Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

[Høsten 1890?]. Fra Dagmar til Kitty

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Udatert. 1 dobbeltblad, 3 sider med tekst. Antakelig skrevet høsten 1890, like før jul da Kitty ble operert første gang av Hagbart Strøm. Kitty bodde på denne tiden i Sandvika, flyttet først i oktober 1891 inn til Kristiania.

Min egen kjære Kitty!

Ja Du har ret, enhver har sit, og jeg har i disse dage i saa høi grad havt mit, at mit hjerte og mit hoved ikke har kunnet rumme mere. Men gid det ikke havde truffet netop i disse dage, saa havde jeg nok reist ud til Dig for længe siden, om jeg end havde risikeret lidt af ristingen i jernbanen. Du fik i mit brev resultatet af mine grublerier over vort forholde (mit og Olafs)Olafs] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar i 1879. og hvad jeg vilde mene, men det har ikke udelukket at han og jeg har havt vore opgjør, som har angræbet os begge. Ja, ja alt kræver sin ret, han og jeg faar #det nok godt og kunde kanske altid havt det, om jeg altid all havde tatt og sagt imod og hævdet min mening og ikke været feig. At Du er træt forstaar jeg saa vel, men maatte dog komme med disse mine egne ting for at Du skulde forstaa grunden til, at jeg ligesom har sveget Dig nu i Dine onde dage. EilifEilif] Trolig Eilif Peterssen (1852–1928), kunstmaler. vilde været ude hos Dig Mandag, men fik saadan gigt, saa han ei kunde gaa ud af døren den formiddag. Imorgen vil jeg prøve at træffe Dig hos Strøm,Strøm] Hagbarth Strøm (1854–1912), lege og senere professor i kirurgi. oo jeg haaber, Du atter skal føle, at Du er et af de mennesker, som er mest for mig i verden, om jeg end nu #har været slugt af mit eget og lad mig tilstaa det – de første dage lidt ræd for at Du var blævet vred over mit lange brev – jeg er en kujon ser Du. At jeg talte om juleaften følte jeg var paa rette sted, men jeg havde saadan en pinlig følelse af, at jeg intet vidste, om men jeg burde kunnet forstaa at Du ikke kunde tænke saa langt.

Din Dagmar.

Telegramet blir besørget iformiddag uden ringeste bryderi.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.