Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[April 1862]. Brev til Bernhard Dunker

Brevs. 561

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Adressetekst står både på baksiden av brevpapiret og nederst på brevet. Vi gjengir bare adresseteksten som er skrevet på baksiden.
Datering: Brevet er udatert. Brevet må være skrevet under arbeidet med I de lange Nætter, som utkom ved juletider 1862, og som Collett også omtaler i brevet til Amalie Sophie Biørn 19. april 1862. Forespørselen kan minne om den type oppgaver Collett ga Dunker under arbeidet som forlegger for Amtmandens Døttre høsten 1854.

Inden jeg skriver, torde det dog være sikkrest, bestemt at faae vide af Daae,Daae] Ludvig Kristensen Daae (1809–77), historiker og politiker. Han refererermye til Robert Gordon Latham i sin bok Udsigt over Ethnologien (1855). om LathamLatham] Robert Gordon Latham (1812–88), engelsk etnolog og filolog. Besøkte Norge på 1830–tallet og ble kjent med Ludvig Kr. Daa og Henrik Wergeland, utga i 1840 boken Norway and the Norwegians. er i England, eller om han overhovedet existerer. Dernæst, saafremt disse Punkter besvares tilfredstillende, at kjende saavidt til Mandens borgerlige Stilling, at man ikke kommer i Forlegenhed med Titulaturen.

Disse tvende Erkyndigelser vil jeg bede Dem inddrage, medens jeg saa smaat præparerer mig paa Skrivelsen.

Navnet (i Skriftmæssig Form) paa den Dame CroweCrowe] John Rice Crowe (fødeår ukjent, men antakelig 1795–1877), britisk forretningsmann og konsul omtalte, tør jeg ogsaa udbede mig.

Deres meget forbundne

C. Collett

2


__________
Adressetekst:
S: T: Hr Advokat Dunker.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.