Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Desember 1860]. Brev til kong Karl IV

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet er et konsept.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrifter: «1860» og «dec. slutn». Denne datering stemmer, for Collett nevner brevet til kongen i brev til Oscar Wergeland 2. januar 1861: «Jeg lader netop i disse Dage afgaa Breve til Kongen og Prinds O. …». Brevet til prinsen finnes i Bernadottska arkivet i Stockholm, og det er datert 27. desember 1860.
Skader: Brevet er beskåret i øvre kant, trolig uten teksttap.

Naadigste Konge!

Uagtet jeg ikke tør regne mig blandt de Forfattere der nyde den Ære at være kjendte og anerkjendte af Deres Majestæt, uagtet mine faa og anonymt udkomne Productioner neppe nogensi‹nde› ville anvises en saadan Plads i vor Nation, er det mig dog en dybtfølt Trang, at disse Arbeider, som 3Udtryk for nogle af vore dybere sjelelige Tilstande, skulle blive læste af Kongen, vor Konge.

Tillad derfor at jeg underdanigst lader overrække Deres Majestæt Exemplarer af mine tvende hidtil udkomne Bøger, en Roman betitlet: «Amtmandens Døttre»«Amtmandens Døttre»] Amtmandens Døttre utkom første gang i to bind i 1854/55. Amtmandens Døttre. Anden gjennemsete Udgave utkom på Gyldendal i København i desember 1860. og en her for nylig udkommen mindre Bog: «Fortællinger».«Fortællinger»] Fortællinger utkom i desember 1860 hos P. F. Steensballe.

Modtag naadigste Konge og døm med Overbærelse disse mine Arbeider! Lad dem frembære Forsikringen om den dybe Ærbødighed og Hengivenhed jeg nærer for Deres Majestæt med hele ophøiede Slægt.

Camilla Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.