Brev 1863–64

av Camilla Collett

4. [juni 1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av måned og år, men siden det handler om en felles utflukt til Versailles må det være juni 1864. Samme tur omtales i brev til Alf Collett 3. juni 1864. Dateringen bekreftes også av at 4. juni var en lørdag i 1864.

Kjere Arbo!

Tellefsen,Tellefsen] Thomas Tellefsen (1823–74), pianist, komponist og musikkpedagog med hvem jeg talte igaar, mente at Stevnet burde absolut være paa den almindelige Jernbanegaard: St Lazare place du Havre, da Veien ud til Deres Station vil medtage en hel Time for mig og jeg maa tage Vogn, medens jeg til St Lazare kan gaa i Omnibus. Han mener tillige at vi bør gaa Kl 10 ½ saaledes bør vi være paa Stationen lidt før. I Ventesalen mødes vi da. Gid dette nu maatte komme betids frem at ingen Forstyrrelse indtreffer hvilket vilde være skrækkeligt.

Kl 10 ¼ er jeg i Ventesalen St Lazare

Deres

C. Collett.


__________
Adressetekst:
Monsieur
Monsieur Arbo, peintre Norwegiene
49 Boulevard Sebastopol, rive gauche.
Pressée

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.