Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Juli 1844]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:106

Opplysninger om brevet:
Skrevet på Eidsvoll.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «44». Det fremgår at Peter Jonas Collett snart kommer til Eidsvoll. I sitt brev 9. juli [1844] (Brevs. 4:a:241, avskrift i Ms.4° 3496) omtaler han sine reiseplaner slik: «mig, der ikke bliver færdig med Examen før den 15de og altsaa ikke kan reise før den 16de. Er det mig muligt reiser jeg dog den 15de eller om muligt den 14de om Aftenen». Vi daterer derfor brevet til siste halvdel av juli 1844.
Skader: Brevet er skadet, til dels med større teksttap, som er omtalt i note på det aktuelle stedet.

Har intet egentlig at sige Dig efter det jeg sendte idag – – hjemkommen netop fra en Tour, hører jeg der gaaer tidlig et Bud fra Mørk,Mørk] dvs. Mork i det Haab at han tager Din Kuffert lader jeg en Pige nu gaae derhen. Har intet andet at sige Dig end at jeg længes efter min stakkels Gut – at jeg tænker ofte med en vemodig Kjærlighed paa ham men da ingen kan svare mig paa min Tanke gaar jeg her og hvisker BobBob] dvs. Robert «Papa» i Øret, og saa siger Bob «Papa, Papa ganske sagte saa ingen uden jeg hører det. God Nat! Jeg møder Dig Lørdag Kl 8 paa Raah.Raah.] dvs. Raaholdt2

Giv Budet nogle Skil[linger]


__________
Adressetekst:
‹…›skade med større teksttap: Papiret er beskåret så én eller flere linjer av adresseteksten er tapt. Bygmester Malthes Gaard i Aggersgaden
Christiania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.