Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Juli 1849]. Brev til Johan Christian Collett.

Brevs. 4:a:114

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er udatert. Peter Jonas Collett var på kuropphold i København i juni–juli 1849 og skrev mange og lange brev til henne. I brevet 27. juni 1849 (Brevs. 4:a:271, avskrift i Ms.4° 3496), i tillegget datert 1. juli, skriver han at han de tre siste dager er blitt meget bedre, det er mulig det er dette brevet hun omtaler. Vi daterer derfor brevet til begynnelsen av juli 1849. Brevet har tidligere vært katalogisert med dateringen [1848/1849].

En Time efter at De var gaaet, fik jeg et uhyre langt Brev med Stud. Foss.Stud. Foss] Hans Theodor Seidentoff Foss (1822–64) C. er rask. Jeg vil proponere at De tilligemed SteenstrupsSteenstrups] Sophie (Augusta) (1811–72), Peter Jonas Colletts søster, og hennes mann Peter Severin Paulsen Steenstrup (1807–63) og CarlCarl] Carl Emil Collett (1821–98), Peter Jonas Colletts bror komme herop i morgen Aften og drikke The her, saa skal jeg læse fore, da det ikke ganske egner sig til at gaae rundt. jeg haaber at blive saa rask – Har HanneHanne] Johanne Christine Collett (1822–1914), gift med Johan Christian Collett Lyst til at komme med er hun inderlig velkommen.

Deres Ca‹milla›2


__________
Adressetekst:
Bureauchef Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.