Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Oktober 1842]. Brev til Emilie Diriks.

Brevs. 3:182

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «42 October».
Skader: Papiret er klippet til i øvre kant, men uten bortfall av tekst, så brevet synes å være skrevet etter klippingen.

Skulde Du have en lille Strimmel sort eller brunt Skind at offre mig saa gjør Du Paven en Tjeneste. Igaaraftes hos QvæstorQvæstor] trolig Bernt Anker Collet (1803–57), Peter Jonas Colletts fetter var der ualmindelig godt – der var pau‹cite› de damespaucite de dames] fransk: lite antall damer – om det var Aarsagen veed jeg ikke – men gjør jeg flere slige Erfaringer saa kommer jeg til at skrive en Artikel ‹…›til Herrernes Priis i Aar. C.C.] dvs. Peter Jonas Collett Peter,Peter] trolig Peter Collett (1818–48), Peter Jonas Colletts fetter Stift‹…›md.Stift‹…›md] trolig Frederik Riis (1789–1845), gift med Peter Jonas Colletts kusine Henriette Collett (1799–1857) Johan,Johan] trolig Johan Collett (1800–1877), Peter Jonas Colletts fetter &‹a›,&a] dvs. etc. BoechBoech] trolig Christian Peter Bianco Boeck (1789–1877), gift med Peter Jonas Colletts kusine Elisabeth (1806–1883) QvæstorindenQvæstorinden] trolig Emilie Henriette Christence Collett (1805–68), født Rørbye vare Herrerne – tænk Dig nu ligesaa mange Damer af Familien, saa vil Du mærke Forskjellen – Hvis Du vilde spise her til Middag skulde Du faae Macaroni og Fuglesteg og Trøffelpostei – dog det sidste er uvist – ja jeg er ikke engang ganske vis paa Fuglestegen, maaskee jeg tager MelkepapMelkepap] melk kokt med hvetemel til en tykk suppe (NRO) istædet.2


__________
Adressetekst:
Frøken E D.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.