Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

Brevmottagere 1841–51


Collett, Johan Christian (1817–95). Camilla Colletts svoger, Peter Jonas Colletts bror. Jurist. Fullmektig (1843) og byråsjef (1845) i Finansdepartementet, ekspedisjonssekretær i Indredepartementet 1849. Amtmann i Kristians amt 1854, i Akershus amt 1859. Ekstraordinær assessor i Høyesterett 1880. Konstituert statsråd 1884. Gift 1846 med Johanne Christiane (Hanne) Collett. (SNL, HFL)

Collett, Peter Jonas (1813–51). Camilla Colletts ektemann, gift 1841. Jurist og litteraturkritiker. Sønn av amtmann Johan Collett og Christiane Birgitte de Stockfleth. Bror av Johan Christian Collett. 1841 lektor i lovkyndighet ved Universitetet i Christiania, professor 1848. Han hadde sterke litterære interesser og leverte tallrike estetisk–kritiske bidrag, bl.a. i Den Constitutionelle (1837–40). Han stod Welhaven nær. (SNL, NBL)

Diriks, Emilie (1810–43). Camilla Colletts venninne. Datter av statsråd Christian Adolph Diriks og Maren Cathrine Tax. Bodde hele sitt liv i Christiania. Ugift. Vokste opp med fire søstre og tre brødre og hadde et nært forhold særlig til sin søster Nathalie. Er kjent hovedsakelig gjennom sitt vennskap med Camilla Collett; de skrev sammen det håndskrevne tidsskriftet Forloren Skildpadde (1837). (http://www.bokselskap.no/forfattere/diriks)

Herre, Johanne Caroline (Hanne) (død 1831). Camilla Colletts venninne. Datter av kjøpmann Christian Friedrich Gottlieb Herre og Marie Christine Haagensen. Søster av blant andre Marie Emilie og Bernhard Herre. Døde som 13–åring. (Collett og Collett 1926–34, b. 1, 334)

Herre, Marie Emilie (1817–90). Camilla Colletts venninne. Søster av Johanne Caroline Herre. Gift 1842 med skolemannen Henrik Heltberg. (Collett og Collett 1926–34, b. 1, 334; NBL)

Petersen, Emma (1817–92). Camilla Colletts venninne. Datter av statsråd Hans Christian Petersen og Kristine Marie Thrane. Søster av Colletts venninne Malvina, gift Døderlein. Gift 1840 med legen Otto M.N. Lund. (Collett og Collett 1926–34, b. 3, 362)

Wergeland, Laura Augusta (1822–95). Camilla Colletts kusine. Datter av Nicolai Wergelands bror Lars Johan Halvarson og Ingeborg Lie. Bodde hos Wergelands på prestegården på Eidsvoll fra 1834 til Nicolai Wergelands død (Storsveen 2008, 642). Gift med overrettssakfører Ole Seppingbøl Arnesen. (Collett og Collett 1926–34, b. 1, 348–49; Collett og Wergeland 1955, 20)

Wergeland, Amalie Sofie (1819–89), født Bekkevold. Camilla Colletts svigerinne. Datter av Peter Svendsen Bekkevold og Gunhild Marie Ihlen. Gift 1839 med Henrik Wergeland. Etter hans død (1845) giftet hun seg i 1846 med presten Niels Andreas Biørn, som hadde talt ved Wergelands begravelse. (SNL, NBL)

Wergeland, Nicolai (1780–1848). Camilla Colletts far. Prest, politiker og eidsvollsmann. Sønn av Halvor Lassesen Beraas, senere Vergeland, og Augusta Antonette Jonsdatter Nedervold. Sogneprest til Eidsvoll 1816, prost i Øvre Romerike 1822. Han ble forbigått ved bispeutnevnelse til Kristiansand stift i 1832 og 1841 og ble i tiltagende grad preget av tungsinn. Var levende interessert i sin sønn Henrik Wergelands utvikling som dikter og var hans fremste rådgiver og kritiker. Gift 1807 med Alette Dorothea Thaulow. (NBL, SNL)

Wergeland, Oscar (1815–95). Camilla Colletts yngste bror. Offiser, kartograf, landskapsverner. Han var «den av søsknene som i sin levetid ble regnet som mest veltilpasset, stabil, talentfull og handlekraftig». Gift 1) 1844 med Søster Truine Catharina Alette Sem, 2) 1859 med Caroline Cecilie Adelaide Hagemann. (NBL)

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.