Ephemerer

av Andreas Munch

Vandlillien

Paa Søens Bund,
I den kjølige Grund,
Grønnes den ene
Mellem Sneglehuse og Stene.
Hvor de hulkende Vover
Glide tunge henover
Den spæde Rod
Og kvæle dens spirende Mod.

Hvor Fiske roe,
Som døsige gloe –
Hvor Bløddyr klamme
Hænge sig fast paa den unge Stamme,
Hvor Østers i Tanker
Gabe paa slimede Banker,
Det grønne Siv
Føler sit høiere Liv.

Om Vaaren, naar
Soløiet staaer
Varmt over Voven
I de luftige Sale foroven,
Naar Vaaren svinger
De store, de duftende Vinger
Og Morgenklokken ringer:
De bæver dens Klang
Gjennem Dybets Hvælvinger lang.

Og vækker med Kraft
Den ædlere Saft
I den slumrende Lillie
Til en kjæk og stormende Villie.
Sine grønne Stænger
Skyder den længer og længer,
Til de eengang naae
Det friske, det himmelske Blaa.

Da folder den ud
Sit Hjertes Brud:
Paa den blanke Flade
Vugges de glindsende Blade,
Og Lilliens Bæger
Lukker sig op, og kvæger
Den hungrige Luft
Med sin søde, drømmende Duft.

Den visner i Hast –
Thi den hænger fast
Med sin Rod i Dybet,
Mellem Fiskestimen og Krybet
Ere Bladene sjunkne
Og Stænglerne slappe og runkne –
Falder Blomsten af
I den vaade, den slugende Grav.

Hvad er det saa meer?
Engang den seer
Dog en venlig Strimmel
Af Hjemmets lysende Himmel,
Engang den luer
Under Templets tonende Buer –
En slig Sekund
Veier vel op imod Dødens Blund.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Ephemerer

Diktsamlingen Ephemerer kom ut i 1836 og var Andreas Munchs første utgitte verk.

Samlingen inneholder 21 enkeltdikt samt 19 «Reiseskizzer», deriblant diktet «Jøderne», hvor Munch som en av de første tok offentlig avstand fra «jødeparagrafen» i grunnloven.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1836 (nb.no).

Les mer..

Om Andreas Munch

Andreas Munch var skribent, forfatter og redaktør. I sin samtid var han ansett som en betydningsfull dikter, men han havnet litt i skyggen av diktere som Henrik Wergeland og Henrik Ibsen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.