Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

20. juni 1859. Brev til Christian Tønsberg

Brevs. 6

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Bakgrunn: Collett hadde i 1858 inngått en avtale med Christian Tønsberg om å utgi sin manns, Peter Jonas Colletts, forelesninger over personretten. De utkom på Tønsbergs forlag i 1859.

S: T.

Hr Generalconsul Tønsberg!

Jeg beder Dem meget undskylde, at jeg har forstaaet Annoncerne i Aviserne derhen at BogenBogen] Den Norske Familieret fremstillet af P.J. Collett : Tredie, efter Forfatterens Død besørgede, Udgave (Christiania, Chr. Tønsbergs forlag, 1859). allerede var udkommen, og at jeg altsaa for tidlig har stillet mit Krav til Dem, hvor jeg netop troede at have givet god Tid. Saameget mere maa jeg skatte det Hensyn De tager til det, og jeg kan ikke andet end udtrykke Dem min Taknemlighed for denne Imødekommen af mine Ønsker.

Kan det altsaa skee uden for store Vanskeligheder fra Deres Side, tør jeg vente at faa det halve Honorar udbetalt og mig tilsendt, inden denne Maaneds Udgang. De gjør mig dermed en større Tjeneste end jeg kan sige, da min Reise paa en Maade er afhængig af at jeg faar disse Penge, kun nødes jeg til at udsætte den noget.

med Agtelse

forbindtligst

Camilla Collett

2


__________
Adressetekst:
S: T.
Generalconsul Chr. Tønsberg
Christiania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.