Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

Faksimiler

Brevs. 3:192:
2. januar 1863. Brev til Paul Botten-Hansen, Brevs. 3:192

Brevs. 5:
[Januar 1852]. Brev til Johan Christian Collett
6. januar 1852. Brev til Jens Zetlitz Magnus
8. januar 1852. Brev til Johan Christian Collett
[Oktober–desember 1852]. Brev til Josephine Welhaven
20. desember [1852]. Brev til Robert Collett
3. januar [1853]. Brev til Johan Christian Collett
23. januar [1853]. Brev til Johan Christian Collett
23. januar [1853]. Brev til Oscar Wergeland
3. april [1853]. Brev til Johan Christian Collett
20. mai 1853. Brev til Johan Christian Collett
24. mai [1853]. Brev til Carl Emil Collett
28. juni [1853]. Brev til Robert Collett
7. august 1853. Brev til Sophie Steenstrup
12. august [1853]. Brev til Oscar Wergeland
8. november [1853]. Brev til Oscar Wergeland
[Høsten 1854]. Brev til Johan Christian Collett
[November 1854]. Brev til Betzy Kjerulf
[7. januar 1855]. Brev til Robert Collett
30. november [1855]. Brev til Robert Collett
27. juni 1856. Brev til Christopher Hansteen
[November 1856]. Brev til Robert Collett
2. desember [1856]. Brev til Oscar Collett
15. april [1857]. Brev til Robert Collett
25. juli [1857]. Brev til Carl Emil Collett
21. januar 1858. Brev til Robert Collett
[Juni–juli 1858]. Brev til Robert Collett
1. oktober 1858. Brev til Robert Collett
26. oktober 1858. Brev til Robert Collett
[22. desember 1858]. Brev til Robert Collett
[23. mars 1859]. Brev til Robert Collett
[6. november 1859]. Brev til Josephine Welhaven
22. juni [1860]. Brev til Oscar Wergeland
[November–desember 1860]. Brev til Bernhard Dunker
[Desember 1860]. Brev til kong Karl IV
2. januar 1861. Brev til Oscar Wergeland
[Januar–mars 1861] Brev til kong Karl IV
[Våren 1861]. Brev til Paul Hansen Birch
[Våren 1861]. Brev til Oscar Wergeland
21. juni [1861]. Brev til Alf Collett
27. juni [1861]. Brev til Alf Collett
3. juli [1861]. Brev til Alf Collett
[August 1861]. Brev til NN
13. september [1861]. Brev til Oscar Wergeland
22. september [1861]. Brev til Oscar Wergeland
26. september [1861]. Brev til Oscar Wergeland
[1. desember 1861]. Brev til NN
25. mars 1862. Brev til Johan Christian Collett
[19. april 1862]. Brev til Johan Christian Collett
19. mai 1862. Brev til Caroline Augusta Sødring
[Sommeren 1862]. Brev til Emil Collett
6. august [1862]. Brev til Alf Collett
19. februar [1863]. Brev til Oscar Wergeland

Brevs. 6:
20. juni 1859. Brev til Christian Tønsberg

Brevs. 54:
14. september 1859. Brev til Georg Christian Sibbern

Brevs. 237:
26. mars [1858]. Brev til Fredrik Peter Brandt

Brevs. 561:
6. mai [1855]. Brev til Bernhard Dunker
18. november [1855]. Brev til Bernhard Dunker
10. desember 1855. Brev til Bernhard Dunker
[August 1858]. Brev til Bernhard Dunker
[April 1862]. Brev til Bernhard Dunker

Brevs. 670:
10. juli 1857. Brev til Oscar Wergeland (s. 52)

Ms.8° 272:
2. februar 1856. Brev til Josephine Welhaven (s. 323)
[April] 1859. Brev til Josephine Welhaven (s. 327)
15. september 1859. Brev til Johan Sebastian Welhaven (s. 341)
[Våren 1860]. Brev til Johan Sebastian Welhaven (s. 361)
[Høsten 1860]. Brev til Josephine Welhaven (s. 319)
14. november 1861. Brev til Josephine Welhaven (s. 365)

Ms.fol. 503:
2. september 1861. Brev til Christian Holst

Ms.fol. 3111:
[19. april] 1862. Brev til Amalie Sophie Biørn

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.