Brev 1863–64

av Camilla Collett

[Våren 1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er udatert, men det er fra våren 1864 da både Arbo, Collett og Marie Colban oppholdt seg i Paris.

Kjere Arbo!

Mine Besøg hos Dem falder fremdeles uheldig ud, jeg var i Gaar henne og traf gamle Berg,Berg] antakelig Hans Johan Fredrik Berg (1813–74), maler og jeg har været der i Dag, uden at treffe Nogen.

Fru ColbanFru Colban] Marie Colban (1814–84), født Schmidt, enke etter Nathanael Colban (1793–1850) og oversetter havde saadan Lyst til at se Deres Atelier og det var en Aftale at hun skulde komme ind om mig at vi kunde gaa sammen. Kun maatte jeg da vide med Vished naar det var Dem beleiligt at modtage os, thi med hende vilde det være slemt om hun gik forgjeves, da hun har saa lang Vei og kort Tid.

Jeg taler med hende i Morgen for at høre hvilken Dag hun kunde afse dertil.

2Jeg skal i Aften ud, men kan De finde Leilighed til at communicere mig et lille Ord før eller maaske i Morgen de bonne heurede bonne heure] fransk: tidlig – efter Frokosten tænkte jeg at tage over for at læse lidt Aviser og besøge Fru C. – saa skulde det glæde mig.

Det skal rigtig være en Fornøielse at føre Fru C. ind hen at hun kan faa se Deres Arbeider. Maaske har hun talt til Dem derom?

Deres forbundne

Camilla Collett

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.