Brevveksling 1879–1905

av Kitty L. Kielland, Dagmar Skavlan

Forord


Om søstrene Kitty og Dagmar

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. De vokste opp i gode kår i Stavanger med foreldrene konsul Jens Zetlitz Kielland (1816–1881) og Christiane «Janna» Lange Kielland (1820–1862). Moren døde bare 42 år gammel etter å ha født sitt 8. barn som også døde. Dagmar var da bare 7 år gammel og Kitty 19 år.

Familiene Kielland og Lange var tallrike med mange barn i flere ledd som vokste opp, så barneflokken vokste opp med stor slekt rundt seg. I brevene er mange av disse omtalt, og ikke alltid lett å identifisere siden navnene går igjen i slektsleddene og ikke minst er det mange kallenavn.

Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Søsteren Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie, som var 17 år eldre enn henne. De bosatte seg i Kristiania og fikk 3 barn som vokste opp, Einar, Ingar og Aagot.

Dagmar døde 76 år gammel, i 1931. Hun var den av søsknene som levde lengst, i 16 år etter eldstebroren Jacob som døde i 1915. I dødsannonsen stod det «… hun kom som ung til Oslo, hvor hun med hele sitt friske og våkne sinn gikk op i det åndelige liv i 80-årenes radikale kretser, både kunstnerisk og politisk. Uten nogensinne å tre offentlig frem blev Dagmar Skavlan hele sitt liv trofast mot de ideer, hun hadde festet sig ved» (Kilde: Dagbladet 29. sept. 1931). Kitty og Dagmar delte syn på politiske begivenheter. Begge skrev under på opprop i avisene høsten 1884 om innmeldelse i «Norsk Kvindesags Forening, stiftet den 28de Juni 1884» (Kilde: Morgenbladet 13. nov. 1884). I motsetning til sin søster var Kitty en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet, både skriftlig og også aktiv som debattant. Brevene mellom dem inneholder enkelte meningsytringer og kommentarer til samtidige hendelser, men det er personlige og familiære forhold som dominerer.


Om brevene

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Alle brev og fragmenter hører til en samling skrifter etter Kitty som Dagmar trolig tok vare på etter søsterens død. Først i 1999 kom samlingen til NB hvor den er katalogisert som Ms.4° 4318. Samtlige brev her har denne katalogsignaturen.

Ut fra innholdet kan vi se at søstrene jevnlig skrev til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. Mange av de som gjengis her, er ufullstendige, enten mangler starten eller slutten, eller begge deler. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

De fleste av Kittys brev er daterte og dermed er rekkefølgen gitt. Kun ett av Dagmars brev/fragmenter er fullt ut datert, men alle unntatt et visittkort, har latt seg datere ut fra innholdet. Brevene/fragmentene presenteres her i en tentativ kronologi og begrunnelser for datering står i note i starten av hvert brev.

Utfyllende kommentarer om personer, begivenheter og andre hendelser som er nevnt i brevene, er lagt inn som noter. Flere detaljer om utgivelsen kan leses i utvalgskriteriene.

Transkripsjonene er utført av Sofie Steensnæs Engedal og Anne Melgård. Sistnevnt har også gjennomgått og klargjort teksten for NB kilder. Korrekturlesning av brevene er utført av de samme. Ellen Nessheim Wiger står for tekstkodingen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brevveksling 1879–1905

Christine «Kitty» Lange Kielland (1843–1914) var nest eldste barn i en søskenflokk på seks, bestående av tre sønner og tre døtre. Dagmar Kielland (1855–1931) var den yngste. Kitty reiste til Karlsruhe i Tyskland på nyåret i 1873 for å få undervisning i malerkunsten og var etter dette ikke fast bosatt i Stavanger. Dagmar ble værende fram til hun giftet seg 14. august 1879 med Olaf Skavlan (1838–1891), professor i litteraturhistorie.

Brevvekslingen som presenteres her, er på i alt 20 brev/fragmenter, alle eid av Nasjonalbiblioteket (NB). 15 av disse er skrevet av Kitty, mens 5 er skrevet av Dagmar. Søstrene skrev jevnlig til hverandre, i hvert fall fram til Kitty sent i livet ble for syk. Dessverre er ikke alle brevene bevart. At kun 5 av Dagmars brev til Kitty er bevart, kan nok skyldes at Kitty ofte flyttet og dermed ikke tok vare på alle brevene hun mottok. Brevbunkene som gjengis her er i ubalanse når det gjelder mengde mens de i virkeligheten antakelig var mer i likevekt.

Brevene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Kitty L. Kielland

Kitty L. Kielland regnes som en av de fremste norske landskapsmalerne i 1880-årene og hun bidro mye til utviklingen av den nyromantiske retningen innen malerkunsten i 1890-årene.

Les mer..

Om Dagmar Skavlan

Dagmar Skavlan, født Kielland, var søster til maleren Kitty L. Kielland og forfatteren Alexander L. Kielland. Hun vokste opp i den store Kielland-familien i Stavanger.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.