Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

10. desember 1855. Brev til Bernhard Dunker

Brevs. 561

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Adressetekst står både på baksiden av brevpapiret og nederst på brevet. Vi gjengir bare adresseteksten som er skrevet på baksiden.

Da jeg paa Grund af BryniesBrynies] Ole Andreas Brynie (1804–82), byråsjef og Colletts verge Sygdom endnu ikke har faaet mine Maanedspenge udbetalte, og min Brodermin Broder] Oscar Wergeland (1815–95), offiser til hvem jeg nærmest vilde henvende mig ikke skal være i Byen, faldt det mig ind at De maaaske vilde hjelpe mig ud af denne lille Forlegenhed. Vil De forstrække mig med et Laan af 30 Spd? Inden Maanedens Udgang haaber jeg –jeg –] tankestrek rettet fra komma ved overskriving det vil sige saa snart som B. seer sig istand til at give Anviisning paa noget Sligt, skal det med Tak blive tilbage betalt. Gud holde sin Haand over ham! Han var igaar igjen meget daarlig, der var kaldt en Læge til.

Deres forbundne

Camilla Collett

2


__________
Adressetekst:
S: T:
Høiesteretsadvocat Dunker.
Christiania.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.