Brev 1863–64

av Camilla Collett

3. juni [1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Paris. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men året må være 1864 for i brev til Alf Collett 3. juni 1864 skriver hun også om sine planer om en tur til Versailles førstkommende søndag med Arbo. Men noe ved datoangivelsen må være feil, for 3. juni falt i 1864 ikke på en onsdag, men en fredag. Muligens roter Collett både med ukedager og dato, for i brevet ber hun om et møte dagen etter og tilføyer i en parentes: «Fredag». Vi beholder likevel hennes dato 3. juni, og det må være skrevet en av dagene 1.–3. juni 1864.

Kjere Arbo!

Jeg vilde saare gjerne tale med Dem, for at høre om De vil bestemme Dem til at gaa med til Versailles paa Søndag, netop da udløber min Tid her i Pensionen og da jeg ikke under nogen Omstændigheder vil blive her længer, vil det være lidt besparende for mig at tage Versaillestouren som et Intermezzo – for ikke at betale i en ny Pension imedens. Min Hensigt er da at blive til Mandag Aften eller maaske Tirsdag. Det er Synd at bede Dem drage her op til mig, men kunde De være i Caffe Regence præcis Kl 5 imorgen Eftermiddag (Fredag) saa kunne vi tales derom?

C. Collett


__________
Adressetekst:
Monsieur
Monsieur Nicolas Arbo
49 Boulevard Sebastopol, rive gauche
Paris.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.