Brev 1863–64

av Camilla Collett

27. februar [1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere påskrift av biblioteket: «27 febr 1865». Av innholdet i brevet går det frem at det er skrevet i 1864. Da oppholdt Collett, Arbo og Meyer seg i Paris. Det stemmer også med ukedagen, for 27. februar var en lørdag i 1864. Ut fra ordlyden tyder det på at dette er det første brevet Collett sender til Arbo etter å ha ankommet Paris.


Peter Nicolai Arbo, ca. 1865–1870, fotografi av Peter Petersen. Oslo Museum/Byhistorisk samling (public domain)

Peter Nicolai Arbo, ca. 1865–1870,
fotografi av Peter Petersen.
Oslo Museum/Byhistorisk samling
(public domain)

Kjere Arbo!

Fra TellefsenTellefsen] Thomas Tellefsen (1823–74), komponist, pianist og musikkpedagog skal jeg hilse Dem og sige at det vil være ham meget kjert om De vil besøge ham. Han lader Dem spørge om De vil gjøre ham og hans Kone den Fornøielse at spise hos ham i Morgen Søndag, til sædvanlig Tid kl 6. Der er ingen Fremmede undtagen Meyer, (Sangeren)Meyer (Sangeren)] Henrik Meyer (1835–1924), studerte sang i Paris 1861–64 og fikk undervisning i harmonilære av Tellefsen Fru ColbanFru Colban] Marie Colban (1814–84), født Schmidt, enke etter Nathanael Colban (1793–1850) og oversetter og jeg. Da jeg har glemt at spørge Dem om Deres Adresse, faar jeg lægge dette ned i Caffe du Regence, i det Haab at De kommer der. a revoir!

Camilla Collett

Tellefsens Ad. Rue des Batailles 11, man tager med Omnibus fra Madelainenen til Rue Chaillot.


__________
Adressetekst:
Monsieur,
Monsieur Arbo, peintre Norvegien.
Caffé du Regence
Si Mr Arbo vient au Caffé
On est pri‹é› de vouloir bien lui remettre cette lettre à Mr Arbo, quand il vient au Caffé.On est … vient au Caffé] fransk: Man ber om at dette brevet blir overlevert til herr Arbo når han kommer til kafeen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.