Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

17. april 1881. Fra Kitty til Dagmar

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Brevpapir med sørgerand, trolig grunnet farens død i januar samme år. 1 dobbeltblad.

Kjære Dagmar, det er anden gang at jeg begynder paa brev til dig, den anden første begyndelse har jeg mistet. Der havde jeg nætop læst dit brevkort til Anna Sømme,Anna Sømme] Anna Sømme (1855–?), kusine av Kitty og Dagmar. saa jeg var meget optaget af al den sorg, du har havt. Gudske lov, at din lille søde gut fik komme sig igjen, du skal se, han blir nok en stærk mand alligevel med tiden.din lille søde gut … med tiden] Gjelder Einar Skavlan, født 20. juni 1880. Døde 7. juni 1881. Førstefødte sønn av Dagmar og Olaf Skavlan. I har havt en svær vinter, men saa har I vel ogsaa den fredelige glæde nu, som en føler efter en smertefuld tid, naar sorgen er af den slags, at den ingen braadbraad] bratt bakke opp (i overført betydning). Dialektord fra Egersund. Kilde: NAOB. efterlader. Skavlam[sic.].Skavlam] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar 14. august 1879. har jo ogsaa fuldstændig faaet hørelsen igjen, gratuler ham med det. Det har været en mærkværdig og en fæl vinter for vor slægt paa begge sider, ligesom om alt skulde falde fra hinanden, mon en nogensinde kan forandre det.

#Et af mine billeder er antaget til salonen,salonen] Salongen eller «Salon de Paris», en årlig utstilling som skulle vise det nyeste innen samtidskunsten. jeg ved endnu ikke hvilket og det uroer mig meget. At blot et er antaget har intet at sige, da antallet er saa indskrænket, at det er tilfælde med næsten alle, men det er mig meget vigtigt, hvilket billede de har antaget. Jeg selv foretrække saa meget det ene for det andet, i protokollen i udstillingslocalet staar mit et nummer som jeg tror gjælder mit yndlingsbillede, men i det brev jeg idag har modtaget fra juryen staar igjen et andet nummer, saa nu ved jeg aldeles intet at holde mig til.et nummer … holde mig til] «Les bois de Douarnenez», er tittel i katalogen fra Salongen på maleriet hun fikk antatt i 1881. Hvorfor jeg er idag i meget slet humeur. Af 8000 billeder skal blot 4 2500 antages, da er det jo rimeligt at blot et kan tages af hver kunstner. Jeg sender et fotografi til dig til Tycho,Tycho] Tycho Kielland (1854–1903), jurist. Yngste bror av Kitty og Dagmar. det er det billede, som jeg helst vide have antaget, men sig nu ikke til nogen #at dette er bestemt for salonen, hvis det nu kanske ikke er det, som kommer ind. Jeg sidder nu i atelieret, solen skinner saa varmt, altandøren er oppe, og her er egentlig meget hyggeligt herinde, naar en bare kunde være lidt glad selv. Frøken BackerFrøken Backer] Harriet Backer (1845–1932), kunstmaler. og jeg ere nu sammen igjen, og det er jo udmærket for os, vi har her atelieret og sand senere faar vi ogsaa værelse i samme hus, saa det skal nu blive hjemligt hos os. Jeg kjøber da møbler, saa jeg kanske skal faa lidt følelse af at høre hen et steds paa jorden.

SømmesSømmes] Trolig tanten Hanna, født Kielland (1823–1908) og onkelen Jacob Jørgen Kastrup Sømme (1817–1893) og deres familie. lever meget godt, al denne vintersorg i familien har gaaet sporløst hen over dem. De ere svært godt ligt her, alle finder dem saa søde, saa de rigtig har havt en uhyre hyggelig tour, som de vist aldrig vil glemme. Det har vist frisket Anna meget, hun morer sig saa godt som nogen og er fuldt saa ivrig som LisbethLisbeth] Maren Elisabeth «Lisbeth» Bull Sømme, gift Gran (1857–1930). Kusine av Kitty og Dagmar. for at komme med i alt. Hanna SmithHanna Smith] Trolig Johanne «Hanna» Margrethe Bull Smith (1861–1947), senere gift med Hjalmar Kjerulf. Kusine av Kitty og Dagmar. er sød og saa vakker, vi vare #hele familien sammen igaar, ude i St. Germain, oncle var virkelig saa medgjørlig og snil som muligt, han havde lidt strict med utgangspunkt, og hvad der burde sees, men han gav sig øieblikkelig, naar nogen vilde noget andet.

Vi endte her i Paris ved en middag sammen, hvor alle vare meget muntre. ‹Manni› ser saa rolig og normal ud som hjemme, der er ikke nogen parisisk uro over hende. Du kan tro, naturen derudover var deilig igaar, alle kirsebærtræerne ere i fuld blomst, Anna, HarrietHarriet] Harriet Backer. og jeg sade længe i skoven, gjøgen fløi fra træ til træ og gol omkring os, det var den deiligste vaardag. Vi reiste oppe paa taget af jernbanen, saa vi hele tiden havde den deiligste udsigt over enger, elver med træer ved bredderne og i det fjerne smaa landsbyer. Der er intet som mangler blot at man kunde være glad.

Vil du sige Tycho, at det glæder mig, at billedet er solgt, der var meget afslag, da det jo var saa lidet, men han kan gjøre det samme med de andre. Viften skal jeg gjerne besørge. Hjertelig hilsen til Skavlan og dig selv fra din Kitty.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.