Faafængt

av Regine Normann

[3]

127Ved den smale, ujevne skogsti, der lien skraanet som brattest ned mot elven, stod St. Josef, nødhjælperen –

Malingen paa hans foldede klædebon var utvasket av vind og veir, og ene haanden hadde han mistet.

Engang for lang tid tilbake hadde kunstfærdige munkefingrer skaaret ham i træ og bremmet hans brune kjortel med guld. Han hadde været en prunkløs celles eneste pryd og den fromme kunstners trofaste verge. Munkeskaren beundret ham, og den vandrende bror foldet sine hænder i andagt ved at skue hans venlige og barmhjertige aasyn.

Men fienden kom, svensker og protestanter, og plyndret det rike kloster, og omsider la fremmed magtbud det ned. – De hellige relikvier og kostelige kar blev røvet av profane hænder, og de utskaarne helgener blev bespyttet 128og sønderbrutt. Prest og munk søkte frelse ved flugt, og menigheten blev splittet som faar uten hyrde.


Da skede det, at en av de forjagede prester kom tilbake. Træt, forrevet kom han vandrende paa sine nakne føtter til de nedrevne mure.

Og se, guds naade var stor mot ham. Kirken stod der endnu, men de smaa kapeller for St. Anna og St. Jakob var i kjøbmænds eie. Men han sanket løsesum og fridde dem, som man frir sine kjæreste fra vanære. – Og de bespyttede helgenbilleder tvættet han fra skjændsel og stillet dem ved vei og sti, saa hjorden atter kunde møtes med sine hjælpere og finde lægedom for sine saar.

Og atter ringet klokkerne til messe og bøn og signet landsbyen, som grodde frem paa det herjede klosters tomt.


Det var søndag ettermiddag.

Lien var som drysset med symre, og trærnes nysprungne løv skinnet i vaarfrisk pragt. Ned skogstien, som førte til St. Josef, kom de gaaende, Ragna og Rosa, vertens datter. Og Rosa var ikke ung længer og skulde staa brud til pinse. Derfor søkte hun, som 129saa mangen trolovet jomfru i landsbyen hen til nødhjælperen.

«Og har De et ønske, frøken,» sa hun, «som De vil skal være skjult for mennesker, saa glem det ikke nu, De faar se ham. Ja, De kan godt ønske tre ønsker; han hører Dem nok og gir Dem opfyldelsen av alle tre.»

Men Ragna hadde intet ønske i den stund. Stille gik hun og saa paa Rosa flittig flette krans av skogens anemoner og hænge den om helgenens hals.

Men da hun med taarevaat kind kviskret sin hemmelighet i hans gamle øre, listet Ragna sig længer ned i lien og satte sig der.


For et underlig folkefærd, hun var havnet blandt. For alt og alleting aatte de en hjælper: torden, lyn, pest og al anden ulykke kunde de avverge, prester vigslet den spirende sæd og fridde stue og fjøs av onde magters vold.

Og mon hun nogensinde vilde glemme paaskemorgen? Hun gik for at hente post og traf menigheten, idet den strømmet ut fra kirken.

Iført sit høitidsskrud av silke og blendende lin skred husfruerne fore med kurver fuld av 130prydelig ordnet mat, den de nyss hadde faat signet. Efter dem trippet barneflokken med smaa paaskelam av sukker – ogsaa de hadde faat del i velsignelsen.

Paa værelset, hun hadde leiet, var der et skap med hellige ting. De var stillet paa hylder bak glasdørene og glitret og pranget i broket glans – – Der var madonnaer og krusifikser og flerfarvede lys. Der var blomster av tøi og bønnebøker av voks, vievandskar og valfartsmedaljer, Jesu krybber i stald av porselæn, helgener, hyrder, engler og sukkerlammene. Hvert barn hadde slikt et sankeskap og lærte fra liten av kjærligheten og agtelsen for de hellige ting.

… Naar hun snart vendte hjem, vilde hun skaffe sig maken til skap og sætte derind den nips og de tøiblomster, hun fjernet fra stuen, fordi Henrik ikke likte dem. Og saa vilde hun der forvare alle de smaatterier, barnene gav hende, og det hun fik hos dem hun holdt av –

Var ikke Rosa snart færdig med betroelserne sine? Nei, der sat hun i græsset under helgenen og mumlet bønner over rosenkransen, med hu og tanker hos brudgommen.

Saa sval luften var og mættet med vellugt. 131Ragna reiste sig og gik utpaa skrænten og tittet nedfor. Var det en hegg, det der hvite træet ved elven mellem vild kirsebær og løn.

«Vent ikke paa mig, jeg gaar mig en tur,» ropte hun til Rosa og tok en omvei for at komme under skrænten.

Heggen fandt hun. Den var ikke en liten buske som den i Guldbergaasen, men høi og rankvoksen – et skogens træ, jevnbyrdig de andre trær og i overdaadig blomstring.

Ragna smøg under grenene og stirret op i blomstersneen, halvt ør av den kjendte duft. Gjennem det hvite skimtet hun himlen skinnende blaa med lette skyer lik strimer av sølv. En liten meise sang i heggens top; og elven surlet og skumtapper hvirvlet og bølger slog i sagte klunk mot den bratte strand.

Det var vaar hjemme ogsaa nu – – Og skolebarnene kom vel med pjuskete blomsterdusker til frøkenen sin. De hadde selv plukket dem paa landturen om søndan, fortalte de kry.

Skolebarnene – – – Arbeidet – – –

Margit blev ikke med hende hjem igjen. – Hun skulde gifte sig med maleren, de hadde bodd væg i væg med i pensionatet, og reise 132til Rumænien og derfra til Grækenland. Hun hørtes saa fornøiet og lykkelig og bad Ragna endelig være med til bryllupet.

– – – –

Husket gutterne i klassen hende endnu? Og vilde de bli glad ved at faa hende igjen? De hadde holdt av hende, før hun reiste fra dem; men barn glemte fort.

For noget tøv. Barn glemte aldrig den, som naadde ind til sjælen hos dem.

«Jeg vil hjem til dere, barnene mine,» sa hun høit og bredte armene ut. «Dere er mine hellige ting – min trøst i ørkenen og min livsens glæde og fryd.»

Varlig brøt hun en av de vakreste kvister, hun kunde naa, og skyndte sig opover lien med den og hen til St. Josef og la den for hans fot.

«Jeg har et ønske, du hellige nødhjælper: Gi mig et aldrig svigtende hjertelag for barnene paa skolen.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Faafængt

Romanen Faafængt (1911) er en frittstående fortsettelse av Barnets tjenere (1910). Hovedpersonen er lærerinnen Ragna Størk. Hun er idealistisk og oppofrende i lærerrollen, men er i utgangspunktet innstilt på å følge samfunnets forventninger og gifte seg selv om det betyr at hun må slutte i arbeidet. Et hovedtema i romanen er valget mellom yrkesliv og ekteskap.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.