Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Juni 1844]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:99

Opplysninger om brevet:
Skrevet på Eidsvoll. Fragment.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «44». Vi mener det er fra slutten av juni 1844, for Peter Jonas Collett svarer i brev datert 2. juli [1844] (Brevs. 4:a:241, avskrift i Ms.4° 3496).
Skader: Brevet er skadet, med større teksttap, som er omtalt i note på de aktuelle stedene.

‹…›skade med større teksttap: begynnelsen mangler og siste del av første linje er skadet med bortfall av et par ord. virke slige Indtryk paa mit allerede før modfaldne ‹…› at jeg ikke finder Trøst i noget, ikkeengang i Tanken paa at jeg har et andet Hjem, hvor der er er Godhed og Kjerlighed, hvor Du er. ak tilgiv mig det! thi det er fordi mit Sind er sygt – var jeg frisk og modig, vilde denne Betragtning gjøre mig riig, ja stærk nok til at bære det utaaleligste. Idag har Vorherre været os mildere, uagtet Morgenen begyndte med den samme Kulde som igaar, er Dagen endt med det blideste Veir – deri ligger en stor Redning, som jeg ogsaa har benyttet. Nu2

‹…›skade med større teksttap: Papiret er beskåret i øvre kant med bortfall av et uvisst antall linjer. Nu maae jeg slutte – – ak jeg vilde saa gjerne med noget godt for Dig – lad det da blive en Bøn som vi begge maae gjøre «Gud vær os mild og naadig»! Kl 9 – – – Jeg var nede og spiste – Fader bad mig skrive til Fru C.Fru C.] Marie Colban (1814–84), født Schmidt og bede hende underrette Fru AasFru Aas] Kirstine Aas (1791–63), født Colban om hans Forsæt at tage RosaRosa] Maria Augusta Rosalie (Rosa) Vedøe (1833–65), Colletts niese derfra. Jeg indvendte intet Ord, thi det nytter jo ikke. Jeg bad kun om det turde gaae gjennem en Anden end mig, da jeg i Aften ikke mere kunde skrive. Vil Du bedste Ven sige hende det, naar Du engang træffer hende? Men glem det for alting ikke. At skrive hende nu mægter jeg ikke – og blot regalereregalere] beverte hende med den ubehagelige Commission synes jeg ikke godt gaaer an.

bed Anne lukke Vadsketøiet under Laas indtil det skal tages.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.