Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Høsten 1854]. Brev til Johan Christian Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «(Høsten 1854)», muligens påført av Collett selv. Under dateringen er det senere skrevet med blyant: «efter aug. 4.».

Farvel kjere Johan, farvel kjere Hanne,Hanne] Johanne Christine Collett (1822–1914), født Collett, gift med Johan Christian Collett jeg maatte desværre betale min UforsighedUforsighed] feil for ‘Uforsigtighed’ med at gaae ud i Gaar, med en slem Nat og en ligedan Dag. jeg tør derfor ikke vove, hvad jeg saa inderlig gjerne havde villet, følge RobertRobert] Robert (1842–1913), Colletts sønn. Han ble tatt opp som pleiesønn av Johan Christian Collett i 1852. ned for at tage Afsked med Dem. Saa vil jeg gjøre det her, og ønske ‹Dere› Alt Godt i Deres nye Stilling.Deres nye Stilling] Johan Christian Collett ble utnevnt til amtmann i Christians amt i 1854. Gid De begge maatte vinde den kjær! og at De Johan, fremfor Alt maatte vinde Kræfter og en Sundhed igjen, der allerede er bleven vigtig for saamange, og vist ikke mindst for Deres taknemlige hengivne

Camilla Collett.

Gid vi maatte gjensees – glade – tør vi Mennesker vel ikke sige, men uden nye Sorger.

2


__________
Adressetekst:
Amtmand Johan Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.