Barnets tjenere

av Regine Normann

[9]

52Tungt rullet havet mot urens svære sten, og ovenom lutet fjeldet. Midt i uren krøkte en smal sti. – Den var fremkommelig nok sommersdag, men høst og vinter, naar haalken svuldnet og skavlen hang færdig til skred, kunde den bli en vei ind i døden.

Ragna hadde gaat stien én gang eller to, og der sat rædsel i hende længe efter. Men nu hændte det, at hun hver nat i drømme vandret den om igjen. Til fjeldet klorte hun sig og stiltret fot for fot paa den glatte haalke, og dypt under rullet havet og over hang skavlen. Hun dirret av angst, der hun gik, hun skrek efter lys; men der var ikke stjerner, ikke maane, ikke den fjerneste lille lysflænge i det tætte mørke.

Og nattens lyslængsel vokste og vokste og fulgte hende vaaken som i drøm. Værelset hun delte, blev uhyggeligere for hver dag, hun kom træt hjem fra slitet med de fremmede barn, og alt i hende tagg efter at 53være alene. Hun kjøpte nogen blomster, paa kommoden tændte hun en liten lampe med kulørt skjerm. Men koseligere blev der ikke, og enten fik Margit de tusen ting at spørre om, eller en av de andre damer i pensionen stak indom dem og forstyrret.

Henrik Berger saa hun ikke mere. Han hadde skikket sit kort dagen efter og bedt om undskyldning, for han tok hende med paa varieté. Han burde ha betænkt, hun var uvant med slikt; men det hadde ikke været hans agt at saare hende.

Hun læste det han hadde skrevet, og ønsket han hadde sat adressen sin, saa hun kunde faat sagt, det var hende som hadde været dum og braa og ødelagt kvælden. Maaske traf hun ham endnu en gang og fik sagt ham det. Men hun huste ingen attraa efter ham længer – gudskelov – han var blit en fremmed.

Likevel hente det, at hun speidet efter ham i sværmen, naar hun stod foran utstillingsvinduerne og suget lyset og farverne, til tiden kom, da hun søkte ind paa universitetet. Sat lunt og varmt og hørte forelæsningerne og undret sig over alt det de mennesker eiet rede paa. Noget fattet hun straks, mere blev som en slags anelse; men 54hun holdt ut og hørte forelæsning efter forelæsning, og det ante vandt form og blev levende nær. Og hver gang var det som verden videt sig. Ikke den utenom hende, men den indi hende selv. Og hun fornam lys uten at det kom fra solen, og let blev det at dra pusten og stille og godt. Hun mindtes faren, da han sa at verden hadde skiftet lét, og som barnet glædet hun sig, og tilbad næsten de mænd som gav hende del i saa meget vidunderlig. Der var oldinger blandt dem, som talte sig varm indtil taarer over emnet de foredrog. Der var mænd hos hvem begeistringen dirret gjennem ordene, saa det klang som hymner, og der var unge som famlet av stolthet og generthet til de vandt glemme sig selv. Alle gav de med aapne hænder av det de hadde samlet ved dages og ved nætters arbeide. Gav og gav til hver den som værdiget ta imot.

Det hændte, at tilhørerskaren grisnet. Fra et fyldt auditorium kunde det ende med nogen faa. Like varm, like optat stod de der og meddelte sig til de faa, som endnu vilde høre paa dem. – Aa Gud, som Ragna dyrket disse mænd, saa forskjellig fra alle hun hittil hadde møtt.

55Der var stille og varmt paa auditoriet. Gardinerne var trukket for vinduerne og gassen tændt. En mager, luvslitt, frossen ungdom rotet i ovnen, ellers var der ingen. Ragna satte sig skraat for katetret og la skrivebok og blyant paa pulten.

Der var ikke mange som søkte disse forelæsninger, og i kvæld lot det til at bli færre end ellers, endda hun syntes de var det lærerikeste hun hadde hørt, fordi de handlet om handelsforhold i Nordland i gammel tid. Hun noterte det hun rakk, renskrev og skikket hjem til faren. Han frydet sig til hver sending og var som en unau unge til at grave og spørre, hvis hun ikke hadde faat ordentlig sammenhæng i teksten.

Det blaaste en storm ute. Hagl prellet mot ruterne, det ulte gjennem bygningen, naar ytterdøren blev aapnet. Stemmer og travle traak hørtes paa gangen; men hitind kom ingen. Det lot næsten til at hun og gutten skulde bli de eneste tilhørere. – Ærgerlig om forelæsningerne blev indstillet. Var der ikke nordlændinger i byen, siden de ikke aatte fremfærd til at dra sig hit og lære om landsdelen, de støt skrøt, de var saa gla i?

56Gasblussene skinnet rolig og blekt over de tomme bækerader, bak katetret hang en svær, bred vægtavle matsort mot den lyse væg, det blinket i vandkaraflen og i glasset, og ovnskjæret flaret rødt og urolig, hvergang gutten ørkesløst gav sig til at rote i varmen. Her var godt og fredfuldt; men hele dagen hadde hun kjendt som et svidende agg i barmen, som en ræd tvil, om hun var voksen til det hun hadde tat paa sig at utrette.

Forrige uken var der kommet en ny gut i klassen, og idag hadde overlæreren bedt hende saan i al stilhet undersøke om gutten hadde mat. Vaktmesteren hadde set ham og broren hans imorges før skoletid rote gjennem søplekassen paa gaardspladsen og spise av brødbeterne de fandt mellem rusket.

Da klassen slap, fulgte hun gutten hjem. Han bodde i en bakgaard mange trapper op.

En vakker, litenvorren kone i graat skjørt og rutet bluseliv og med gulddobber i ørene aapnet døren og bad frøkna værsgod sitte. Det var madam Steffensen, moren, og bak hende tittet en liten fyr, mindre end ham Ragna hadde i klassen.

De to smaa rummene var fattigslig møblert. 57I stuen en seng, et bord, et par stoler, en kiste og en symaskin, og paa kjøkkenet nogen kjørler og et kokeapparat. I vinduskarmen stod der velstelte blomster og indfor stuedøren en blankslepen øks.

Var ikke Halfdan ordentlig paa skolen, siden frøkna trængte bli med ham hjem? spurte madam Steffensen stuss, og blikket lette bistert fra lærerinden til gutten.

Joda, Halfdan var en bra gut, forsikret Ragna blidt. Hun kom bare for at hilse og hjælpe madam Steffensen med at søke om fri mat for gutten, saafremt han skulde ha bruk for det.

Det trak i madam Steffensens mundviker, og øielokkene hugg tæt. Hun trængte altfor vel be om mat for ham, desværre.

Muligens kunde det træffes en ordning, saa gutten kunde faa spise alt imorgen, trøstet Ragna. Overlæreren sa han skulde gjøre sit besste, og med hensyn til de bøkerne, Halfdan manglet, var det greiest at moren gik paa kontoret til overlæreren og snakket fra.

Madam Steffensen gjorde rapt en sving fra vinduet til sengen og tilbake igjen. Hun gik ikke og bad om det, bet hun i. Det var til unyttes det hele hun strævde med. 58Og ansigtet var blekt og snurpet av kummer, da hun sa det.

Det er noget som gjør Dem svært ondt, mumlet Ragna undselig. Men fortalte De mig om det, kunde vi kanske finde utvei.

Konen satte sig træt. De to smaagutterne taslet til kjøkkenbænken og snopte litt i kjørlerne og gik saa ut.

Madam Steffensen kremtet… Det var ikke det, de ikke aatte mat, som var det værste, vilde hun si frøkna, endda de ikke hadde annammet brødbeten, siden Halfdan dagen før igaar fik et brød av madam Syvertsen i melkeforretningen over gaten, for han gik erende for hende. Nei, det var han Asbjørn, sønnen, som reiste paa landet for at se om faren. Paa hitturen hadde han kvartet en cykkel og var blit knepen og sat fast av politiet. Imorgen skulde der være forhør paa krypen, og ingen var der til at tale hans sak. Far hans, vilde hun si frøkna, hattret den gutten som han hattret alle de andre barnene sine og vilde dem ikke godt. Men han Asbjørn var ingen daarlig gut. Det var i tankeløisa han hadde forgrepet sig paa cyklen og ikke for at kjue den, stakkars krypen han var. Og nu blev han sagtens dømt til Risebro eller til 59Bastø som en anden forbryder, og fik juling og vanstel og blev utskjæmt for hele livet.

Hun snakket fort, og taarerne silret langs næsen, mens hun snakket; saa tok hun et krøllet brevark op av skjørtelommen og glattet det over knæet. Det var brev fra han Asbjørn, forklarte hun. Frøkna kunde gjerne læse det.

«Mor, du maa komme og hjælpe mig. Jeg sitter for en cykkel dom sier jeg har støli her om da’n. Men jeg vilde bare ta’n tillaans, og nu skal det være forhør om tisdan den 12te. Du maa komme.» Stod der –

Smaagutterne kom taslende ind igjen og stillet sig bortved ovnen og glodde med store, sløve, lyseblaa øine paa moren og paa frøkna.

«De maa reise og hjælpe Asbjørn,» raadet Ragna resolut.

Reise! Aatte hun bare penger til billet, trængte ingen be hende.

Ragna blev rød, fandt frem en femkrone i pungen og flidde hende.

«Det er for mye,» sa madam Steffensen. Det hun brukte var akkurat en krone og seksti øre til tur og retur.

60Hun kunde ta resten til mat, mente Ragna.

«Det er formye, frøken!» Madam Steffensen satte sig fortænkt og støttet albuen mot sengegavlen. «Gaa ut, gutter, jeg vil tala ved frøkna.»

De gik. Den mindste først og sisst Halfdan, som kikket tilbake i døren.

«Jeg grubliserer til vettet forgaar mig. Manden min han drekker og er fant og stjæler og farer med andre kvindfolk. Jeg har tat ressulution paa’n og reist med gutongane mine hit ind til byen, hvor jeg er født og opvokset, for at faa være i fred. Baana skal ikke ta etter han, skjønner De – – Men nu har Asbjørn stjaalet, og det er saa fært, at jeg mest kan dø av sorg. Hvorfor skal det være vanskeligere for mig end for alle andre mennesker? Kan De forklare mig det, frøken.»

Blikket hang stivt, stirrende ved den blankslepne øks. – «Inat,» mumlet hun, men tidde braat og strøk sig med flate haanden over panden.

«Inat?» spurte Ragna lavt.

«Ja inat, frøken, hadde jeg en stor fristelse til at gjøre det av med baanungerne mine, saa døm ikke skulde vokse op til 61unyttes, liksom far sin. Men dette skjønner Dere Døm ikke paa. Dere er ikke vant ved slikt liv, Dere.»

«Jeg skjønner, Dere har det stridt,» sa Ragna, og tungen kjendtes ru og tør i munden. «Men nu skal De kjøpe kjøt og poteter og koke suppe til Dem selv og barnene. Spis Dere god og mæt og sov, ellers rækker De ikke at hjælpe Asbjørn imorgen.»

Og saa hadde Ragna bedt farvel og gaat. Men indi hende grov det næsten som en synd, at hun ikke hadde gjort nok. Hun hadde hat syv kroner og femti i pungen. – Arme konen, for et liv i sorg og strid.

Det gik i døren; det var professoren. Han stimet langbent op paa katetret, la papirerne sine tilrette, heldte vand i glasset og kikket under brillerne.

Der var ingen flere kommet, kvak det i hende. Tænkte han virkelig læse for hende og den fyren. – Saa sandelig!

Hun rettet sig glad og rød – og inderlig skamfuld paa deres vegne som ikke hadde møtt.

Glemt var madam Steffensens elendighet og det svidende agg i bringen. Fra andre enden av bænken murret unggutten i 62halv søvne. Han hadde lagt hodet i haanden og sat og gapte med sid underlæbe. Hun maatte smile, da hun saa det, men glemte ham ogsaa.

Professorens røst brøt stilheten. Dæmpet, fuld av velklang var den, og ulik stemmerne nordpaa. Og klokken paa væggen tikket, og timen skred, og hun var helt vemodig, da han bukket og steg ned av katetret, og forelæsningen var forbi.

Unggutten vaaknet og gjespet. Hun sanket sine ting sammen, tok kaapen paa og gik ut i stormen og styggeveiret. Ikke et ord hadde hun notert, hun hadde glemt det med. Men jamen hadde han ikke holdt forelæsning for hende alene – du storeste verden!

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Barnets tjenere

Den unge Ragna Størk reiser fra Nord-Norge til hovedstaden for bli lærerinne ved folkeskolen. Hun er inspirert av sin tante Kari, som også er lærerinne, og de er begge idealistiske og oppofrende i lærerrollen.

Regine Normanns Barnets tjenere kom ut i 1910. Romanen skildrer miljøer Normann hadde lært å kjenne gjennom sitt arbeide som lærer. Hun var levende opptatt av barn og barnekultur.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.