lage 29vækkelse for barn i otte ti aars alderen og vælte indover dem hele forestillingen om synd og soning ved Jesu blod; faa dem til at pines under syndekval og omvendelse, gi dem smak paa naaderusen uten at de eide aarenes og forstandens modenhet til at taale avslappelsen.

… Salomon, han besvor sit folks døtre ikke at la kjærligheten vaakne, før den selv havde lyst til det. Men kunde det ikke trænges, at det samme blev sagt om barnesindenes religiøse ekstase, den kunde være vakker og gripende – men efterpaa?

Side om side gik de opover bakken stanset litt og saa paa landskapet. Fra kanten av de dyrkede jorder til aasernes bølgende kam spettet høstspraglet løv granskogens mørke bar, og lundene rundt de frit liggende gaarder flammet i blodigrødt og guld; men engen var dypgrøn med sparsomt islæt av blek høstblom, og gul stubmark og svær nypløiet aker bredte sig mellem engteigerne. –

Lun og mild og overdaadig rik tyktes naturen Ragna, som kom langt nordfra. Her blaaste ikke storm, her stængte ikke fjeld, og havet var langt, langt borte. For fjorden, som den laa der med skogklædte øer under 30lave aaser, kunde hun ikke faa sig til at tro kom fra aapent hav. – Jo vist var her vakkert, saa vakkert, at hun nærepaa kunde graate… Men eventyrets drøm om taarn og slot og skyhøie spir, den hadde hun været nærmere hjemme end her.

Sørgmodig gav hun sig til at fortælle om sine skoledage for tanten, som gik der stille og fjern med smil om mund. Far saa sig ikke utkomme til ringeste anden lærdom for hende og Ove end folkeskolen. En liten landsens skole i en vinterøde bygd – hun husket mest skolen fra vintermaanederne – nakne umalte vægger, sur torvrøk og isnende træk; og en av religionsskrupler næsten vanvittig lærer, som vetskræmte dem ved bønnerne han bad under indtrykket av sin sjæls fortapelse. Ragna naadde ikke tiaarsalderen, før hun gik bævende av syndekval og gru for dom, for djævel og død, allermest for Gud selv og den korsfæstede, som hendes synd daglig naglet og pisket ind i døden paanyt.

Som hende gik det storslumpen av kameraterne. Værgeløse var de git lærerens syke sind i vold, og herjet blev de, til angsten og al unaturen drev dem til at redde sig i oprør og gjøn mot Gud og religion. 31– Ikke aapenlyst, desværre, det vaaget de ikke for far og mor og for ham, læreren, som magtet straffe med daarlig vidnesbyrd til konfirmationen, kanske faa dem attvist, men sig imellem vrængte de det hellige om til flir.

Likevel, de var merket og fliren blev saar. Det varte længe, længe – hun var paa seminariet, før hun igjen lærte tænke sig Gud som den hun turde gaa til med det hendes var av godt og galt. – Og om det hadde hun bedt vorherre, at hun overfor barnene i skolen maatte bli hensynsfuld og nænsom, saa de ikke ved hende skræmtes bort fra ham.

Ragna puttet haanden sin under Kari Lunds arm og gik nær indtil hende.

«Der er en ting, jeg har gaat og undret mig over disse faa ukerne, jeg har været ved skolen, og som jeg maa si til dig; men du skal ikke ta mig det fortrytelig op. Hvordan kan dere ha hjerte til at holde søndagsskole efter al den religion barnene maa døie til hverdag? Jeg vil ikke tale om at de jo kan trænge hviledagen sin vel saa haardt som nogen voksen, efter indespærringen og arbeidet med skolen. Og neimen om det er smaatteri, som fordres av dem! Men 32det værste er, de faar aldrig være i fred. Støt er der nogen til at tukle og forbedre, som var det religiøse liv hos barnet en landevei til traak, eller en plante hvem som helst hadde ret til at rive og slite i for at kjende efter om der er rot.

Mange av de barn, jeg har truffet i den korte tid, jeg har vikariert her, har alt i elve tolvaarsalderen rukket at sogne til frimenigheten, metodisterne, frievangelisterne, treidianerne og frelsesarmeen foruten vort eget kirkesamfund. De har god greie paa, hvor det lønner sig besst de forskjellige tider paa aaret. Sommesteds trækker præmierne, sommesteds moroen, og de stakkels klædesplaggene, de kan snike sig til, om de les fattig og paavirkelig.

Taler jeg om ting, jeg ikke har forstand paa og kjendskap til, siger du? Til mig, tante Kari, som er ny og fremmed, prater barnene om sakerne sine som de er, og aner ikke at de samtidig utleverer sig selv, krokene. – Jamen synes jeg vi er paa god færd til at avkristne ungdommen slik vi nu kjører i vei. Vi præker og bærer os, som var de hedninger alle til hope og ikke døpte barn av et kristnet folk vi hadde med at gjøre.

33Og du selv, tante Kari! Du skal ikke bli vond for jeg nævner det, men sliter det ikke uforsvarlig paa helsen din alt dette staaket med søndagsskolen hver evige helg? Du kunde pligte din hviledag du med, tror jeg, om ikke for andet, saa for at være oplagt til ukens arbeide. – – Findes der, tror du, mellem himmel og jord et arbeide, som mere æter en op paa krop og paa sjæl, end arbeidet med skolen? Jeg syntes vi landsens skolemestre blev tidlig trøtkjørt – men herre gud, som dere ved byskolen ser ut, enten dere er kar eller kvindfolk! Oldinger før sekstiaarsalderen.»sekstiaarsalderen.»] rettet fra: sekstiaarsalderen (trykkfeil, manglende anførselstegn)

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barnets tjenere

Den unge Ragna Størk reiser fra Nord-Norge til hovedstaden for bli lærerinne ved folkeskolen. Hun er inspirert av sin tante Kari, som også er lærerinne, og de er begge idealistiske og oppofrende i lærerrollen.

Regine Normanns Barnets tjenere kom ut i 1910. Romanen skildrer miljøer Normann hadde lært å kjenne gjennom sitt arbeide som lærer. Hun var levende opptatt av barn og barnekultur.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.