Faafængt

av Regine Normann

[3]

25Aldrig faldt arbeidet paa skolen tyngre end de sidste ukerne før jul. Veiret var ustadig, snart sne, snart regn, og sur, harsk taake sêg ind fra fjorden og tok bort sol og dagslys, saa en ofte blev nødt til at la gassen brænde fra en kom og til en gik. Og stanken av barnenes halvvaate gangklær gjorde luften i klasseværelset stram og næsten ikke til at puste i, længe før timen var slut.

Men barnene selv, de sat og gustnet av mangel paa frisk luft og dagslys, vantrivdes og blev ampre og vanskelige at ha med at gjøre. Snøgg blev de til taarer, endda snøggere til at sparke og slaa og fare med sladder om ingen ting.

Der var de dagene, da personalet trængte al sin kraft for at holde humøret oppe og late som om alt var godt. Brast det for en, kunde det samtidig briste for mange, og da blev 26uhyggen omtrent til at bli gal av baade for de voksne og kanske mest for barnene, som var git mer værgeløse i stemningernes vold.

Var én saa heldig at faa fat i en barnebok, som slog an, var meget vundet. Fra klasse til klasse vanket boken paa laan, og barnene lyttet spændt paa historien og drøftet den sig imellem i fristunderne.

Og saa var det eventyrene og sangene, dér klasseforstanderne hadde lag med slikt, som lunet og lyste op i motløsheten.

Likevel gik storslumpen av barn der og hutret indvendig og blev sløvere i blikket og smalere om haken for hver sur uke, de slêt skolebænken.

Jule-utdelingen nærmet sig, og dagstøtt hadde nogen med brev hjemmefra for at be om klær, eller saa kom mødrene selv. For mange av dem tænkte, at var de først stedt saa ilde at nøden maatte blottes for uvedkommende, var det lettere at faa sagt det, en hadde paa hjerte, ansigt til ansigt med læreren og med frøkenen end sitte hjemme i armoden og ungelaaten og prente det møisommelig ned paa et stykke brevark, som kanske blev læst, kanske ikke.

Men for at fremhæve trangen og holde 27rette vedkommende den levende og varig for øie, skikket de ungerne, trods ruskeveiret, mere fillet end ellers paa skolen. Det fik ikke hjælpe, om det tærte paa helsen, bare ungen til slut blev litt oppklædd.

De bløthjertede av personalet, og de unge vikarer, som endda ikke kjendte knepene, led beske kvaler ved synet av al den nakne elendighet, og løp til venner og kjendte og tagg om avlagte klær, værre end den værste fant. Sat saa utenom skoletiden og vølte og maatet og glædet sig av al sin sjæl for hvert høvelig plagg, de fik at klæ paa de frosne pistene sine.

De hærdede var i førstningen overlegent rolig. Undersøkte tilstanden i hjemmene nok en gang, veiet retskaffent bitter nød mot bittrere og endte med at gaa stind av medynk, hver for sine, længe før de rakk at faa andragendet indlevert til kontoret.

Men den, som led de tyngste kvaler ved disse aarlige utdelinger, var tilsynslærerinden; hun hadde at fingranske de mange bønskrifter. Fra morgen til sen kvæld var hun paafærde, og ansigtet trak sig furet av mismot og blikket flakket raadvildt. Det lille, som var at dele, rakk ikke til tyvendeparten av 28dem som søkte, og naar resten var like armodslig stedt, blev det vanskelig at foreta utvælgelsen.

Det var ellers utrolig, saa mange av barnene der visste at skaffe sig noget selv, naar det rigtig gjaldt. Snart fik de hos de frivillige menighetsarbeidere, snart hos de missionerende søndagsskoler. Især var Frelsesarmeen god at ty til. For møtte et barn hos den hver søndag, og var barnet ogsaa litegranne flink i opvisning av bøn og sang, saa blev det lønnet med bedste karakter og kunde være nogenlunde trygg paa at bli fuldt opklædd til jul, om trangen var der. Og mangen en bra, omtænksom gut tok den job aar om andet heller end at gaa fillet støt.


Ragna var saa heldig at ha en forholdsvis velstaaende klasse, og hadde ikke tænkt at holde sig fremtil ved utdelingen. Men da et par av mødrene kom og bad om det, maatte hun vel lage sammen en ansøkning, endda hun godt visste, der var flerfoldige, som trængte det mer end de to guttene, det her var tale om.

I sisste liten gjorde hun ansøkningen færdig og gik paa kontoret med den. Ragna traf 29tilsynslærerinden paa forværelset og flidde hende papiret. Hun tok det og traadte hen til vinduet for bedre at kunne se, og papiret raslet mellem fingrene paa hende, mens hun læste.

«Det er anden klasse De har, frøken Størk, og jeg tror desværre ikke jeg kan love Dem noget,» sa hun venlig og likesom hun bad om undskyldning. «Men De har glemt alder og bosted til Sverre Hansen,» la hun smilende til.

Der sat to ældre lærerinder paa en bænk og ventet tur ind til overlæreren. Den nærmest vinduet var høi og knoklet, med skarp, krum næse og sammenknepet mund; den anden var i godt hold, mørklét, med snilde, kloke øine. De tittet bort paa Ragna og lo godslig av forglemmelsen.

Hun blev blussende rød og nappet papiret til sig. «Skulde en set saant fæ jeg er, som kan glemme slikt,» snakket hun genert og løp fort ut for at rette feilen.

Tilsynslærerinden saa efter hende. «Hvad er der i veien med frøken Størk om dagen, hun er ikke sig selv lik,» sa hun og satte sig hen til de andre.

De hadde ingenting merket uten det, at 30hun nu var blet like saa faamælt som hun før var snakkesyk.

«Men husker dere hende fra det første aaret, da hun vilde omkalfatre hele læseplanen?» spurte den høie, knoklete og lo en tør, gnislende latter.

«Frøken Størk er ikke den første og blir ikke den sidste, som render hornene mot den stolpen – jeg hadde vondt av hende, jeg,» svarte den mørkléte, og over det sterke, ærlige ansigt gled et drag av dyp, menneskelig medfølelse.

«Der er noget i ulag med frøken Størk,» sa tilsynslærerinden mere som for sig selv og saa fortænkt mot gulvet, uten at ænse en lys, ulænkelig ungdom av en mandsvikar, som kom og skulde te sig for overlæreren.

– Men Ragna stod paa katetret inde i sin egen klasse for at skrive om andragendet, og barnene hadde faat lov til at bruke kladdebøkerne og regne saa mange stykker, de selv vilde, mens hun var optat. Hun skyndte sig og gjorde samme feilen med alder og bosted om igjen, og ærgerlig tok hun fat for tredje gang, skrev færdig uten kluss, læste det nøie gjennem og la det fra sig ovenpaa protokollen. 31Tren saa ned av katetret og drev langs pultene for at se om gutterne var igang med arbeidet.

Ved det ene vinduet var gardinet endnu ikke rullet ned, dér blev hun staaende et øieblik og stirre ut. Paa murvæggen tversover gaten faldt blekt skjær av sol og streifet toppen av en busk, hvor en flok spurv sat og kurte i ruskveiret. Nogen hus bortenfor var der et gløtt til et nypløiet jorde; mulden var brunrød, og der laa remser av sne i plogfurerne.

Det gik i døren, og gutterne reiste sig. Det var tilsyn slærerinden, som skulde hente ansøkningen.

Ragna hentet den fra katetret og sa dæmpet, at hun ikke vilde indlevere den, naar der ikke var utsigt til at faa noget. Hun kjøpte heller et plagg eller to. Et par meget gode fettlærsstøvler stod der endnu efter tanten; om hun kanske kunde bytte dem og faa guttestøvler isteden?

Hvis de ikke var for store til en av smaapikerne, saa gjerne det –

«Men hvad er der iveien med Dem, frøken Størk? Har De det ikke godt?»

Hun strøk Ragna vekt over armen, idet 32hun spurte, og blikket vilde nærgaaende ha svar.

Ragna rykket armen til sig. «Med mig?» smilte hun koldt. «Ingen ting.»

Der la sig en skygge over den andens følsomme træk, og munden bævret.

«Bliv ikke vred. Jeg sa det ikke for at plage Dem. Vi sætter stor pris paa Dem, De er saa snild mot barnene og dygtig og grei at ha med at gjøre. Og forældrene er saa glad i Dem. Jeg sier Dem dette, fordi De gaar her for Dem selv uten at slutte Dem til en eneste av os.» –

Og mens hun talte med Ragna, merket hun sig, hvor gutterne stod i stram givagt uten at røre et lem.

«Det var kjække gutter til at staa pent,» nikket hun rosende, hilste og gik.

Klassen satte sig, og de snauklipte guttehoder dukket sig atter ivrig ned over kladdebøkerne. Men Ragna blev staaende støttet mot katetret, med hænderne bak paa ryggen og grundet over tilsynslærerindens spørsmaal.

Noget i veien? Jovist var der noget i veien. Men var det galskap eller var det den rene, skjære besættelse, som hadde grepet hende, siden hun ikke kunde tænke andet end doktor 33Berger. Hun hadde prøvd at rive sig løs – prøvd at finde tilbake til sit eget igjen. Men nat og dag, vaaken og i drøm, altid var han der og stængte. Hun blev gal, skulde det vare ved – – – Og saa træt – saa dødsens træt av tankens hvileløse jag om det samme og det samme – – –

Før hadde hun fristed for brysomme tanker hos barnene. Kunde sammen med dem digte sig væk i syner og drøm og lune mot verdens kulde og sorg med uskyldig latter og lek. Nu var drømmen trælbundet og synerne forhekset. Det blev bare ham og hans væsen hun skimtet, bare navnet hans hun mumlet omigjen og omigjen i latter, i lek og i graat.

Men han hadde ikke fridd – ikke gjort den ringeste tilnærmelse, som kunde tydes i den retning. Javist var de blet gode venner paa disse femseks ukerne og gik tur sammen, naar høvet var der. En liten billet undertegnet H. B. kom altid dagen i forveien og bestemte møtestedet. Og aldrig hadde hun undlatt at være paa pletten til fastsat tid, og det at faa lov til at gaa ved siden av ham, var for hende en stor lykke, og bare klangen av hans røst gjorde hende ung og varm om hjertet.

34Han talte om sit – om praksis, om samfundsspørsmaal og om forholdene der nord som han hadde lært dem at kjende. Hun sa ham ikke imot, var hun end uenig med ham i meget; men gik der lydhør og glædet sig ved hans mandige iver og ved snefnuggenes glittrende krystaller paa hans frakkeærme. Og utav skyggestrekerne fra trærnes bladløse grener, der de tegnet sig i lykteskinnet over fortaugets frosne grus, stavet hun navnetrækket hans.

Det var først, naar de skiltes og gik hver hjem til sit, at pinen og galskapen hugg tak i hende, værre og værre.

Bare hun kunde spørre ham enkelt og liketil om han vilde gifte sig med hende uten at resikere at bli til latter og ordsprog for byen, dersom hun fik avslag!

Men hvis han nu vilde … Styg var hun ikke og ikke dummere end kvinder flest, saa for den saks skyld kunde han godt ta hende. Hun skulde bli ved med at være lærerinde, ogsaa efter de var gift, for hun vilde ha sit eget arbeide, og sine selvfortjente penger mellem hænder, hun som han. Det gjorde hende mindre avhængig av ydre tilskikkelser, og han blev fri for at slæpe sig til døde for utkommet.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Faafængt

Romanen Faafængt (1911) er en frittstående fortsettelse av Barnets tjenere (1910). Hovedpersonen er lærerinnen Ragna Størk. Hun er idealistisk og oppofrende i lærerrollen, men er i utgangspunktet innstilt på å følge samfunnets forventninger og gifte seg selv om det betyr at hun må slutte i arbeidet. Et hovedtema i romanen er valget mellom yrkesliv og ekteskap.

Les mer..

Om Regine Normann

Regine Normann var den første kvinnelige forfatter fra Nord-Norge som slo igjennom i norsk litterær offentlighet. Forfatterskapet omfatter romaner, fortellinger, eventyr og sagn.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.