Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

3. november 1879. Fra Fra Kitty til Dagmar

Ms.4° 4318:A

Opplysning om brevet: Fragment, slutten mangler. 1 dobbeltblad.

Kjære Dagmar, tak for eders telegram til min geburtsdagmin geburtsdag] 8. oktober. og tak for eders indbydelse til at komme indom Christiania. Da jeg kom til Christiansand om natten i en forrygende storm, saa det stridt ud atter at skulle tage paa og med det mindre skib over til Jylland, jeg betenkte mig en stund gaaende op og ned paa bryggen med capteinen paa Stavanger, men saa tænkte jeg, kan skibet reise, kan jo altid jeg resikere mit liv med de andre, det er jo ikke mer værdt end deres. Begyndelsen var strid, men udpaa dagen blev søen roligere, saa vi kom vel beholden til Fredrikshavn, hvorhen Asta Nørregaard,Asta Nørregaard] Asta Nørregaard (1853–1933), kunstmaler. Andrea Gram Andrea Gram] Andrea Gram (1853–1927), kunstmaler. Giftet seg senere med Emil Kleen, svensk lege. og en liden ‹Dus›, datter af Else Zetlitz kom lidt senere, og vi reisete reiste nu sammen nedover og havde det meget godt. I Hamburg skiltes vore veie, da Andrea jo skulde til Rom. Her er jeg endnu ikke kommet i saadan orden, at jeg ved, hvorledes jeg faar det, atelier har jeg endnu ikke faaet og heller ikke plads i en pension, da det jeg har er rent midlertidigt. En dansk arkitekt er saa mageløs elskværdig #at søge atelier, gid jeg havde alt iorden, det er en stor plage, saalænge‹,› man er i uvished. Her har jeg truffet flere af din slægt, præsten Skavlann[sic.]. og fruepræsten Skavlann og frue] Dette kan være presten Sigvald Skavlan (1839–1912), gift med Hildur Egedius (1835–1892), bror av Olaf Skavlan. har vel allerede hilset fra mig, HolstHolst] Elling Bolt Holst (1849–1915), matematiker. Studerte i Paris. og frue frue] Inger Skavlan (1853–1899), søster av Olaf Skavlan. Gift i 1875 med Elling Holst. ser jeg vel oftere, da de gaae i Louvre, hvor jeg copierer, vi spiser da oftere dejeuner sammen. Hidindtil har jeg ligt din manddin mand] Olaf Skavlan (1838–1891), litteraturhistoriker. Gift med Dagmar 14. august 1879. betydelig bedre end nogen anden af slægten. Præsten er jo meget vakker meget penere end din mand, som du vel ikke finder, de ere forresten meget lige ved nærmere eftersyn, hvad jeg ikke syntes i begyndelsen, men jeg bestemmer mig afgjort for professoren. Kanske har jeg taget feil af præsten, men mon han ikke har den lidet præstelige egenskab at være vel glad i mad og livets bekvemmeligheder, jeg saa ham meget lidet og havde havt stor lyst til at se ham mere for at lære ham at kjende, da han interesserede mig meget. Af fruen kunde jeg intetsomhelst indtryk faa, andet end at hun saa snil ud, men ellers kan hun gjemme store skjulte skatte. Fru Holst er vanskelig at lære at kjende, fordi jeg aldrig ved, om jeg har seet alt, eller om der er meget mer, om hun generer sig, eller om hun er aaben.

#Jeg ser nu, at dette vist kommer til at ligge nogle dage, saa det vist ikke kommer til dig før din geburtsdag.din geburtsdag] 14. november. Derfor strax en hjærtelig gratulation paa denne første geburtsdag i dit hjem, det maa jo være rart at sidde saa lunt og lykkelig inden ‹døre›, gid detn dag maatte i mange, mange aar finde dig ligesaa lykkelig om ikke paa samme maade netop, saa i lige høi grad. Jeg tænker mig saa klart, hvorledes du har det, jeg kjender jo værelserne og tror at vide, hvorledes der ser ud. Nu har du vel MagdaMagda] Fredrikke Magdalene «Magda» Kielland (1855–1931). Kusine av Kitty og Dagmar. ofte hos dig, saa I har det deiligt sammen, det var vel en glæde for dig, at hun kom.

Her er jeg altsaa ikke iorden og har netop nu havt en kjedelig samtale om pension og leie med Asta Nørregaard, hun har faaet netop samme idé som jeg, saa hun gaar ind i mine planer, men uden at have det klart for sig, sandsynligvis tager vi hver sit værelse i samme hus, om det gaar, men jeg tror alt, at mine planer ere forstyrrede, men sig intet om det, selv fra Christiania kunde det rygtes til hende, og det vilde jeg svært nødigt. Her er endnu faa malere, jeg har ingen truffet saa godt som da, HeyerdahlHeyerdahl] Hans Heyerdahl (1853–1913), kunstmaler. er den eneste af mine venner, som jeg taler med. Han er da gift og fortæller mig ofte om «min frue» som #han altid kalder sin kone.kone] Maren Christine Heyerdahl, også født Heyerdahl (1854–1931), sangerinne. Gift med Hans Heyerdahl 4. september 1879. De har et atelier, det er hele deres hus, tænk hvad du har i forhold til dem, af udstyr har de vist intet eller høist lidet. I Aatelieret er der bygget ud et stykke væg, saa at der kan hænges et forhæng ned, bagom der er deres soveværelse, ove denne væg er ikke bygget helt op, og et tag over dette indbyggede en mandshøide fra selve taget og et galleri foran der, men hva de har der, ved jeg ikke, jeg har endnu ikke været der, men kjender det atelieret, da LindstrømLindstrøm] Trolig Arvid Mauritz Lindstrøm (1849–1923), svensk maler. havde det ifjor. De har ikke kjøkken, saavidst jeg ved, men hun laver vist maden paa en ovn, hun har ikke pige kun en som af og til hjælper, formodentlig med at skure og andet grovt arbeidet. Du synes vist, det høres fælt, for mig har nu det mer tiltrækning end alle de servietter, haandklæder og utallige ting, som du fik med dig. Heyerdal[sic.]. er meget lykkelig, han taler saa meget om, hvor elskværdig «min frue» er, men især hvor fornuftig, hvor klog hun er, hun holder ham til arbeide og er saa praktisk. Jeg har endnu ikke seet hende, jeg var buden en tirsdag at komme did, men gik ikke, nu idag tirsdag vilde vi have gaaet, men saa sagde Heyerdahl, at idag maatte vi ikke komme, da han havde noget opstillet i sit atelier, som ikke maatte røres ved.

‹…›‹…›] Slutten mangler.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.