Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

26. mars [1858]. Brev til Fredrik Peter Brandt

Brevs. 237

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Adressetekst står både på baksiden av brevpapiret og nederst på brevet. Vi gjengir bare adresseteksten som er skrevet på baksiden.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år. Vi har datert brevet til 1858 fordi Collett forhandlet med Christian Tønsberg om en utgivelse av Peter Jonas Colletts Forelæsninger over Personretten (jf. Carl Colletts brev til Johan Christian Collett 4. april 1858, Ms.4° 2980:8) dette året. Som betingelse for utgivelsen satte Tønsberg at Collett skulle få rettighetene til verket fra forlegger Johannes Finne (jf. brev fra Finne til Collett 15. april 1858, Brevs. 561), og at Brandt skulle gjennomgå Forelæsningene. Det var trolig grunnen til at Brandt hadde oppsøkt Collett og foranledningen for hennes brev. Forhandlingene, som fortsatte utover våren og høsten, involverte også Colletts rådgiver i saken, Bernhard Dunker (se Colletts brev til Dunker [August 1858].)

Det gjør mig af dobbelt Grund ondt at De flere Gange forgjeves har søgt mig, og at jeg kuns engang vistnok var tilstæde, men ude af Stand til at modtage Dem, hvorfor jeg ved min lille Sønmin lille Søn] Enten Alf (1844–1919) eller Emil (1848–1904), som begge bodde hos Collett lod Dem anmode om en ganske kort Frist. Da denne længesiden var udløben ventede jeg Dem igjen ikke, men var nødt til at gaa ud, da jeg var udbuden.

For at dette ikke oftere skal hænde vil jeg være saa fri at bede Dem om at komme herhen i Løbet af Formiddagen 2eller hvis det ikke er Dem beleiligtbeleiligt] ‘ei’ synes rettet fra ‘ig’ ved overskriving, i Morgen, dog vilde De have den Godhed at underrette mig om til hvilken Tid, saa skal De være vis paa at treffe mig.

Camilla Collett.

3


__________
Adressetekst:
Cand. jur. Brandt
Christiania.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.