Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

14. januar [1882]. Fra Kitty til Dagmar

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Brevpapir med påtrykt en tegning av tre barn øverst på første side, trolig kolorert av Kitty. 1 dobbeltblad. Brevskriver har skrevet feil år, det skal være 1882, ikke 1881. Brevet er skrevet i København da hun julen 1881/82 oppholdt seg hos broren Alexander som hadde bodd der siden juni 1881.

Kjære Dagmar!

Et godt nytaar har jeg vist ikke enda ønsket dig med alt, hvad der kan glæde dit hjerte. Du venter nu vel først at høre om mig selv. Nu gaar det godt, kuren gaar nu sin uforstyrrede gang, jeg skrev til dig efter operationen,operationen] Kitty måtte gjennomgå en neseoperasjon. Kilde: Brev fra Alexander L. Kielland til Georg Brandes, datert 12. jan. 1882. og troede, at nu var alt væsentligt over. Saa gik jeg julaftens eftermiddag til doctoren, da jeg havde svære ansigtssmerter men i øret ogsaa, han sendte mig hjem med igler og ordre om at have uafladelig isomslag. Jeg prøvede selv med iglerne som ei vilde bide, men kom dog opt[sic.]. til træet med isomslag og havde trods smerterne #en hyggelig aften. CarstenCarsten] Carsten Meinert Kielland (1853–1918), forfatter og bankbestyrer. Fetter av Kitty og Dagmar. og BibiBibi] Jacobine «Bibi» Marie Ellen Kielland, født Scheibel (1853–1933), dansk, gift med Carsten Meinert Kielland (1853-1918). var her, JacobsenJacobsen] Jens Peter Jacobsen (1847–1885), dansk forfatter. som boede her og jeg, der kom 3 børn fra familien i kjælderen for at se paa træet og faa nogle presenter. Træet, som vi havde pyntet alle voxne, var nydeligt, og alt var svært hyggeligt, de smaa fik mange og gjille presenter. Juledag kom doctoren og sagde da, at jeg havde en betænkelig ørebetændelse, jeg maatte tilsengs og være glad, om jeg slap med 8 dage. Det vare smertefulde svære dage, men det gik saa mærkelig godt og fort, betændelsen gik tilbage istedetfor at komme gjennem trommehinden, hvilket nok er en sjeldenhed, naar den er saa langt kommet. Jeg laa blot 6 dage, men var saa endnu et par dage svag #efter. Ja SkavlanSkavlan] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar i 1879. ved nok, at ørebetændelse ikke er en morsom ting og smerterne ikke godt at taale, men saa gik det saa uhyre let. Nu gaar jeg og blir gnid med HelvedsstenHelvedssten] «Stein» av sølvnitrat, brukt som lindring. der hvor jeg blev opereret det er netop ikke saa godt, men heller ikke voldsomt ondt. Det kjedelige er, at jeg maa være saa forsigtig, at jeg ikke maa gaa ud om aftenen, helst ikke om dagen heller, men det gjør jeg nu alligevel. I julen var her en anden julegjæst, saa da mærkedes det ikke, at jeg ikke kunde gaa med noget sted, men kjedelig var det for exempel ikke at kunne gaa paa Popper-MentersPopper-Menters] Musikerekteparet cellisten David Popper og pianisten Sophie Menter. concert. Jeg morer mig med at læse en hel del ting, som jeg ellers ikke har tid til, det er mig ogsaa uvant at være i et hjem, bekvemt og hyggeligt. Jeg blir her vel endnu 14 dage mindst, før er ikke kuren endt, da maa jeg strax tilbage, da HarrietHarriet] Harriet Backer (1845–1932), kunstmaler. stakkel er alene, hun har været paa landet hele tiden, men hun har havt mildt godt veir, det bekymrer mig at vide hende alene, hun lader noksaa tilfreds #i sine breve, men jeg ved, at det er for at spare mig. Aa ja nu haaber jeg, at vi træffes glade igjen i Paris de første dage af februar. Ved at Nei her blev jeg forstyrret af at gutterne kom ind med nye støvler paa, jeg ved ikke hvad jeg vilde sagt. Det maa jeg fortælle, at jeg igaar fik opgjør for aaret fra CastbergCastberg] Ikke identifisert, trolig en forretningsfører for familien. og er meget rigere end han før havde sagt mig., istedetfor 1200 kroner, som han mente, faar jeg 2266, saa med dem i Christiania er jeg jo helt rig, og det er godt at vide.

Jeg har havt et langt, langt brev fra Jane,Jane] Axeliane «Jane» Christiane Zetlitz Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty og Dagmar. hun har det godt trods at de smaa har mæslinger. AllikAllik] Kallenavn på broren Alexander L. Kielland. og BeateBeate] Beate Kielland, født Ramsland (1850–1923). Gift med Alexander L. Kielland. har det svært godt, de ere vist saa lykkelige nu, som de kanske aldrig har været, siden de bleve gifte, saa ser det ud ialfald. De smaa ere vakkre og snille, ofte svært løine, jeg tror næsten, at jeg foretrækkede Bodde,Bodde] Kallenavn på nevøen Alexander L. Kielland (1874–1938), sønn av Alexander L. og Beate Kielland. han er kanske mindre klog, men mer aandrig, tror jeg, da han har saadan mærkelige drømme. Dette er ikke et brev, blot et livstegn, her er saa adspredende for øieblikket. Venlig hilsen til slægt og en kjærli[sic.]. hilsen til eder fra din Kitty.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.