Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

Supplement: [Januar 1830]. Brev til Marie og Johanne Herre.

Brevs. 3:T:1

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Håndskriften er latinsk. Slutten på brevet er skrevet på langs i margen på første side.
Datering: Brevet er udatert. Det fremgår at det er skrevet ved begynnelsen av et nytt år, Collett er nylig kommet hjem fra Brødremenighetens skole i Christiansfeld, hvor de to brevmottakere på dette tidspunktet befinner seg. Collett var i Christiansfeld to år fra sommeren 1827 til sommeren 1829 (jf. Amundsen 1956). Vi daterer brevet til januar 1830.

Min kjere Marie og Hanne!

Alt i lang Tid har jeg sadt mig fore at skrive Eder til, men altid er der kommen Forhindringer i Vejen, dog nu da Leiligheden dertil, byder sig i det jeg skriver til AdolpineAdolpine] (Adolphine) Marie Colban (1814–84), født Schmidt kan jeg ikke lade den ubenyttet. Hvad der meest kan interessere Eder at vide er at jegjeg] ‘j’ rettet fra ‘d’ ved overskriving kan fortælle Eder noget hjemme fra. Jeg har tilbragt 5 Uger i Chia hos min Tante.min Tante] trolig Jakobine Henriette Aubert (1776–1833) Dog var jeg overmaade ofte hos Eders kiere Forældre,Eders kiere Forældre] Marie Christine, født Haagensen og Christian Friedrich Gottlieb Herre (1769–1843) der vare saa udmærked gode mod mig og bade mig, hvilket jeg ogsaa benyttede mig af saa ofte som mueligt da der er intet Sted jeg hygger mig, saa paa, som der. Vi talte da ofte om Eder kiere Smaapiger! og Moder glædet2 sig meget til Foraaret da Dere kommer hiem, og dersom jeg ahner ret, seer Dere vel ikke heller suurt dertil? Det glædet mig ret at see af et Brev som Eders Moder viste mig at det nu er bedre med Dig kiere Hanne, og naar Du kommer hiem vil Du vist blive fuldkommen frisk idetmindste forholdt det sig saa med mig, Søereisen og den bedre Pleie hiemme havde en gavnlig Indflydelse paa min Sundhed, som Dere nok erindrer var meget svækket i Christiansfeldt. GreteGrete] Margrethe Sophie Sabine Herre (1804–80), gift Heltberg var ogsaa hiemme i Markedet. DufourDufour] Dufour Kragelius Herre (født 1822) er voxet urimelig i de sidste 2 Aar, han taler meget om Eder og længes forskrækkelig efter sine kiere Søstre.

Det nye Aar vi ere traad ind ønsker jeg af Hiertet at maatte opfylde alle Eders og kjere Forældres glade Forhaabninger! Ogsaa ville vi ved det nye Aars Begyndelse, ganske forglemme de vore forrige smaae Uvenskaber og Stridigheder, som nu da vi ere blevne større og fornuftigere, synes os meget latterlige, og og barnagtige, ikke sandt mine kiere smaae Veninder? Lev vel. Tænk undertiden paa mig med Kierlighed. Eders

Camilla Wergeland

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.