Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

Litteratur og forkortelser


Litteratur

Aarre, Bjørn Kielland 2012. Slekten Kielland. Ledaal fra festetomt til storgård. Stavanger.

Gudmundson, Inger M.L. (red.) 2017. Kitty Kielland. Tekster og katalog til utstilling ved Stavanger kunstmuseum/ Lillehammer kunstmuseum / Haugar Vestfold kunstmuseum. Oslo, Uten Tittel forlag.

Lange, Albert J. 1917. Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange. Christiania, Dybwads Forlag.

Schulerud, Mentz 1960. Norsk kunstnerliv. Utgitt til Kunstnerforeningens 100 årsjubileum. Oslo, J.W. Cappelens Forlag.

Skadberg, Gunnar A. 2002. Alexander L. Kielland. I slekt med hele byen. Stavanger, Wigestrand Forlag AS.

Sørby, Hild 1983. Jærmaleriet fra landskap til visjon. Oslo, Universitetsforlaget.

Terjesen, Marianne 1999. Kitty Kielland. Et portrett. Oslo, Gyldendal.Forkortelser

NAOB = Det Norske Akademis ordbok

NB = Nasjonalbiblioteket

ODS = Ordbog over det danske Sprog

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.