Brev 1863–64

av Camilla Collett

18. mars 1864. Brev til George Sand

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet er et konsept skrevet på fransk og med latinske bokstaver. Brevet har to senere påskrifter av Collett, som begge er strøket. På første side øverst: «Brev til George Sand, som aldrig blev besvaret, muligens har hun aldrig faaet det.» På siste side nederst: «Paa dette Brev fik jeg aldrig noget Svar, maaske det aldrig har naaet hende.» Vi kjenner bare til dette konseptet, ikke et avsendt brev. Ut fra Colletts påskrifter antar vi at brevet ble renskrevet og sendt, men kanskje ble det aldri mottatt av George Sand. Hun var bortreist fra Paris fra midten av mars 1864 til desember samme år (jf. Sand 1984).
Oversettelse av brevet til norsk:
En utlending, som bare er på et kort opphold i Paris, ønsker å møte Dem, og ber umiddelbart om Deres tillatelse til det.
Jeg er fra Norge, et land som ikke må være Dem særlig kjent, et fattig, tilbakestående land blant andre siviliserte land, hvis kultur, gjennom århundrer kvalt, smått om senn er i ferd med å fødes på ny. Folket, enkelt og strengt i seder og vaner, er like fullt ivrig og poetisk, det liker kunst, og i mangel av selv å være i besittelse av en rik og utbredt litteratur, vet det å sette pris på andre nasjoners. Også Deres bøker, Madame, er godt kjent hos oss; de er likt og ansett av alle som ikke frykter det som er stort og sant. Hadde De bare Deres ånd og Deres store navn, hadde jeg kunnet stå imot ønsket om å henvende meg til Dem, jeg ville til og med vært redd for det. Men De har et hjerte, et hjerte som taler, som roper, i alt De har skrevet, og til hvilket mitt har svart tusen ganger, om enn langt borte fra Dem. Jeg skriver Deres språk dårlig, jeg snakker det knapt bedre, men jeg vil ikke komme til Dem for å tale, jeg kommer for å se Dem, for å kunne ta med meg, når jeg kommer tilbake til mitt land, tilfredsstillelsen av å ha sett forfatteren av Mauprat, André og «L’Histoire de ma vie».
Hvis De samtykker i å møte meg, Madame, vær vennlig å la meg ved noen ord få vite når jeg vil kunne ha æren av å komme til Dem.


George Sand, fotografi av Nadar, 1864. Wikimedia Commons (public domain)

George Sand, fotografi av Nadar, 1864.
Wikimedia Commons (public domain)

Madame!

Une etrangère qui ne fait qu’un court séjour à Paris, desire vous voir, et vous en demande instamment la permission.

Je suis de la Norwège, paÿs qui ne vous doit ètre que très peu connu. pauvre pays retardée parmi les autres pays civilisés, dont la culture, suffoquée pendant des siècles vient peu a peu renaître. Le peuple, simples et sevères de moeurs et d habitudes y sont neammoins ardent et poetique, il aime les arts, et faute de posséder lui même une literature 2riche et etendue, il‹s› saisntsais] rettet fra ‘sa‹v›ent’ ved overskriving og strykning tres bien apprecier celle des autres nations. Vos livres aussi Madame, sont bien connu chez nous; ils sont aimés et estimés de tous ceux qui n’ont pas peur de ce qui est grand et vrai. Si vous n’aviez que votre esprit et votre grand nom, je j’aurais bien sú resister au desir d’aller vous chercher, j’en aurai même eu peur. Mais vous avez un coeur,coeur] understrekningen av ‘coeur’ og tilføyelsen av ‘même’ like foran synes gjort med annet blekk un coeur qui parle, qui crie dans tout, ce que vous avez ecrite, et auquel le mien a repondu milles fois, quoi’que loin de vous. J’ecris mal votre langue. je ne la parle guere mieux, mais je ne vient pas chez Vous pour parlér, je vient pour vous voir, pour pouvoir emporter avec moi quand je retournerai dans mon pays, la satisfaction d’avoir vu l’auteur de Mauprat,Mauprat] George Sands roman Mauprat (1837), norsk oversettelse i 1856 i Tidsskrift for Skjønliteratur. d AndréAndré] George Sands roman André (1835) et, «l’histoire de ma vie».«l’histoire de ma vie»] George Sands selvbiografi Histoire de ma vie (1855)

Si vous consentez a me voir Madame, 3veuillez bien par quelques mots me dire a quelle moment je pourrai avoir l’honneur de me presenter chez vous.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.