Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

28. juni [1853]. Brev til Robert Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere blyantpåskrift: «1853».

Kjøbenhavn den 28de Juni

Du maae ikke bedømme din Mamas Sindelag efter Brevskrivningen kjere Robert. nei, det maae Du engang for alle love mig, love mig at tro at jeg holder lige meget af min Gut om der end gaaer nogen Tid hen inden han faaer Svar paa sine Breve. Det er Sandt, det er Synd at jeg ikke har besvaret 2 af dine smaae venlige BreveBreve] Vi kjenner ikke til disse brevene. der nok fortjente at besvares. saa net var Skriften, og saa godt vare de i det Hele sammensatte. Meget indholdsrige vare de just ikke, men det kommer nok med Tiden, naar du faaer flere Ideer, mere Sands for at ordne dem rigtig det vil sige: tage det bedste som Du troer kan være værdt at fortælle, og forkaste alt hvad der er uvigtigt. Men det kommer med Tiden. Endnu er Mama glad i alt hvad Du skriver naar Du fortæller at Du er rask og 2munter og at det gaaer Dig godt paa Skolen,Skolen] Christiania Katedralskole hvordan Du morer Dig, om dine smaae Cousiner,Cousiner] Johan Christian Colletts døtre, Anna Christiane (1847–1933) og Emma (1850–1934) om Stenstrups Børn.Stenstrups Børn] Sophie Augusta og Peter Severin Steenstrup hadde sju barn, fem døtre og to sønner.

AlfAlf] Alf (1844–1919), Colletts sønn og OscarOscar] Oscar (1845–1911), Colletts sønn leve vel og gaae i Skole dog nu faae de snart Ferier. De bade sig næsten hver Dag i Søen, tilligemed den hele Skole, de lære ogsaa at svømme. De ere ikke meget for at skrive, men vel for at klakkeklakke] klatte, søle til ud Papirer. Alf begynder altid paa et Brev til Dig, der lover at blive meget indholdsrigt, men det kommer ikke videre end til Begyndelsen. Lille Alette,Lille Alette] Alette Wilhelmine (1845–1910), datter av Oscar Wergeland der er paa Moss hos sin Oldemoder,Oldemoder] Juliane Elisabeth Chrystie (1804–71), født Krefting, gift med konsul David Chrystie jr. skriver de nydeligste Breve til sin Fader. Gud veed hvor hun har lært det, da jeg troede ikke hun kunde tale rigtig engang. Alf vilde blandt andet fortalt Dig at han været tvendetvende] skrevet som ordenstall Gange i Tivoli og seet alle de Herligheder der findes. Der er blandt andet et Buur saa stort som et lille Lysthuus fuldt af bare Abekatte der klattre op og ned af Stænger og gjøre de løierligste Grimasser. Ligeledes et Buur med store brogede Pappegøier. Onkel JonasJonas] Jonas Tinus Collett (1814–58), protokollsekretær og Peter Jonas Colletts fetter trakterede dem med Is og Kage og han har idag foræret 3dem 3 Billeder hver, nemlig Portraitter af Chr VIII,Chr VIII] Christian 8. (1786–1848), under navnet Christian Fredrik var han en kort periode konge i Norge i 1814. Konge av Danmark fra 1839 til sin død Fred. VI,Fred. VI] Frederik 6. (1768–1839), konge i Danmark–Norge 1808–14 og i Danmark frem til 1839 Torben Oxe,Torben Oxe] Torben Oxe (?–1517), dansk adelsmann StruenseeStruensee] Johann Friedrich Struensee (1737–72), dansk–norsk politiker av tysk herkomst Chr II,Chr II] Christian 2. (1481–1559), dansk, norsk og svensk konge Chr. IV,Chr. IV] Christian 4. (1577–1648), konge i Danmark–Norge 1588–1648 hvilke Personager Du vist allerede kjender godt da Du allerede har været et heelt Aar Elev paa Latinskolen. Paa Torsdag skal de være med ud til Heibergs,Heibergs] Johanne Luise (1812–90), født Pätges, og Johan Ludvig (1791–1860) Heiberg der boe tæt ved Dyrehaven paa en Skrænt hvorfra man har Udsigt over Søen hen til Sverrige. Der er en Kikkert der, hvori man kan see Folk gaae paa Gaden i Malmøe og hvor mange Kl er i Taarnet derovre. Der falder af og til en Fornøielse af for dem, men saa have de ikke som Du den deilige Slotspark at spadsere i og lege i, den meste Tid af Dagen sidde de inde i Værelserne. Det er ellers snille flinke Gutter, de yde mig allerede mangen Hjælp, som der Hjemme ikke var Tale om da jeg der havde Hjælp nok. Alle som see dem synes godt om dem, og tro at jeg vil faae megen Glæde af dem. Jeg vil tro dette om alle mine Gutter, ogsaa om Robert, som var den første PapaPapa] Peter Jonas Collett (1813–51), Colletts ektemann, professor holdt paa sine Arme og som han troede bedst om og ventede meest af af alle sine Børn. Han maae blive en brav Gut det er ikke mueligt andet. See paa Papas Portrait, og tænk om det er mueligt at blive andet end en brav 4Gut. Adieu min Robert skriv mig snart et langt Brev til. Jeg skrev for længere Tid siden 2 Breve et til Onkel JohanOnkel Johan] Johan Christian Collett (1817–95), ekspedisjonssekretær, Peter Jonas Colletts bror. Brevet 20. mai 1853 og et til Onkel Carl,Onkel Carl] Carl Emil Collett (1821–98), fullmektig, Peter Jonas Colletts bror. Brevet 24. mai [1853] spørg om de have faaet dem rigtig

Hils Alle Tante HanneTante Hanne] Johanne Christine Collett (1822–1914), født Collett, gift med Johan Christian Collett og Tante SophieTante Sophie] Sophie Augusta Steenstrup (1811–72), Peter Jonas Colletts søster allerførst.

Din Moder


__________
Adressetekst:
Til Robert Collett.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.