Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

18. november [1855]. Brev til Bernhard Dunker

Brevs. 561

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Sammen med brevene fra Collett til Bernhard Dunker i Brevs. 561 ligger en løs konvolutt. Siden brevet 18. november [1855] er det eneste som passer i konvolutten, antas den å høre til her.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere blyantpåskrift: «[1855]». Årstallet stemmer, fordi de «40 Spd.» trolig er et honorar for Amtmandens Døttre som Dunker var forlegger av og J. Dahl utga i kommisjon. Dessuten var 18. november en søndag det året.

For længesiden burde jeg sagt Dem at jeg med Tak har modtaget de 40 Spd. som De har havt den Godhed at afholde til mig for Dahl.Dahl] Johan Dahl (1807–77), forlegger

Det var ellers ikke det Carl CollettCarl Collett] Carl Emil Collett (1821–98), fullmektig, Peter Jonas Colletts bror vilde Dem hiin Aften, det angik blot noget som nu for længesiden er ordnet saa det er ikke værdt at omtale.

Hvis De vil besøge mig (Gamle Farver Magelsens Gaard i Pilestrædet)Gamle Farver Magelsens Gaard i Pilestrædet] Collett bodde på den adressen fra oktober 1855 til april 1856. og De er kommen vel forbi VerdichsVerdichs] Carl Heinrich Christian Verdichs bakeri lå i krysset mellom Akersgaten og Grendsen. Gaard Øltønder; op ad en Trap, gjennem et Kjøkken dernæst en Gang, en overordentlig smal Gang, vil De finde min nuværende Bolig. Trods denne lidet tillokkende Adgang, som jeg synes det er min Pligt aabenhjertig at tilstaae mine Venner førend de komme, har denne Bolig virkelig mange og rigtige Fordele. Jeg vil gjerne see mine Bekjendte her, og jeg regner paa at De bliver en af de Første.

Camilla Collett

3


__________
Adressetekst:
S: T:
Høiesteretsadvokat Dunker.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.