Det svake kjøn

av Nini Roll Anker

[Kapittel 2]

22Det var den andre skoledagen efter ferien paa pikeskolen, i klassen som skulde sluttes med middelskoleeksamen.

Elevene var kommet – det skvatret som paa et fuglevær av røster utelivet hadde kvæsset, det blev terget og ropt og hvint – det lugtet friskt og grønsaapevasket i det store værelset, og paa tavlen oppe ved katetret hadde nogen skrevet: velkommen tilbake til buret, dompapper!

«Stille smaapiker!»

Den høie gulmalte døren med kikruten var glid op, klasseforstandersken stod paa dørstokken, og elevflokken slog ned paa pultene og tystnet tvert.

«Vi har faat en ny elev, smaapiker. Værsaagod, Fanny Delmar, pulten længst oppe til venstre er din. Tysklæreren kommer om et øieblik, smaapiker.»

Døren blev slaat underlig vidt op, en høi mørk pike svang sig ind, snudde sig for at lukke og bikket over … Veronica Maiman, som sat nærmest, rakte ut haanden – hun trodde den fremmede snublet. Men straks efter saa alle i klassen at den nye eleven var halt. Mellem katetret og pultraden gik hun frem til pladsen sin – for hver gang hun traadte paa den venstre foten, gjorde overkroppen en brat dup.

En lyshaaret pike skjøv albuen ind i siden paa kameraten – begge to bøide sig fremover og gjemte ansigtene. 23De store flettesløifene i nakken ristet. Veronicas hjerte tok paa at slaa; langsomt gled blikket væk fra de to som sat og lo – og fæstet sig paa den fremmede; Fanny Delmar ordnet bøkerne paa pulten foran sig – hun hadde bærrøde kinder. Kjolen hendes var av verken, rar og hjemmegjort …

Undervisningen begyndte. Veronica hørte lærerens kjendte, hæse røst og spørsmaalene og svarene, og hun reiste sig, da hendes eget navn blev ropt, og oversatte fra den tyske læseboken. Men indi hende øket det med uro. Her paa skolen hadde de engang sat et klængenavn paa hende. Her hadde de engang led av en kjole som var syd om til hende efter moren … Hun visste, hvad hun tænkte paa, den store halte piken med de røde kindene. Og hun heldte sig frem og klemte brystet mot pultlokket – den andres pine verket derinde …

I frikvarteret blev den nye eleven sittende, mens pikene strømmet ut paa gangen. Hun kjendte nogen røre ved sig og snudde sig braat. Den bleke med det myrbrune haaret, som hun hadde set først av alle straks hun var kommet ind av døren, stod ved pulten hendes. Med et mørkt, mykt blik saa hun paa hende og sa:

«Jeg heter Veronica Maiman – vil du ha en appelsin?»

Fanny reiste sig, bikket over, tok gaven og sa paa syngende vestlandsk:

«Tak som byr – det va’ mer end snilt …»

Saa gjorde hun plads paa bænken ved siden av sig for den smaalemmede piken.

Da Veronica gik den vanlige veien hjem fra skolen – Sjøgaten langs bryggene, Dokveien forbi Akers verksted og Stubben – maatte hun i ett lægge hodet bakover, 24glæden fik som bedre rum naar hun saa op i himlen, som hvælvet sig over sjøen og husene. Hun hadde faat en veninde. Alt det som spirer imot kjærlighet, hengivelse, elskov i et halvvoksent sind, skalv i hende som truffet av en braa solhete. Pludselig turde hun tænke paa det hun hadde saknet – pludselig turde hun længte – pludselig visste hun, hun hadet de to lyse grossererpikene paa første bænk. Fanny og jeg … tænkte hun.

Paa det lille bordet i gangen slængte hun remmen med bøkerne fra sig og styrtet ind til moren i stuen.

«Hvad er det, barn?» spurte fru Maiman – skræmt. Saa stilt at hun knapt hørte det, pleide datteren komme fra skolen.

«Mama, jeg er saa grufuldt kvalm,» sa Veronica og boret hodet mot morens bryst og slog armene omkring hende. –

*

Naar moren var i té’er hos andre damer, gik Veronica til gamle frøken Maiman paa stiftelsen.

Det var en liten have foran den lave, toetages murgaarden. Om vaaren stod crocus, sneklokker, perleblomster og scilla like indenfor gjærdet, og hun holdt sig med hænderne i jernstængerne og saa længe paa dem. De stod der til de visnet, ingen andre hadde lov til at plukke dem heller. Det var nogen store trær i haven; om sommeren bredte de løvet som et tak over det høie stakittet, om høsten laa det røde og gule lønneblade paa hellene foran trappen.

I den lange gangen i anden etage lugtet det kaffe. Grandtanten bodde paa nummer femten og var altid hjemme. Hun sat ved vinduet og læste, foran hende 25paa bordet laa smaa bokstabler, med avisstrimler mellem bladene til merke. Naar Veronica kom, saa hun paa hende over brillene, lukket boken og sa: «Naada, er det storfolk ute og gaar?»

Veronica hadde sin egen stol. Den var saa dyp i sætet, at føtterne stak ret ut; hun sat og strikket – nøstet hadde hun i en brodert tobaks-pung efter faren, den laa i fanget – hun sat og snakket om hvordan de skulde greie det med husleien til vinteren og med de dyre kullene –; og naar tanten sa: «Aassen skulde det gaa Elise den stømperen, om hun ikke hadde dig, barn» – smilte hun med alvor.

Da hun litt efter litt, omkring trettenaars-alderen, hadde skjønt det maatte være noget i veien med grandtanten, siden moren aldrig gik til hende, var hun blit mere sturen og fortænkt paa disse eftermiddagsbesøkene. Hun holdt ved at komme – kjæksboksen hun selv fik hente frem borte under skjørtene i klæsskapet, fristet, og naar tanten klappet hende fort og haardt paa kindet, kjendte hun den samme gode, rare varmen som før indi sig –; men hun grundet paa hvorfor moren ikke likte tante Mai; og hun svarte ikke længer saa villig som før paa den gamles fritting. Tante Maiman var ikke som andre. Hun hadde en skurrende røst og lo uten grund. Hun sat med de tykke hænderne paa knærne og saa ret ut i luften naar hun ikke læste. Hun strikket ikke engang sine egne strømper. Og i syskrinet, som stod under bordet, var det en stoppenaal, et graat uldnøste og ingenting mer. Naar Veronica spurte: «Hvorfor læser du bestandig?» svarte hun: «Jeg pruberer at utfinde hvordan det forholder sig, barn.»

Dette svaret satte hende tilslut paa tanken at tante 26Mai ikke var en kristen. Hun spurte moren, om hun trodde grandtanten kom i himlen. «Med guds naadige hjælp, Veronica,» svarte moren. Da skjønte hun det var litet haab; og hun fik det med at sitte og stirre, til den gamle spurte: «Feiler jeg noget, barn?» –

Villig hadde Veronicas forestillinger om et lykkeland fulgt morens sind paa flugten fra jorden. Drømmene var blit klarere, herligheten var kommet nærmere og var blit vissere siden al ting i en kommende salighet naturlig og trygt kunde samle sig om farens skikkelse. Der hvor faren var, laa «haven» – der duftet de sælsomme blomstene i en evig sommer, der rørte det sig solskinslivet med fugler og græs og barn hun altid længtet efter.

Fattigdommen – vanskeligheter og pengesorger naget hende og moren hver dag; at de skulde komme ut av dem, var like umulig som at de skulde faa se igjen amtmandsgaarden i Vikstrand, nu de hadde læst den var brændt ned. Men i det usynlige gudsriket paa jorden skulde Veronica gjøre Herrens vilje likesom bibelens kvinder – lik dem skulde hun staa i lønlig pakt med engler. –

Alt moren syntes de kunde være foruten, var blit solgt nogen maaneder efter farens død: bokreolene, skrivebordet, maleriene av Tidemand og Boll; av bøker hadde de utenom andagts- og prækenbøker ikke beholdt andet end et bind Welhavens digte.

Digtsamlingen og bibelen blev Veronicas eneste læsning de faa fritimene hjemme. Begge bevæget hende paa samme vis; meningen forstod hun ofte ikke, hun læste ikke langt om gangen heller – et par vers, og noget blaat syntes at folde sig ut og dække tankene – skriftens poesi og digtenes evighetslængsel gled sammen, 27de ubundne rytmer baaret med de bundne i én musik, ord tændte sig som stjerner, strofer løftet sig med regnbuglans … Alene i den lille leiligheten, med føtterne opunder sig i sofaen, sat hun urørlig med en av de sortpermede bøkerne i fanget – mens en blaane av tanker og forestillinger la sig mellem hende og tingene i stuen, lik skyggen av en sky –

… Og veksternes tause rige

laa drømmende, svøbt i duft;

det var som man saa den stige

i sommerens varme luft.

Men pludselig lød der toner

saa sagte som alfesang;

det klang gjennem skovens kroner,

den deilige kilde klang … …

Paa morens spørsmaal, hvad hun sat og tænkte paa, naar hun glemte sig slik, svarte hun længe: «Jeg tænker ikke.» Tilslut sa hun – fordi moren presset hende: «Kanske paa fremtiden.» Paa et vis var det sandt. Nu hun var blit større, svarte hun ikke længer de fremmede at hun skulde bli «noget til guds ære»; men naar moren snakket med hende selv eller andre om planene hun hadde for hende, kjendte hun «det blaa» nær sig, lik en vâg svimmelhet. –

Sommetider spurte moren hende om hun ikke vilde be med sig hjem veninder; mens faren levde hadde de to ganger holdt et litet chokoladeselskap for smaapiker i klassen, barn av gode familier, paa Veronicas fødselsdag den fjerde februar; faren hadde spilt violin for dem og vist dem skyggebilleder paa et laken. Et chokoladelag kostet ikke saa meget, og de kunde leke ordsprogsleker 28… Men Veronica ristet paa hodet, og fru Maiman spurte ikke mer – hun hadde hver dag meget, hun maatte huske: møter, basarer. «Mind mig paa det og paa det, barn,» sa hun og strøk sig over panden med de vakre hvite hænderne. Veronica var glad moren ikke holdt ved; – hun var ikke veninde med nogen.

Det første aaret paa den store pikeskole hadde hun sværmet for de to høivoksne, lyshaarete pikene. De var indfødte Kristiania-unger og hadde den haardhændte, høirøstede sikkerheten i væsen som ofte fjetrer svakere og mer følsomme barn. Veronica stod dag paa dag i skolegaarden og stirret paa de to leende pikene – de fine kjolene, de blanke beltene, de høie knappestøvlene og de røde flettebaandene tok hende som et deilig syn. Og da en av dem snakket til hende, skiftet hun farve og stotret av blygsel og glæde. De forhørte hende: hvad hendes far hadde for bestilling – og da de fik høre han var adjunkt, satte de næsen i veiret. Fort og lavt sa Veronica: «Morfar var amtmand.» Fra den dagen fik hun være blandt livslavene, som sprang efter drops og raderte væk blækklatter for de lyshaarete – blev bedt paa havefest til en av dem og hadde begge to hos sig den første fødselsdagen i Munkedamsveien.

Men nogen tid efter farens død hændte det en av elevene kom bort til hende paa gangen utenfor klasseværelset og spurte: «Er det sandt du har faat friplads, Maiman?» «Bare halv,» svarte Veronica. Den andre dreiet sig rundt paa hælen; og da de lyshaarete skulde vælge til ballspil, valgte de ikke hende mer … Snart efter fik hun et utnavn ogsaa. Hun hadde faat for vane at si: «Jeg maa hjem og se efter moren min» – og hun var travel og voksen i røsten, naar hun sa det. En 29dag ropte én, saa hele klassen hørte det: «Godmorgen, Mormonica!» – alle lo og tok op navnet.

Efter dette holdt hun sig for sig selv; de «smaa» i klassen, sinkene og efterliggerne nærmet sig og gjorde venskapsforsøk; deres medlidenhet var værre at taale end de andres likesælhet. Naar de hang sig i armen paa hende, ristet hun dem heftig av sig. «Jomfru Terten!» ropte de efter hende, «Jomfru Stolt!» Det er det samme … tænkte hun. Og hun vænnet sig til at tænke hun var én, gud lønlig hadde bestemt for martyrdom paa jorden, og den tanken tok hun styrke av.

*

Da Fanny Delmar første gang kom ind i stuen i Munkedamsveien og neide, stirret fru Maiman paa Veronica.

«Fryser du?» spurte hun.

«Jeg skjælver, for jeg er gla,» sa Veronica.

«Velkommen,» fru Maiman klappet Fanny paa kindet – «det er det jeg har sagt til Veronica hele tiden, hvorfor kan du ikke be med dig en veninde, har jeg sagt – da jeg var smaapike, hadde jeg én for hver dag i maaneden – hjemme i Vikstrand.»

Boken er utgitt av OsloMet

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Det svake kjøn

Romanen Det svake kjøn regnes som Nini Roll Ankers hovedverk. Fortellingen følger Veronica Maimans liv og familie og skildrer hennes sterkt religiøse oppvekst i Oslo, hennes vennskap og forhold. I ungdommen er Veronica forlovet med en radikal medisinstudent, men hun gifter seg senere med den fanatisk strenge presten Vargen og flytter nordover med ham. Boka er sterkt kritisk til kirkens konservative og undertrykkende side, og skildrer kvinners tanker, følelser og livsmuligheter i lys av dette.

Romanen ble først utgitt i 1915. Denne utgaven følger den reviderte utgaven fra 1924.

Les mer..

Om Nini Roll Anker

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.