Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

[11. september 1889]. Fra Dagmar til Kitty

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Udatert fragment, starten mangler. 1 dobbeltblad. Her datert ut fra innholdet: Opplysning om bryllupet til kusinen Dagmar.

‹…›‹…›] Starten mangler.

bare have hørt en liden hilsen fra dem, men JaneJane] Trolig Axeliane «Jane» Christiane Zetlitz Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty og Dagmar. var naturligvis saa optaget paa sin kant, saa hun ikke kunde tænke paa det. Imorgen skal da DagmarDagmar] Kristiane Dagmar Kildal (1862–1927). Kusine av Kitty og Dagmar. have bryllup med ingeniør Brønlund,ingeniør Brønlund] Thomas Brønlund (1859–1938). som Du ved,have bryllup … ved] De giftet seg 12. september 1889. Kilde: Albert J. Lange 1917, s. 111. og de skal bo tæt ved Vestre Akers kirke. Tante ChristineTante Christine] Christine Aall Kildal, født Lange (1825–1907). Søster av moren Christiane Kielland, født Lange. har strævet saa for at komme saa vidt,har strævet … saa vidt] Tanten ble enke 16. mars 1881. saa det er jo saa dumt, at de skal holde bryllup med gjæster. Det kan jo ikke være nogen glæde naar de maa pine sig saa, fordi de ikke har penge nok til alt, hvad de synes, der maa til. Jeg synes saa synd i tante Christine, men naar saa brylluppet er over, skal DanielDaniel] Trolig Daniel Balthazar Kildal (1864–1926), jurist. Fetter av Kitty og Dagmar. 2 dage efter reise til Australien, og saa skal tante selv reise ned paa besøg til onkel Christinusonkel Christinus] Christinus Castberg Lange (1830–1912). Bror av moren til Kitty og Dagmar. og være der til Oktober flyttetid, det blir en deilig kvile for #hende, som har været i byen i hele sommer. Kunde nu Dagmar bare blive og faa det godt, saa vilde det jo trøste tante for megen sorg og nød. Frisk er hun ikke endnu ikke, men hun er da oppe og ude, ja Dagmar mener jeg, men hun har meget smerter, fordi hun har betændelse i livmoderen. Det havde jeg ogsaa, før jeg blev gift, saa kan vel hun kanske ogsaa komme sig, skjønt hun har nu været meget sygere end mig. Jeg er saa glad, for jeg synes, jeg har fundet saadan en klog present til hende: 12 pene desertasjetter og 12 par smaa kopper i samme mønster, til chokolade og the tænkte jeg mig dem. Igaaraftes var jeg hos Wencke sammen med tante Elisabeth,tante Elisabeth] Maren Elisabeth Bull Smith, født Kielland (1821–1899), søster av moren til Kitty og Dagmar. Hanna KjerulfHanna Kjerulf] Johanne «Hanna» Margrethe Bull Kjerulf, født Smith (1861–1947), gift med Hjalmar Kjerulf. Kusine av Kitty og Dagmar. og Hannas svigermoder #og saa Martha. Der var nydeligt hos hende, hun er saa flink til at arrangere og havde faaet det nydeligt i de pene, hyggeligere værelserne. Det var saa jilt at træffes igjen efter sommeren, saa vi prækede alt, hvad vi kunde og havde det saa jilt. I formiddag var tante Lisbeth’s her hos mig og drak chokolade, Wencke havde desværre ikke tid, saa bare Ruth var her, og Hannas lille pige. Det er saa morsomt at se dem gaa og stelle sammen, min AagotAagot] Aagot Skavlan (20. mai 1888–1960). Datter av Dagmar og Olaf Skavlan. er flink til at gaa nu og svært blid og smilendes. IngvaldsIngvalds] Ingvald Smith-Kielland (1863–1949). Fetter av Kitty og Dagmar. forlovede Ragnhild DuborghRagnhild Duborgh] Ragnhild Johanne Duborgh (1869–1961). Giftet seg med Ingvald 30. oktober 1889. kom ogsaa hen, saa jeg fik da se hende. Hun var straalende vakker synes jeg, og saa saa hun saa uhyre livsfrisk og munter ud, det var det indtryk jeg mest fik af hende.

Tante JohanneTante Johanne] Johanna Lange, født Young (1834–1891), gift med søster av moren til Kitty og Dagmar. var her en #stund og bad os komme did imorgeneftermiddag for at være sammen med frk. Balke,frk. Balke] Hansine Thekla Balke (1858–?), datter av maleren Peder Balke. Alexander LangesAlexander Langes] Alexander Lange IV (1857–1905). Gift med Thekla Balke i Buenos Aires 20. nov. 1889. kjæreste. Tænk hun skal alt reise over til ham i November. Fra tante Theklatante Thekla] Aagot Thekla Lange, født Bøbert (1840–?). har jeg havt et lidet brev. Hun fortæller, at de har solgt huset, og det synes hun blir lidt saart ja vist svært ondt at forlade. De bestemte sig til det ivaar, da onkel var saa svag, men nu da ElisabethElisabeth] Elisabeth Lange (1863–?), kusine av Kitty og Dagmar. Reiste i mai 1890 til New York hvor hun giftet seg med ingeniør Gunvald Aus (1861–?). jo er forsørget, saa tror jeg nok, de næsten angrer lidt paa det, for hun slog paa at nu havde det jo ikke egentlig være nødvændigt. Hun skriver saa resigneret, om at Elisabeth skal forlade dem, men glæder sig saa over hendes lykke. OlafOlaf] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar i 1879. beder mig hilse Dig, og EinarEinar] Einar Skavlan (1882–1954), jurist, journalist, m.m. Sønn av Dagmar og Olaf Skavlan. som netop kommer ind fra haven nu og beder mig tænde lampen. Vi har det godt allesammen. Din Dagmar.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.