Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Juni 1842]. Brev til Emilie Diriks.

Brevs. 3:173

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «Juni 42». Det hører til i samme periode som brevene Brevs. 3:174, 3:175, 3:176.

Hvordan lever Du Emilie? LauraLaura] Laura Wergeland (1822–95), gift Arnesen. Colletts kusine sagde Du var mindre end brav, det er vel i Grunden ikke meget længe siden vi saaes men mig forekommer det som naar jeg har sadt et Par Maaneder paa Eidsvold uden at see Mennesker. Der gives en levende, brændende Smerte i mig, som naar den bliver vaagnervaagner] ‘r’ rettet fra ‘t’ ved overskriving imellem saa aldeles overvælder og bedøver mig at alle andre Indtryk – Venner Pligter og Fornøielser ligesom ‹…› tilintetgjøres i min Hukommelse, jeg har den Følelse efter nogle slige Dage som om de ‹…› ‹…›alt andet stod mig saa fjernt i Tid og Rum.

Denne hele Uge har været flauv. Torsdag gik jeg i Foreningen et Par Timer. Det var et Familieoffer

Hvor elendig jeg var i Gaar kan jeg ikke beskrive. Jeg laae forstørstedel til Seng – modtog dog Fader og Moder i Gaar Aftes. Idag er jeg mere syg, men lettere til mode.

Jeg fortvivler undertiden E. fordi jeg troer der intet Haab er for mig. Mit Sind er sygt det kan ikke helbredes. – – Skriv mig et Par Ord.2

Kjender Du et Middel til at standse ‹…› Taarer der strømme uafbrudt, uafbrudt? Har Du en Rezept til dette da send det.

Hans uendelige Godhed og Ømhed nedtrykker mig – jeg kan kun sukke og vride mine Hænder, saaledes har det været i Gaar – mange af de foregaaende Dage – en frugtesløs Kamp mod dette usynlige Onde –

Skriv et Par Ord


__________
Adressetekst:
Emilie Diriks

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.