Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[November–desember 1860]. Brev til Bernhard Dunker

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet ble utgitt av Harald L. Tveterås i 1964 i Den norske bokhandels historie, b. 2, Norsk bokhandler-medhjelper-forening, Oslo, 91.
Datering: Brevet er udatert. Tveterås har en grundig diskusjon av konteksten og setter brevet til 1860. Ellisiv Steen setter brevet til 1858–60, med notis om at Hotel Skandinavie brant 14. april 1858 og ble bygget opp til 30. januar 1860. Vi daterer brevet til sist på året 1860 på grunn av den snarlige utgivelsen av andreutgaven av Amtmandens Døttre.

Spørgsmaalet var kun, om jeg med god Samvittighed tør slutte hiin Accord med Gyldendal, om det skeer med DahlsDahls] Johan Dahl (1807–77), bokhandler og forlegger i Christiania. Utga Amtmandens Døttre i kommisjon i 1854/1855 gode Minde, saa at han intet har at snakke om, intet at klage over bagefter. Der maatte skrives strax, da Posten gaar i Eftermiddagen, saaledes bliver det endnu en Mulighed at den BogenBogen] Amtmandens Døttre. Anden gjennemsete Udgave utkom på Gyldendal i København i desember 1860. kan komme ud idetmindste til Nytaar. De har ikke talt med Dahl selv, dette volder mig nogen Uro.

Et lille skriftligt Ord, eller helst hvis De kunde uleilige Dem ned til mig, Hotel Skandinavie,Hotel Skandinavie] Hotel Skandinavie lå på hjørnet av Karl Johans gate og Dronningens gate. vil under disse Omstændigheder være mig af særdeles Vigtighed. Med denne Underretning, som De muligens endnu saa Dem istand til at skaffe mig, ender da forhaabentlig ogsaa alt Bryderie for Dem denne Sag vedkommende, og jeg vil slutte Forhandlingerne med en Tak, der desværre føles meget dybere end den kan udtrykkes her. Hvad jeg kunde sige i den Anledning vilde blot klinge tosset og abgeschmach‹t›abgeschmacht] tysk: smakløst

Camilla Collett.

2


__________
Adressetekst:
S: T:
Advokat Dunker

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.