Faafængt

av Regine Normann

[10]

70Henrik Berger hadde ikke tænkt at træffe Ragna den kvæld. Men da kameraten, han var sammen med, skulde møte slegtninger, som kom med Vestlandsbaaten, skiltes de tidlig, og Berger tok veien opover dit Ragna bodde for at se paa vinduerne hendes til godnat.

Han stusset ved, at der ikke var tændt lys hos hende, hun brukte da ikke køie saa tidlig. – Og ikke hadde hun talt om med en stavelse, at hun agtet sig nogensteds hen heller, da han meldte at han var optat. Men kanske var en av de skrullete kvindfolkene hun i det sisste hadde fattet slik kjærlighet for, kommet og hentet hende med til et eller andet agitationsmøte i anledning av den fille overlærerposten.

Nei – jovist skulde avgjørelsen falde i skolestyret iaften! – Gudskelov, saa blev det slut med den staaken. Han hadde gjort det 71som stod i hans magt for at holde hende væk fra de hysteriske gamle jomfruerne, som pludselig hadde faat det med at ville entre tiltops og ta styret. – Men smittet var Ragna av kampiveren deres og med paa aasgaardsreien, og han hadde titt og ofte sin svare sjau med at faa hende til at bli med sig dit han vilde og la krigen skure.

Men var de først gift og hadde han ordentlig haand i hanke med hende – ja saa fan danse, skulde han ikke være mand for at holde hende til hjemmet!

Arg gik han ind porten og skottet op til kjøkkenvinduet. – Svart der ogsaa, naturligvis!

… Om hun skulde være blet syk og ligge alene i leiligheten og ha det vondt? Hun hadde været pirrelig og let til taarer nogen dager; og arbeidet med skolen tærte paa kræfterne.

Fortænkt gik han atter ut porten og fulgte fortauget til holdepladsen paa hjørnet, men snudde braatt. Det var jo ikke senere, end at han godt kunde ringe paa, og i nødsfald hadde han nøkkel til entredøren.

Opspilt halte han nøklehanken op av bukselommen, valgte ut den rigtige nøkkel og steg med den i haanden opover trapperne, 72som kun fik lys fra entréruterne. Der var ingen folk i opgangen, og han laaste sig ind.

I den mørke, smale entré stanste han og lydde, listet sig paa taaspisserne til sovekammerset, banket og spurte om hun var der, førend han gløttet paa døren.

Gardinerne var ikke rullet ned, og i lykteskjæret utenfra saa han sengen staa urørt og paa bordet ved hodegjærdet de par roserne, han gav hende iforgaars. Der lugtet nybrændt bjørk i værelset, og stolen med saueskindsfelden var trukket helt hen til ovnen.

Stilfærdig lukket han døren og aapnet til stuen.

Der duftet av reseda, de svære bladplanter skimret lik duggvaatt græs i maaneskin. Men heller ikke der var Ragna.

Han ripte en fyrstikke og lyste langs knaggerne: Yttertøiet var væk. – Altsaa hadde hun behaget at gaa bort uten at si fra til ham, hvor hun tænkte sig hen. Og grætten slængte han fyrstikken, gik ind paa stuen og satte sig i lænestolen ved vinduet for at vente paa hende. Hatten og stokken la han fra sig paa sybordet, kveikte snadden og sat og glaamte ut i værelset, der møblerne blev til svarte 73skygger i mørket … Besst at faa oppusset nogen av disse gammeldagse tingene, hun hadde arvet efter tanten. – Meget av det var virkelig pent. – Men det der nipset paa dragkisten og alle smaahylderne, og de kunstige blomster, som Ragna var saa forlibt i, skulde avskaffes. Der var vel meget av barbar ved det, til at han kunde taale det i hjemmet sit.

Det var ellers forbausende litet ved hende som mindet om skomakerdatteren, og han kunde gladelig syne hende for slegten, saa snobbet den end var. Det skulde bare nogen prøve paa ikke at være snild mot hende! Stedmor kanske? Som aldrig hadde hat stunder til at ta sig av sine egne barn, for kvindesak og hedningesak og fredssak og skolesak og al andenslags fandenskap, hun regjerte med. – Det suste iskold blaast i stuerne, der hun duret frem, og fredsapostler og forkjæmperer og kvindesakskvinder danset heksedans i luftdraget – –

Eller far, som tillot lurvelevenet, og heller tydde til dramflasken end talte et alvorsord med kjærringen sin. – Han kunde bare vaage sig! – Søstrene og broren? Aa nei, de vilde være god mot Ragna for hans skyld. Og flere fandtes ikke, hvis omdømme han vyrdet.

74Men i Herrens navn, hvor blev hun da av!

Atter kveikte han pipen og stridrøkte, som var han hjemme paa hybelen hos sig selv, mens tankerne dynget anklage og forsvar om hende, han var glad i og sat og saknet.

Landsens jenter i den alderen var sjelden uten erfaringer i kjæresteveien; men pokker ta Ragna, holdt hun maskepi med nogen utenom ham. Den blotte tanke holdt paa at gjøre ham gal, saa han fôr op av stolen, sjanglet som en drukken over gulvet og stillet sig paa lur ved vinduet. Derfra kunde han se, naar hun kom rundt hjørnet, og hvem hun hadde følge med. Og rød dis vimret for synet, og munden sêv fuld av salt, vammel blodsmak, mens han stirret og speidet.


Endelig – og alene!

Lettet pustet han kviden ut i et langt aandedrag, vendte avkjølet tilbake til stolen og sat dørgende stil, flau og litegranne ræd for at skræmme hende.


Men Ragna hadde paa fornemmelsen, at han var der. Engang, forlænge siden, hadde hun git ham nøkkel til leiligheten, fordi han slettes ikke likte, hun bodde saa alene for 75sig selv; han hadde forresten aldrig gjort bruk av den, og hun vilde oprigtig ønske, at han ikke hadde gjort det nu, som hun var saa litet hugen paa at træffe ham.

Hele entréen var fuld av tobaksrøk. Hun hængte tøiet op uten hast, grep lampen og traatte ind paa stuen.

«Du skræmte mig næsten,» sa hun alvorlig og saa ikke paa ham og stillet lampen fra sig paa dragkisten.

Hun var het og harm og opskaket av skuffelsen med overlærerposten, men svært vakker var hun, og sinnet fik magt over ham.

«Jeg vil vite hvorfor du lurer dig bort for mig, og hvad slags færder du tar dig fore,» hvæste han brutalt og krammet hattebremmen mellem fingrene.

Maaten han sa det paa saaret mer end selve ordene.

«Lure mig bort – – Tar mig fore? Har jeg ikke ret til at gaa og komme som jeg vil, uten at avlægge dig regnskap for handlingerne mine?»

Lampen paa dragkisten oste, hun tændte hængelampen over bordet og slukket den anden. Men det klarere lys ga hende mot, og stolt fortalte hun, hvor hun kom fra, og hvor længe 76hun hadde gaat og drevet utenfor Møllergatens skole for at faa høre utfaldet av møtet.

– «Endda du vet, jeg ikke fordrar du blander dig op i de sakerne?»

«Endda jeg visste du ikke fordrar, at jeg blander mig op i de sakerne,» næsten hermet hun.

Han reiste sig hissig, tok hatten og stokken og la tobakken og pipen i frakkelommen.

«Vil du endelig bli som en av de mandvonde hopperne, saa gjerne for mig. – Jeg gidder ikke tæmme dig. – Det er en kone, jeg har bruk for og ikke en skrullet forkjæmperinde.»

«Som du vil,» sa hun træt, snudde ryggen til lyset og glædet sig næsten over, at det nu var slut.

Sinnet datt av ham. Han slog begge armene om hende og trykket hende ind til sig.

«Ragna, aa tirr mig ikke, for da blir jeg raa og styg! Kom, sæt dig her ved siden av mig paa sofaen og hør litt paa hvad jeg har at si … Nei, stritt ikke imot, vær nu snild, søte kjæresten min – sæt dig, ber jeg dig. Jeg har hat det saa fælt, mens jeg ventet – har trodd, du var ute med en anden mand.»

77«Jeg!»

«Du har været saa sær og kold mot mig en stund, Ragna, at du har faat mig rent fortvilet. – Ikke skjønner jeg, at jeg har fornærmet dig paa mindste maate og i hvert fald ikke med vilje og vidende. Men du er ikke glad i mig mer, det er det –

Og hvad skal du egentlig med en fyr som mig. Jeg har hat det saapas koldt og vondt i barndommen, at frosten endnu sitter i mig.mig.] rettet fra: mig (trykkfeil) Og naar jeg strir for at holde dig væk fra kvindesaksmøter – og det der – er det for at mine egne barn, om vi faar nogen, skal slippe at huttre kuldskjær efter mor sin.

Men jeg trænger dig ogsaa selv, du prægtige, greie, sterke menneskebarnet mit, og jeg gaar og er avindsyk paa skoleungerne og paa alt og alle, du er optat med utenom mig.»

Moderlig medynk med ham fænget i hende og glødet hele hendes væsen, mens hun taus hørte paa ham. – Hun tok ham om halsen og drog hodet hans nedmot barmen som en mor gjør, naar hun rigtig vil trøste.

Men han klemte hende haardt ind til sig og kysset graadig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Faafængt

Romanen Faafængt (1911) er en frittstående fortsettelse av Barnets tjenere (1910). Hovedpersonen er lærerinnen Ragna Størk. Hun er idealistisk og oppofrende i lærerrollen, men er i utgangspunktet innstilt på å følge samfunnets forventninger og gifte seg selv om det betyr at hun må slutte i arbeidet. Et hovedtema i romanen er valget mellom yrkesliv og ekteskap.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.