Faafængt

av Regine Normann

[2]

118Aaret Ragna Størk hadde søkt og faat fri fra skolen nærmet sig sin slut. Fra storbyen, der hun hadde bodd sammen med Margit Erle og fulgt hendes fremgang med glad stolthet, var hun kommet til den lille landsby, som var grodd frem av det nedlagte kloster oppe mot Østalperne. Og hun var blet der.

Men Margit hadde vanskelig for at fatte, hvad herlighet der kunde være ved slikt et avsides sted, naar det som bedre var stod til ens raadighet. Og enkom reiste hun ut til Ragna en lørdag for at foreholde hende det urimelige i hendes paahit.

«Du skal heller ikke bo her,» sa Ragna, «men bli hvor du er og fortsætte med din utdannelse de faa ukerne som er igjen. Det er bare mig, som vil se mennesker, før jeg drar hjem.»

Syntes hun kanske ikke de hadde set 119mange nok av det slaget, der de hadde færdes? lo Margit.

«Jeg vet ikke du – –.

Men det vet jeg, at storbyen vi to valgte os, er for mig blet et hegnløst sted med indsig fra alle verdens nationer. Lik veirslaat fisk kommer vi og staar og varler og glor paa fremmed grund. Somme bærer rædselens dødsgru i de sprængte øine, somme er rovgrisk vaktsom, færdig til at fæste tænder og dræpe det som kommer i deres vei. – En og anden, som du og jeg, varler tillidsfuld om i stimen, yr av det nye vi hører og ser.

Du liker dig, du Margit, blir bessteven og kamerat for et godt ord og er som skapt til at være med i indsiget. Men for mig blir menneskene skygger. Jeg ser deres hænders gjerninger og deres tankers storverk. Museernes rike samlinger og galleriernes kunstskatter fryder mig, og jeg søker dit omigjen og omigjen. Men selv bor jeg ensteds bortenfor alt og alle. – Der er halvlys, der jeg er tilhuse og stille og stort. Om mig suser det som av trær i skog, og jeg aner levende, men ser dem ikke, endda jeg vet de søker mig.

Men ensomheten skræmmer ikke længer, og det store er ikke ødt.»

120Margit stirret fælsken paa hende.

«Slik er du blet, Ragna, efterat du læste avertissementet om, at Henrik Berger hadde giftet sig med pensionats-vertinden sin! – Men hadde jeg anet, før vi reiste hjemmefra, at du brydde dig saapas om ham, som jeg nu skjønner du har gjort, neimen om jeg var blet med dig ut – nu har jeg sagt dig det.»

«Vi snakker ikke mere om den ting, er du snild. Har Henrik giftet sig, saa har han det, og jeg har intet at bebreide ham. Men kom og se paa utsigten fra vinduerne mine –.»

Værelset, hun hadde leiet sig i det gamle vertshus ved landsbyens utkant, vendte mot øst og syd. Utenfor blømte en hel skog av frugttrær, og finker og stær sang og fløitet i blomsternes hvite ly.

Til alle sider bredte græsvidden sig, brutt av bølgende bakkedrag og tætte smaa skogholt. Marinøkkel duvet som blekgult skum over den spirende eng; og længst ute i synsranden stod fjeldenes mægtige, fjernt blaanende mur, med nysne og gammelbræ gyldenrød i gjenskjær av sluknende solbrand.

Men spredt over sletten laa menneskenes boliger, halvt bortgjemt under aldens blomstersky; kirkespir raget mot høi himmel, og 121klokkeklemt møtte klokkeklemt og signet jordlivets stræv og tonte ømt om himmelrikets fred.

– «Er det ikke vakkert at se paa, Margit? Og kan du undres paa, at jeg gjerne vil være her?» spurte hun mildt og la armen om venindens skulder.

«Men kom, saa gaar vi os en tur, mens solen synker, og hører amselen synge. Jeg maa jo vise dig alle mine skatte, den korte stunden jeg har dig her.»

Utenfor møtte de verten, en svær, mørk rusk av en kar med veke træk og fordrømte øine. Han bad dem indstændig ikke at gaa nogen steds hen, for nu blev det straks tordenveir.

«Tordenveir?» Undren saa de mot den dypblaa himmel. Hvor skulde det komme fra?

«Det kommer derfra,» sa han og pekte mot en liten, blygraa sky over fjeldene i øst.

– – – –

Uveiret var der. Lyn blinket bakkedragene imellem og rispet dype furer i den vaargrønne eng, torden brast i braa smeld, og hagl pisket og la øde. Krøtturne i andre enden av bygningen klaget i lange raut, av og til 122skingret høie hesteskrik ute fra sletten, dér dyr vaandet sig under haglens svøpe. Og blomsternes hvite pragt rundt huset blev graa og bævret og skalv.

«Aa herre gud, aa herre gud, vi dør!» ynket Margit og grep om Ragna.

«Hyss, vær ikke ræd, endnu er det ikke naadd hit,» stagget hun og stirret fjetret ind i uveiret.

Som et kulsvart teppe hang det fra himmel til jord. Nei, som bibelens skystøtte, der spydde hagl og ild mot Faraos hær, maatte det være. – Forfærdelig, grufuldt, men vidunderlig vakkert …

Og skystøtten skred fremad. Himlen sænket sig over husets tak. Mellem tordenens skrald runget krøtturnes klagende raut, hagl knuste aldens hvite blomsterhegn. Og splintret blev vindusruterne, og glasbeter singlet indover gulvet –

«La os gaa ned i vertshuset til de andre, hører du!» skrek Margit og slêt Ragna med sig.


Dernede brandt den store lampe. Ved ene langbordet sat verten, og tre av barnene krullet sig nær til ham.

Han trøstet Margit og Ragna med, at det 123ikke var farlig, og bad dem om ikke at være bange, og de satte sig borttil ham, for der fulgte likesom litt trygd med ham, som var mand. Tynd og tjattet og svært opskaket vimset konen ut og ind mellem stuen og fjøset, hvor tjenestfolket og de to ældste av barnene holdt vakt hos de skræmte dyr.

Lyn kvitnet lampens skin, og brâk brast.

«Et gudsord, mutter,» bød manden og foldet hænderne, og barnene gjorde som han.

Hastig kløv hun op paa en stol og fandt øverst i skapet en bundt smaa, sorte kjerter, dem hun tændte én for én og stillet i rad paa det andre bord.

Manden, konen og de tre barn saa andægtig med foldede hænder paa de smaa gule bluss, og de fremmede gjorde som de, næsten uten selv at vite av det.

Der var frelse i de sorte kjerter. Presten hadde læst besvergelsens ord over dem og stænket dem med hellig vand, paa det at de skulde verge mennesker og dyr mot lynets herjende ild. Tordenens døn rullet svakere og svandt, og før kjerterne var halvbrændt, blinket stjernerne talløse fra høi kvældshimmel.

Men Margit var blet veirskræmt. Hun vilde 124tilbake til byen, saa sent det end var, og motvillig fulgte Ragna hende tilfots den opbløtte vei til jernbanestationen og saa hende vel avgaarde. – Det fik da være maate med hastverk. – Og sørgelig litet av sine skatte hadde hun faat synt hende.


Alene gik hun hjemover. Luften var frisk og kold. Over markerne laa haglen tæt i tæt. Og længst i nord drog uveiret endnu som en tung skybanke med brem av svovlgul ildos og jagende lynglimt. Resten av himlen var ren og stjerneklar, med gry av maane over fjeldene i sør.

… Men hyss, hvad var det for kjendte lyd! Hun braastanste og lydde mot skogholtet paa andre siden av jordet, for derfra pistret, snadret, pep og kvinket tusenvis av røster gjennem mørket. – Var det trækfugl, som pisket frem av veiret hadde søkt ly under skogranden og nu skulde finde sig tilrette for natten?

… Længe stod hun og lydde med aapen mund og tørre, svidende øine. For fugleskaren, stormslaat og pjusket som den sat der og kuret paa fremmed grund og bidde dag, den vakte minder tillive. Hvor ofte 125hadde hun ikke set den i de vaarlyse nætter komme trækkende til landet der nord, hilse de kjendte steder med jubelskrik og fæste bo. Og atter flygte mot høst.

Ogsaa hun hadde prøvd vingerne nu. Og verden var vidunderlig. Og verden var stor –

Sin drøm hadde hun drømt om make og bo, og drømmen var slut. Men ikke en sjæl skulde nogensinde faa vite den kval, det voldte hende, at Henrik Berger pludselig gik hen og giftet sig med en anden. For borte fra hende var han blet hende kjær. Næsten kjærere og kjærere for hver dag, som kom, og eftersom hun selv vokste og utviklet sig ved det ny hun saa og hørte.

Og for en fryd det skulde været at vende hjem og møtes med ham og si ham det altsammen, og takke for hans troskap mot hende og for hans store kjærlighet …

Ofte tænkte hun skrive det til ham; men saa vilde hun heller vente. Det blev saa koldt og stivt mot det hun følte inde i sig.

Aa gud, aa gud! Faafængt og spildt, det som alt det andet hun hadde villet! Det var hende bedre om hun var død end levende –

Oggraatende krækte hun sig det stykke vei, som var igjen til vertshuset, og kom sig ind 126paa værelset og stængte døren i laas. Det hadde været nogen der, mens hun var borte, og hegtet lemmerne for det splintrede vindu, og hun vilde ikke ha mere besøk.

Som en søvngjænger tændte hun lampen og satte sig med yttertøiet paa i stolen ved ovnen. – Over bordet hang et stort billede av Rubens’ Kristus paa korset. En vakker skikkelse med bløte, runde lemmer og blodets dryp fra tornekronen over det mandige, selv i lidelsen fredfulde ansigt. Hun saa op mot billedet og fra det til den hellige jomfru av Lourdes henne i kroken. I sit hvite gevandt stod hun der med den gyldne rosenkrans mellem de signende hænder og saa mildt ned paa hende, den fremmede.

«Jeg kan ikke be eder om hjælp,» mumlet Ragna gjennem graaten. «Det er jeg selv, som har forspildt, og selv maa jeg sone – men gi mig nu søvn og fred.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Faafængt

Romanen Faafængt (1911) er en frittstående fortsettelse av Barnets tjenere (1910). Hovedpersonen er lærerinnen Ragna Størk. Hun er idealistisk og oppofrende i lærerrollen, men er i utgangspunktet innstilt på å følge samfunnets forventninger og gifte seg selv om det betyr at hun må slutte i arbeidet. Et hovedtema i romanen er valget mellom yrkesliv og ekteskap.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.