Brev 1863–64

av Camilla Collett

[Juli 1864]. Brev til Oscar Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København.
Datering: Brevet er udatert, men har senere blyantpåskrift: «1864 juli?» Vi vet at hun var i København 8. juli 1864, for da sendte hun brev til redaksjonen for Illustreret Nyhedsblad (Gunnerusbiblioteket ved NTNU). Og i brev til Alf Collett 27. juli 1864 fra Helsingør hvor Collett stoppet på vei nordover fra København, skriver hun at hun kom til Danmark for omtrent tre uker siden. Og i brevet her fremgår det at hun har oppholdt seg i København en stund. Derfor daterer vi også brevet til juli 1864.

Kjere Oscar! I Haab om et snart Gjensyn maa Du nøie Dig med disse Par Linier der dog skal sige Dig hvor Dit lille BrevDit lille Brev] Vi kjenner ikke til dette brevet. har glædet mig, og at det havde fortjent baade et længere og interessantere. Men det er ikke altid sagt at man kan skrive slige Breve fordi man netop befinder sig paa et fremmet Sted, selv om det nu var Kongens Kjøbenhavn. Jeg har levet saa stille hernede. baade fordi de Fleste jeg kjender have været borte, dels har jeg ikke havt synderlig Kræfter til at opleve noget udenfor, det vil da sige opsøge det, thi her paa Hauserplads til vort stille Huus kommer ikke Begivenhederne lettelig spadserende af sig selv. Saa har mine Oplevelser for det meste indskrænket sig til en Tour ud til Rysensteen Bad langs Volden, eller hen i MiddelthunsMiddelthuns] Julius Middelthun (1820–86), billedhugger Atelier. Det bedste Udbytte af et Menneske skal man desuden ikke søge i Breve men i den mundtlige Meddelse.Meddelse] feil for ‘Meddelelse’ Naar jeg nu kommer hjem, og finder Tilstandene ikke alt for forviklede, og jeg kan 2samle mine Gutter omkring Bordet og i Ro og Mag fortælle de hvad man har erfaret, thi et Udbytte bringer man dog altid med hvor lidt man synes at have oplevet om ikke andet saa i Betragtninger derover – da vil dette være mere og 1000 Gange mere værdt end et møisommelig sammenflikket Brev.

Apropos om Middelthun, da bed AlfAlf] sønnen Alf Collett (1844–1919), student dog forhøre sig hos NicolaysenNicolaysen] trolig Niels Aars Nicolaysen (1832–96), han var i en årrekke medlem av Kristiania Kunstforenings direksjon, gift med Clara Julie Charlotte Eleonore (1836–88), født Fougstad om ikke Chr. FougstadsChr. Fougstads] Christian Adolph Carl Fougstad (1806–71), embetsmann, politiker og publisist Buste er arriveret, og hvad man synes om den. Jeg kan mærke paa M. at han er forundret over intet at have hørt, og han udleder dette fra at Busten maaskee ikke har fundet Bifald. Efter mine Tanker er den ypperlig og han fortjente stor Paaskjønnelse Det er Synd at Familien ikke har vist ham den lumpne Erkjendelse at skrive at den dog er modtaget. Nu maa jeg afbryde da det skal med Dampen Kl 12. 1000 Hilsener til Onkel CarlOnkel Carl] Carl Emil Collett (1821–98), byråsjef, Peter Jonas Colletts bror. Oscar var hans pleiesønn fra 1855. ved Din Moder C.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.