Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

[Høsten 1890?]. Fra Dagmar til Kitty

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Udatert. 1 dobbeltblad. Antakelig skrevet høsten 1890, like før jul da Kitty ble operert første gang av Hagbart Strøm. Kitty bodde på denne tiden i Sandvika, flyttet først i oktober 1891 inn til Kristiania.

Kjære Kitty! Jeg gad vide, hvordan Du har det, jeg haaber inderlig, at Du ikke har havt saadanne grusomme smerter siden. Jeg gik op til StrømStrøm] Hagbarth Strøm (1854–1912), lege og senere professor i kirurgi. med Dit brev, men kunde ikke faa træffe ham, for han var netop e examenscensor paa Universitetet og skulde senere paa sin klinik, saa han kom ikke hjem før tilaftens. Jeg maatte da bare levere brevet og ved ingenting mere, for igaarsformiddag kom Bull herind (for at se til Ingar,Ingar] Ingar Skavlan (1885–1944), jurist. Sønn av Dagmar og Olaf Skavlan. som har været lidt syg) og da han hørte min hoste, som er blit lidt værre efterhvert, sagde han, jeg skulde holde meg inde, saa #nu sidder jeg her. Imorgen skal vi have stor rengjøring af alle 3 stuer, rene gardiner osv, OlafOlaf] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar i 1879. skal holde examen, og han og jeg skulde mødes og spise middag i byen, mens de herhjemme henter sig færdig mad. Jeg ved nu ikke, og jeg kanske vover det, naar jeg pakker mig godt ind og bare gaar ned til Grand hotel og hjem igjen. Jeg havde havt den plan at gaa til Strøm igaar, saa kunde jeg faaet vide, hvad han mente om Dig og kanske tilskyndet ham lidt til at reise ud til Dig, men det blev der ingenting af. Jeg har imorges havt et morsomt brev fra Lisbeth Gran.Lisbeth Gran] Maren Elisabeth «Lisbeth» Bull Gran, født Sømme, (1857–1930). Gift med Gerhard Gran. Kusine av Kitty og Dagmar. Du ved, jeg var saa ulykkelig, fordi jeg i Haugesund var saa fin #paa det og maatte plage JaneJane] Axeliane «Jane» Christiane Zetlitz Holm, født Kielland (1852–1913). Søster av Kitty og Dagmar. og L.L.] Lisbeth Gran. om at være stille om aftenerne, derfor skrev jeg til Lisbeth og bad, hun ikke maatte betragte mig som saadan en sær, fordringsfuld person. Hun gjør bare spetakkel med det altsammen. «Ja tak det var skrækkelig jilt at se Dig og være sammen med Dig – og tak baade for nat og dag – Dagmar og Natmar.» Hun glæder sig græsseligt til snart at reise hjem til Stavanger til julen især at faa se tante Hannatante Hanna] Johanna «Hanna» Margrethe Bull, født Kielland (1823–1908). Gift med Jacob Jørgen Kastrup Sømme. som er «det lifligste syne». ‹Lisbeth› havde havt brev fra tante Hanna, efter hun var flyttet ind til byen, og da var tante noksaa vemodig og trist, skriver hun. Hun ber mig hilse Dig, og ender med at sige, at nu sees vi vel ikke før til mit søvlbryllup,[sic.]. men da skal hun nok komme og holde mig vaagen hele natten.

#MagdaMagda] Fredrikke Magdalene «Magda» Peterssen, født Kielland (1855–1931). Kusine av Kitty og Dagmar. Gift med Eilif Peterssen i 1888. har jeg ikke seet, jeg synes, det er saa længe siden nu, saa jeg har sendt EinarEinar] Einar Skavlan (1882–1954), jurist, journalist, m.m. Sønn av Dagmar og Olaf Skavlan. hen for at spørge, om hun ikke kunde komme indom iformiddag, siden jeg holder mig inde, til middag skal de til Wencke, ved jeg. Idag skal kommer Jens og Alexander og Johannes Sømme til os, jeg glæder mig til endelig at se gutterne, det er saa længe siden. Gid Du kunde været her, og frøken Backer.frøken Backer] Harriet Backer (1845–1932), kunstmaler. Det er godt at tænke paa, at Du har en saadan stærk og udholdende natur, det trøster mig bestandig, naar jeg tænker paa, hvad der kommer. Jeg haaber, det ikke blir længe, før jeg faar se Dig igjen. Mange hilsener fra Olaf og Din Dagmar.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.