Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[22. desember 1858]. Brev til Robert Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet er avsluttet på langs i margen.
Datering: Brevet er udatert, men har senere blyantpåskrift: «1858 dec. 1?». Leiv Amundsen daterer brevet til 22. desember 1858, og vi følger ham, for brevet er skrevet dagen før Oscars fødselsdag, som var 23. desember. Roberts konfirmasjon blir nevnt, så årstallet 1858 stemmer også.

Kjere Robert! Kuns et Par Linier faar Du dennegang indlagt i Alfs Brev,Alfs Brev] Alf (1844–1919), Colletts sønn. Vi kjenner ikke til dette brevet. kuns et hjerteligt Ønske for Din Fødselsdag,Din Fødselsdag] 2. desember og et Ønske om en glædelig Juul. Alf har haaber jeg sagt Dig mine Grunde for at den lovede Photographie endnu ikke er sat i Værk. Den var ikke muligt saalænge Skolegangen varede, da det maatte skee om Formiddagen. Men nu i Helgen faa vi alle Tid. Jeg er urolig for det meget lange og udførlige BrevBrev] antakelig brevet til Robert 26. oktober 1858 jeg skrev Dig omtrent i Begyndelsen af November, at detdet] feil for ‘Du’ maaskee ikke har faaet det, thi i saa Fald vilde Du vist besvaret det. men jeg har ikke faaet en Linie fra Dig siden SvaretSvaret] Vi kjenner ikke til dette brevet. paa mit Comfirmationsbrev, og jeg skrev samme Aften som jeg fik dette Dit Brev. men har ladet mig nøie med at gjennemlæse Dine Breve til Din Tante.Dine Breve til Din Tante] Johanne Christine Collett (1822–1914), født Collett, gift med Johan Christian Collett (1817–95). Vi kjenner ikke til disse brevene. Men ogsaa disse min Robert have voldt mig megen Glæde. At Du er rask og munter og gjerne vil more Dig er et godt Tegn. Gid nu Julen vil blive lidt fornøielig for Dig, og at Du ikke for meget vil savne Din Tantes og Onkels Selskab. men ogsaa dette er godt til noget, saa lærer man først at vurdere de Goder man ikke har, naar man maa undvære dem en Stund. Juleaften vil jeg savne min Robert mellem alle de andre glade Gutter. Imorgen Oscars Geburtsdag,Oscars Geburtsdag] Oscar (1845–1911), Colletts sønn, hadde bursdag 23. desember skal vi have et lille Selskab her.

Lev vel min kjere Søn – Din kjerlige Moder

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.