Kransen

av Sigrid Undset

Forord

I 2020 er det hundre år siden Kransen ble utgitt for første gang. Det norske språk- og litteraturselskap markerer jubileet med en digital og tekstkritisk utgave av hele trilogien Kristin Lavransdatter. Nye utgaver kan gi nytt liv til viktige verk. Den effekten håper vi vår utgave kan få for Undsets trilogi. I år utgir vi Kransen, mens Husfrue og Korset er under planlegging.

Den teksten som presenteres, bygger på første utgave, med enkelte rettelser og med opplysning om varianter fra utgavene i Undsets levetid. For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til ordkommentarer i samarbeid med Det norske akademis ordbok (NAOB). Det gis en oversikt over bevarte manuskripter, utgaver og oversettelser i Undsets levetid, og i tekstredegjørelsen beskrives den viktigste variasjonen mellom utgavene av Kransen og hvilke rettelser som er gjort i den teksten som nå utgis.

Nina Marie Evensen har etablert teksten og redegjort for rettelser og varianter.

Tone Modalsli har kartlagt manuskripter, utgaver og oversettelser i Undsets levetid.

Hanne Lauvstad har skrevet ordkommentarer.

Til utgaven er det laget en nyskrevet innledning med bidrag fra i alt tolv forskere fra ulike fagfelt. Innledningen er tenkt som en inngang til trilogiens mangfoldige innhold så vel som til den forskningen som allerede er gjort. Noen av innledningskapitlene er konsentrert om Kransen, mens andre forholder seg til trilogien som helhet. Samlet belyser de verket fra ulike perspektiver og gir en ramme som både gir verdifull bakgrunnsinformasjon for lesningen og åpner for ny forståelse av de tre romanene.

***

Takk til Hedda Barratt-Due, Maren Rønning Fjærli og Anne Zimmermann, som har gjort forarbeidet til tekstetablering og kommentarer.

Takk til de to anonyme fagfellene og til Jon Haarberg og Liv Bliksrud, som har lest og kommentert innledningen.

Takk til tilsynshaver Hilde Bøe.

***

Redaksjonen, Oslo 9. oktober 2020
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Nina Marie Evensen
Anne Birgitte Rønning
Ellen Nessheim Wiger

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Kransen

Kransen er første bind i Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Handlingen er lagt til første halvdel av 1300-tallet, og vi følger Kristin fra barndom og oppvekst på Jørundgård i Gudbrandsdalen til hun som ung voksen gifter seg. Mye av boken handler om Kristins nære forhold til faren Lavrans, et forhold som settes på prøve når Kristin møter og forelsker seg i Erlend Nikulaussøn av Husaby.

I 2020 er det hundre år siden Kransen ble utgitt for første gang. Det norske språk- og litteraturselskap markerer jubileet med en tekstkritisk utgave. Til utgaven, som er basert på førsteutgavens tekst, er det laget ordkommentarer, variantapparat og en nyskrevet innledning med bidrag fra i alt tolv forskere fra ulike fagfelt. Innledningen er tenkt som en inngang til trilogiens mangfoldige innhold så vel som til den forskningen som allerede er gjort.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.