Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige

Litteratur

Litteratur med fulle referanser i teksten eller kommentarene er ikke med i litteraturlisten.


Utrykt (oppbevaringssted: Nasjonalbiblioteket)

Ms.4° 568. Bastian Svendsen: «Christiania Stifts Præstehistorie eller biographiske Efterretninger om Geistligheden i bemeldte Stift». 2 deler i 4 b.

Ms.4° 3496. Camilla Collett: Avskrifter ved Leiv og Inger Amundsen av en del av hennes brev fra tidsrommet 1841–85. Også brev fra Peter Jonas Collett til henne, samt noen få mellom andre personer. Med enkelte kommentarer ved L. Amundsen.

Ms.fol. 4120. Ellisiv Steen: Kartotek over brev fra og til Camilla Collett, til dels med innholdsreferat. Forrest en dagliste over hennes oppholdssteder.


Trykt litteratur og nettsteder

Amundsen, Leiv 1922. «Wergelandiana». I Edda, b. 18, 134–64

Amundsen, Leiv 1956. Camilla Wergeland i Christiansfeld. Oslo. (Urd-hefte nr. 2)

Collett, Alf 1911. Camilla Colletts livs historie. Kristiania, Gyldendal

Collett, Alf og Henrik Daae Wergeland 1955. Wergelandsætta. Kristiansand, Fædrelandsvennens trykkeri

Collett, Camilla og Peter Jonas Collett 1926–34. Dagbøker og breve. Utg. av Leiv Amundsen. Oslo, Gyldendal. 5 b.

HFL = Halvorsen, Jens Braage 1888–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. Kristiania, Den Norske Forlagsforening. 6 b.

Mendelsohn, Oskar 1987. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. 2. utg. Oslo, Universitetsforlaget. 2 b.

NBL = Norsk biografisk leksikon. 2. utg. https://nbl.snl.no/

NRO = Norsk riksmålsordbok, konsultert (2017) via https://www.ordnett.no/

ODS = Ordbog over det danske Sprog, http://ordnet.dk/ods

Schalles, Ernst August 1904. Heines Verhältnis zu Shakespeare. Berlin, Mayer & Müller

Seip, Anne-Lise 2007. Demringstid : Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Oslo, Aschehoug

Skautrup, Peter 1944–70. Det danske sprogs historie. København, Gyldendal. 5 b.

SNL = Store norske leksikon, https://snl.no/

Steen, Ellisiv 1947. Diktning og virkelighet. Oslo, Gyldendal

Steinfeld, Torill 2012. Camilla Collett : ungdom og ekteskap. Oslo, Gyldendal

Storsveen, Odd Arvid 2008. Mig Selv : en biografi om Henrik Wergeland. Oslo, Cappelen Damm

Welhaven, Johan Sebastian 1990–92. Samlede verker. Utg. med innledning og kommentar av Ingard Hauge. Oslo, Universitetsforlaget. 5 b.

Wergeland, Henrik 1918–40. Samlede Skrifter : trykt og utrykt. Utg. av Herman Jæger og Didrik Arup Seip. Kristiania/Oslo, Steenske forlag. 6 b. i 23

Wergeland, Henrik 1974. Brevene til Amalie : med andre supplementer til Wergelands Samlede skrifter vesentlig fra Jonas Skougaards samlinger. Utg. av Leiv Amundsen. Oslo, Cappelen

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.