Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[3. oktober 1841]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:98

Opplysninger om brevet:
Skrevet på Eidsvoll.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «43 Juli». Denne dateringen kan ikke stemme. Det er høst, de lesser korn og feier tørt løv; moren lever, hun døde 14. august 1843. Da er Amundens datering 3. oktober 1841 (i Ms.4° 3496) mer sannsynlig. 3. oktober 1841 var en søndag. Omtalen av sin egen og mannens helse svarer til hennes brev til ham [2. oktober 1841] (Brevs. 4:a:90); i det samme brevet skriver hun dessuten om at hun og Laura er aktive utendørs.

Hvad tager Du Dig fore? Er Du flittig og stræbsom! Ak, ‹…› Dig ikke for meget spild ikke Din Tid mellem disse Acter og Rescripter! Det er dem der stjæle min Hjertensvens bedste, rødeste Blod; alt det OndeOnde] ‘O’ rettet fra ‘o’ ved overskriving Doctoren tager af Dig kommer af dem. Du skulde see hvor jeg arbeider, og Gud skee Lov, ved Hjelp af denne Flid lægger jeg mig lidt til Bedste som er godt at have i knappe Tider: et Par svage Roser der komme hver Morgen og men som forsvinde igjen om Dagen og en lille bitte Smule Fylde. Igaar var LauraLaura] Laura Wergeland (1822–95), gift Arnesen. Colletts kusine og jeg nede paa Ageren og læssede Korn, derpaa arbeidede vi nede i den store Dal (vort første Rendezvouz) og i hele Formiddag have vi arbeidet i Haven selv under Resico af Helligbrøde. Vi have nemlig feiet Nøddealeen f reen for de tørre Blade, ved Hjelp af en Feiekost «aus dem Stegreif»aus dem Stegreif] tysk: på strak arm, på stående fot imidlertid fuldførte OlsenOlsen] Ole Severin Olsen (1811–73), personellkapellan hos Nicolai Wergeland indenfor sit aandelige Bortfeielsesværk det er: han mora[li]serede for Bønderne: Olsen feiede og jegjeg] rettet fra ‘‹vi›’ ved overskriving feiede og om en Time har Vinden forstyrret vort Værk igjen, men medens jegjeg] rettet fra ‘‹vi›’ ved overskriving feiede fik jeg Varme og Liv i Blodet O. derimod blev slet ikke varm, men fik sig snarere en Snue i den kolde Kirke. Du seer min Ven jeg maae stræbe til at blive frisk da Du ikke vil blive det, thi begge syge kunne vi ikke være, det gaaer ikke an. Gid jeg kunde give Dig den Portion deilige Bouillon Moder i dette Øieblik sætter paa mit Skriverbræt.2


__________
Adressetekst:
Jonas Collett

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.