Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[17. august 1844]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:103

Opplysninger om brevet:
Skrevet på Eidsvoll.
Datering: Brevet er udatert, men Collett har med annen penn tilføyd: «Efter Alfs Fødsel Aug. 1844.». Alf Collett ble født på Eidsvoll 8. august 1844. I Ms.4° 3496 daterte Amundsen brevet til 17. august 1844, og det stemmer med ukedagen lørdag. Peter Jonas Collett svarer 19. august 1844 (Brevs. 4:a:244, avskrift i Ms.4° 3496).

Dette min egentlige første Opsidden – de forrige Gange har jeg mere lagt paa Sophaen – nu føler jeg dog Gulvet under mine Fødder og kan frit bevæge mine Arme – min første Brug af dette nyenye] ‘n’ rettet fra ‘m’ ved overskriving ligesom gjenvundne Liv, mine første svage Kræfter vilde jeg offre Dig – Naar jeg blot – naar jeg blot kunde det ret Mine Ord vil være endnu svagere, naar jeg vilde forsøge at takke Dig for Din uendelige Kjerlighed. Gud velsigne Dig derfor! – lad ham opfylde Dine Drømme om en lykkeligere Fremtid. Ogsaa jeg – jeg Din stakkels Camilla fyldes undertiden af en sød Fortrøstning derom – o gid – gid – jeg drømmer mig en Fremtid fuld af Styrke og Ligevægt i de onde Timer – o blot slige Timer ere gode, naar vi dele dem ret – nu forstaaer jeg det. Og de glade Dage –! Dage med fulde af Livslyst Sang og milde Miner! Denne Fortrøstning fødes gjennem slige Dage som disse, Smertens og Hengivenhedens! Lad os haabe!

og nu Lev, lev vel! og vær trøstig og glad.

Din C.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.