Faafængt

av Regine Normann

[Et menneske hadde en drøm]

VEt menneske hadde en drøm – en daarende drøm om at vie sit virke til lindring og gagn for dem, som led, fordi de hadde mistet freden til hvile under livets jagende kamp.

Og det søkte ut i vrimlen for at øve sin gjerning, men travelheten grep det, og det blev selv som en av den jagende flok, uten rast, uten hvilens fred.

Men drømmen laa i sindet, og i de stille nattetimer røvet den søvnens fred.

– – –

Og det samme menneske stod op og sa:

«I folkevrimlen yrer det og syder det i evig uro. Jeg taper mig selv, og ingen har stunder til at ta mot det jeg vilde gi. Jeg vil gaa ut i ødemarken, der freden er tilhuse, og bygge mig et bosted og bli der. Og jeg vil rede leie for den mødige og sætte lys VIi mit vindu og rydde sti for den vildfarendes fot.»

– – –

Men vinteren kom, og frost bandt jorden, og sne dækket den, saa mennesket maatte nøies med at træde uvarige spor, hvor det vilde ha brutt sten og jevnet vei. Og ingen fandt frem til dets bolig.

– – –

Det var vaar.

Motløs sat mennesket ved bækken, som skummet og randt mellem vintergule straa og mosgrodd sten. Ryggen var krøket og sjælen træt, av dages faafængte slit og av nætters mismot.

«Kjender du mig?» sang vandet. «Jeg er sneen du traadte spor i. Nu gaar jeg mot havet, mot livet, mot det uendelige –»

Bort skummet det, og mennesket lyttet efter bækkens døende toner, mens smerten sved i dets bryst.

Nattens svalende dugg faldt paa menneskets hete pande.

«Kjender du os?» hvisket duggperlerne. «Vi er sneen du satte dine spor i. Nu stiger vi mot frihet, mot lys, mot den drivende sky –»

VIIDa klaget mennesket:

«Snefnugget naar sit maal, men mine aar tilbragt i møie er spildt. Hvad jeg virket om dagen, slettet natten ut. Jeg vilde skape trøst og glæde, og ingens taarer har jeg tørret. Jeg vilde skaffe hvile, og ingens uro har jeg stillet. Min livsdrøm – min deilige, faafængte livsdrøm …»

Og mennesket graat.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Faafængt

Romanen Faafængt (1911) er en frittstående fortsettelse av Barnets tjenere (1910). Hovedpersonen er lærerinnen Ragna Størk. Hun er idealistisk og oppofrende i lærerrollen, men er i utgangspunktet innstilt på å følge samfunnets forventninger og gifte seg selv om det betyr at hun må slutte i arbeidet. Et hovedtema i romanen er valget mellom yrkesliv og ekteskap.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.