Brev 1863–64

av Camilla Collett

[Mars 1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er udatert. Ut fra innholdet tyder det på at det er skrevet ikke lenge etter det første brevet til Arbo fra Paris, 27. februar [1864]. Vi daterer derfor brevet til mars 1864.

Kjere Arbo!

Jeg fik Deres Brev, TellefsensTellefsens] Severine (1839–1915), født Bye, og Thomas (1823–74) Tellefsen. Hun var sangerinne og han var komponist, pianist og musikkpedagog. beklagede meget at De ikke kom. Jeg har nu en anden Invitation til Dem, til næste Søndag. Der skal være en større Middag, hvor De vil treffe flere Landsmænd. Kan De naae op til T-s før, saameget desbedre. Men nødvendigt er det ikke. Jeg har havt en Angst paa mig om jeg skrev Adressen rigtig: Rue des Batailles 31! 31! 31!

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.