Hildring

av Hulda Garborg

Øysterdalen

Lognt i livd av låge, linjemjuke åsar,
millom kjølen og dei ville jotunheimar,
glid ho som ein sylv-veg, Noregs storelv,
stolte Glåma, glitrande og dronning fager,
speglar himmel, fjell og gyllte reinmos-kollar,
stille tun og grøne, blomestrådde vollar!
Og når våren syng og brusar gjenom dalen
og i høgfjell-heimen bre og fonner brånar,
Åir svell og tusund galne bekkjer hiv seg
yvi berg og brattur, og i ørske-sæle
villt seg stupar nedi breide moderfange,
då ho lyfter dalens dyre gull på ryggen,
fører det i glade festferd ut mot have,
der den svoltne mange-føting ligg og ventar!
Men i li og lundar hovding-ættir bygde
bol og bustad, rudde rom i ville skogen,
der den snøgge reinen spring, og rjupa kaklar,
reven gøyr og elgekongen kjem på vitjing,
når det smalhans vert på vidda vintertida;
traust og tankeklår og seig i viljen dølen
gjenom tusund år sitt frie rike rådde.

*

Til din fred, du stolte dal, eg altid lengtar,
til di einsemd og din underfulle klårleik!
Sæle meg, som drøyme fekk i dine skogar,
og ved elden inni dine heilagdomar;
kvar eg gjeng, den døyvde tonen frå ditt hjarta
syng meg gjenom hugen som ei himmel-hymne,
og ein høgsong til dei ljose livsens gudar!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Hildring

I Hulda Garborgs roman Hildring fra 1931 er handlingen lagt til Østerdalen i mellomkrigstiden. Berit er odelsjente på gården Buvin, og etter farens død står hun med ansvaret for en syk mor og en aldrende bestefar. Hun er opptatt av å fortsette gårdsbruket i tråd med tradisjonene og farens råd, men har ikke noe hun skal ha sagt da moren gifter seg på nytt med den nytenkende Sevat.

I romanen skildres landbruksomlegging, modernisering og opportunisme satt opp mot fornuft og tradisjoner.

Les mer..

Om Hulda Garborg

Hulda Garborg er i en viss grad en glemt forfatter i dag. Vi kjenner henne mest som kulturpersonlighet og forkjemper for bygdekultur. Hun engasjerte seg sterkt i kvinnekampen og i kultur- og samfunnsdebatten. I samtiden var hun imidlertid også en viktig stemme i litteraturen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.