Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Oktober 1842]. Brev til Emilie Diriks.

Brevs. 3:181

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «October 42».
Skader: Brevet er skadet, med større teksttap, som er omtalt i noter på de aktuelle stedene.

Hvorfor vilde Du ikke komme igaar? Her var ganske ‹…›skade med større teksttap: Hjørnet av papiret er revet, med bortfall av noen ord på slutten av de fire første linjer. aparte; undtagen Chocoladebordet og det er altid noget. Aug‹…› var her. Siden kjørte vi i Vogn ned for at see paa Portrai‹…› Iaften skulle SemsSems] Niels Arntzen Sems (1782–1859), stiftsamtmann, og hans døtre Alette (1824–53), gift med Oscar Wergeland, og Valentine Egidia (1826–96), gift Heyerdahl til Nicolay,Nicolay] Nicolai Storm Wergeland (1814–93), Colletts fetter, gift med Sophie Schøyen (1816–72) ingen andre, Sophie bad mig meget om at komme; hvis Du vilde gaae med havde jeg Lyst dertil, det kunde Du saa godt uden Omstændigheder, Sophie vilde blive meget glad derved. Jeg er saa bange at Du iforgaars fandt det saa uhyggeligt hos mig at Du ikke vilde komme igaar. Var det saa? Det var ogsaa en fatal Dag, jeg havde Hovedet fuldt af reent fortumlet af GramanerGramaner] (A)gramaner: besetninger på tøy av snorer, border e.l. (ODS) og Feuilletoner af Skjorter som skulde skjæres til og mit Navn og Rygte som ogsaa paa en Maade skulde skjæres til. Mit Navn og Rygte! dette gode, solide Stykke Lærred der har lagt paa Blegen i saa mange Aar og er saa hvidt og peent

Kun er et saadant Stykke noget ufrugtbart, det er bedre at gjøre Skjorter af det. Jeg har faaet Brev fra Petra BoyesenPetra Boyesen] Petra Bøyesen (1810–88)2 ‹…›skade med større teksttap: Hjørnet av papiret er revet, med bortfall av noen ord i begynnelsen av de siste linjer.deler ikke kan komme, jeg havde nemlig skrevet hende ‹…›ngang. Vi Norske er en ufordragelig stolt Nation og ‹…› jeg agter denne Stolthed. Hun er med dette yderlig tak‹…›ig. Skriv et Par Ord hils N.N.] Nathalie Diriks (1813–1858)


__________
Adressetekst:
Frøken E. D –.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.